Bön och Bibelläsning

Bön och bibelläsning

Bön är något viktigt för oss kristna. Vi beder på alla våra gudstjänster.

På onsdagarna träffas vi för bön och bibelläsning.Så här är vårt program för onsdagarna:


* Den andra onsdagen i månaden är du välkommen till Mokyrkan klockan 10 för bön och bibelläsning.

* Den fjärde onsdagen möts vi till bön, bibelläsning och samtalskväll i Mokyrkan klockan 19.
Vill du vara med?

Du är Hjärtligt Välkommen.

Ta gärna kontakt med någon i kyrkan,

eller kontakta oss här.

Du kan också höra av dig om du vill att vi ska be för ditt böneämne.