Pastorns Ord

Inlägg från Maj -2024

Följ mig!


I Matt 9:9 möter Jesus en helt vanlig man vid tullhuset i Kapernaum. Mannen heter Matteus. Det sägs inte om Matteus att han var som Sackeus, han som tog för mycket av de som passerade ”hans” tull. Han var alldeles säkert en välkänd person i sin omgivning. Han levde till synes ett präktigt leverne och välbetalt arbete.

Alldeles säkert hade Matteus både hört och sett Jesus vid flera tillfällen och för varje gång hade han kanske blivit allt mer fundersam, kanske till och med känt en allt starkare dragningskraft till Mästaren.

Så kommer dagen då Jesus väldigt kärnfullt och kort säger ”Följ mig” och Matteus stod upp och följde honom. Han övergav allt för att följa, älska och tjäna Jesus.

I allas våra liv går Jesus förbi, en gång, sedan en gång till och sedan många gånger. Alla de gånger du hört något om Honom drar han dig närmare sig själv. Plötsligt stannar han upp mitt framför dig, mitt i ditt liv, oavsett hur du har det eller hur det ser ut omkring dig, och så säger han: ”Följ mig”

Ge akt på när han säger de orden till Dig! Det är ditt livs stora och avgörande stund.

Vilken fortsättningen blir det? Skall det bli som det blev för Matteus? ”Då stod han upp och följde honom”. Men Jesus tvingar sig aldrig på någon av oss. Vi är fria att säga ja eller nej.

Kristen tro handlar inte om massa lagar och förordningar utan om en relation med Honom som dog och uppstod för hela världen, det är han som säger: ”Följ mig!”


Gud välsigne dig

pastor Jan Gustafson


Inlägg från Mars -2024

Jesus Kristus är uppstånden.


Några kvinnor gick till Jesu grav, inte för att de väntade sig någonändring av dödens ofrånkomliga faktum utan bara för att se den grav ochsmörja den kropp som de älskat högst på denna jord.

Men dessa kvinnor möts av något häpnadsväckande, de möts avuppståndelsens under.


Den Jesus de var där för att sörja fanns inte kvar. Han var inte död, hanvar uppstånden! Vad betyder då uppståndelsen för oss?Ja, det betyder oändligt mycket.


Det betyder att vi har en levande Herre, inte en död.


Det betyder att döden inte har sista ordet, utan livet. Det betyder att tiden inte är det sista utan evigheten.


Det betyder att ondskan, hatet och synden aldrig någonsin får rätt tillsist, utan renhet, kärlek och Guds nåd till slut ska triumfera.

Det betyder också att för oss väntar en uppståndelse - stora, allvarliga,sköna tanke, vi ska inte förgås i döden, vi ska uppstå till evigt liv! Därförkan vi, inte bara på påskdagen utan alla dagar, hälsa varandra medorden “Herren är uppstånden, ja, han är verkligen uppstånden!”


Paulus uttrycker att om inte Kristus uppstått så är vår tro meningslösoch vi är de mest lurade och förkastade av alla människor och såutbrister han "men nu har Kristus verkligen uppstått!” 1 Kor 15:12-20


Gud välsigne dig
Pastor Jan Gustafson


Inlägg från Dec -2023

Stjärnan från Betlehem


Tiden är inne för adventsljus och stjärnor i våra fönster.

Bakgrunden är såklart känd för oss alla, Jesus, Guds Son blev till människa ochkom till vår värld.

En stråle från enhögre värld lyser plötsligt för herdar, vise män och alla runtomkring.

Det är inte frånde världsliga palatsen, från kungar eller människor med makt somljuset kommer. Utan från blicken i ett litet barns ögon, ettJesusbarn, en levande budbärare från himmelens värld.


I det barnets ögonstrålar Guds egen kärlek, dem och oss till mötes. Och Guds kärlek,är svaret på all vishetens tomhet och frågor. Den är stjärnan,som lyser över den äkta sökarens vandring.

”Stjärnan frånBetlehem leder ej bort men hem” hem till Guds eviga kärlek.

Jesusär fridens och fredens konung som inte kom för att förstöra ochödelägga utan för att älska, inte för att fördöma utan föratt hjälpa. Han kom inte med armenseller knytnävens kraft utanmed kärlekens.


Ta emot Konungen idag, ta emot honom i tro och glädje.
Hylla honom ilydnad och i lovsång.
Hosianna är både ett bönerop, Herre fräls!Rädda mig! Hjälp mig.

Hosiannaär också ett hyllningsrop,
Välsignad är han som kommer!


Gudsvälsignelse i advents och juletiden

pastorJan Gustafson

Inlägg från Sep -2023

Det stora med att vara
en lärjungaskara!


Vad tänker du på när du hör ordet lärjunge? Kanske på de 12 personer som Jesus kallade. Men varför valde han just dem? Var de präktiga, duktiga och alldeles underbara människor?

Nej det är inte den bilden vi ser i evangelierna om denna brokiga skara människor.


Djupdyker vi i texterna kan vi se att det ibland även fanns spänningar inom gruppen. Så när Jesus kallar dem att bli ett team så verkar det ju ganska omöjligt. Men tillsammans med Jesus förändras de och de får uppleva en förvandling av sina egna och andras liv.


