Uthyrning av lokaler

Uthyrning av Mokyrkan

Vi hyr gärna ut hela eller delar av vår kyrka.

Lokalerna hyrs ut i befintligt skick.

Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som uppkommer i samband med uthyrningen.

Alkoholförtäring och rökning är inte tillåten inom kyrkans område (inom- och utomhus),

likaså är det inte tillåtet med husdjur i kyrkan.


Hyresgästen ansvarar för städning av lokalerna innan nyckeln lämnas tillbaka,

i samband med det sker en besiktning av lokalerna.


Hyresgästen har tillgång till de lokaler som överenskommits, andra lokaler kan komma användas parallellt.

Den överenskomna hyran betalas i förskott, vid nyckelutlämningen.

Nyckeln återlämnas på överenskommet sätt.

Hyreskostnader

(från Januari 2019)


  • Hela kyrkan 1000:- /hel dag.
  • Foaje, serveringsrum o kök 650:- /hel dag,

500:- /del av dag.

  • Kyrksal, serveringsrum utan kök, 300:- /del av dag.
  • Extra kyl 50:-

Kontrakt skrivs med Olov,

på kontraktet finns även ordningsregler.

Post & besöks adress:


Mokyrkan

Parkgatan 4

54831 HOVA

Telefon och epost:


Mokyrkan:

0506-302 05Felanmälan / tips om hemsidan:

info@mokyrkan.se