När människor lär känna Jesus händer något fantastiskt. Man förstår att man är älskad av Gud och det gör att man också älskar sig själv vilket gör att man också har lättare att älska andra. Kärleken från Gud förändrar både oss och världen. Gud förvandlade de hopplösa lärjungarna till ett team med ett uppdrag att förkunna Guds rike.


Idag utgör vi Herrens lärjungaskara med samma uppdrag. Vi är inte färdiga, Gud arbetar alltjämt med oss. Så med alla våra olikheter, olika gåvor, olika erfarenheter etc. så tillhör vi Herren och han vill använda oss i sin tjänst. Min vän välkommen med i en spännande hösttermin där var och en av oss i hans lärjungaskara får lyssna in Guds röst och leva i hans ledning.

Jesaja 50:4 säger: ”Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt”


Gud välsigne dig!

Pastor Jan Gustafson

Inlägg från Maj -2023

Tro, Hopp och Kärlek!

1 Kor 13:13


I. TRO

Gud mäter aldrig en människas tro för han säger att om tron är liten som ett senapskorn kan den förflytta berg. Det är inte min prestation i tro utan trons föremål som är det viktiga. Det är bättre att ha en liten tro på en stor Gud än en stor tro på en liten gud

Vad är då tron till för? Ja Rom 10:9 säger: ”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli frälst”

Och i en av de finaste verserna Paulus skriver finns i Gal 5:6

”I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna utan om vi har en tro som är verksam i kärlek”


II. HOPP

Vi lever just nu i en tid i världen som kan se så hopplöst ut. Hur ser framtiden ut? I Hebreerbrevet beskriver författaren det så vackert i 6:19

”Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget”

Hoppet sträcker sig alltså inte bara i den här tiden utan in i den eviga

Det ljuder en bön på insidan av oss ”Du vår Herre kom.” Vi kommer en dag att möta Jesus ansikte mot ansikte. Då får vi också möta de som gått före oss, när Paulus talat om detta 1 Tess 4:13-18 avslutar han med orden: ”Trösta därför varandra med dessa ord”


III. KÄRLEK

Inget skiljer oss från Guds kärlek. Vi kan älska för att först har älska oss. Vad är föremålet för kärleken det är på tre plan det ser vi i Matt 22:37-40; Älska Gud, Älska dig själv, Älska dina medmänniskor.


Så dessa tre element Tro, Hopp, Kärlek blir enligt 1 Kor 13:13 bestående och störst av dem är kärleken.


Gud välsigne dig!

Pastor Jan Gustafso

Inlägg från Februari -2023

Vem är Du?I en tid där det talas mycket om att man ska vara “den man är” är denna fråga extra viktig att ställa sig. När identiteten känns osäker vill Gud visa dig att du kan bygga den på hans kärlek. En stor del av våra liv går i nån mening ut på att forma sin identitet, hitta sin plats i världen, hitta sin roll i gruppen och forma sina värderingar. Alldeles för ofta kopplar vi samman identitet med vad vi arbetar ned eller kan prestera.


Då är det nästan självklart att mitt identitetssökande inte är helt smärtfritt. Det kan definitivt leda oss in i en identitetskris kanske det är något som de flesta har känt av någon gång. Kanske har du haft en? Kanske går du igenom en just nu? Men vad är då egentligen min identitet?


Din identitet som Guds barn!

I Bibeln står det att vi får vara Guds barn när vi tror på honom. Det betyder att vi får ha vår identitet hos honom. ”Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn” Joh 1:12

Det låter kanske konstigt, men det är så Gud ser på oss, på dig och mig. Vad innebär det då att vi får vara Guds barn? Det innebär att vi är villkorslöst älskade.

Vi behöver inte prestera något och vi kan aldrig förtjäna Guds kärlek, vi får den helt enkelt därför att Gud är kärlek i sitt väsen och på grund av detta att Jesus dog och uppstod så att vi kunde bli Guds barn. Och det är något som är oföränderligt.

Din identitet som Guds barn kan inte falla sönder som sand, den är byggd på något mycket starkare nämligen: Guds eviga kärlek och Jesus själv: ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv”


Gud välsigne Dig!

Pastor Jan Gustafson

Inlägg från oktober -2022

Du vet väl om att du är värdefull!?


Jag vill först tacka för förtroendet att vara pastor här i Mokyrkan Hova.
Det är med ödmjukhet jag tar mig an uppgiften. Redan från början vill jag låta
dig förstå att du är lika viktig, betydelsefull och älskad som jag är. Ingen är
förmer än någon annan, alla av oss behövs och alla av oss är viktiga för Gud.
I Jes 43:4 står det: ”Du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig”
Vi kan känna oss värdelösa i människors ögon
I samhället idag sker allt för ofta att värdet av en människa mäts i effektivitet,
vad hon kan prestera. Gud älskar mig däremot för den jag är inte för det jag
gör!.

Ibland upplever vi oss själva värdelösa i våra egna ögon, vi har skuldkänslor
och missmod. Också här handlar det ofta om att jag har så mycket lättare att se
på det jag inte kan eller har förmåga till. Eller det jag försökte och inte klarade
av. Jag känner mig misslyckad utan nåd och framtid.
Jag vill att du ska veta att du är alltid värdefull i Guds ögon.
Han har skapat dig, så det är precis så han vill ha dig.
Du är fullständigt unik med dina gåvor och kvalitéer trots alla dina brister.
Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för
din egen skull, för ingen annan är som du!


Gud välsigne Dig!
pastor Jan Gustafson