Församlingens Historia

Historik kring Mokyrkan


Filadelfiaförsamlingen och Missionsförsamlingen har haft ett mångårigt samarbete i Hova. Vi har samarbetat med olika barn- och ungdomsverksamheter, bl.a. Ekurå (Ekumeniska ungdomsrådet), Grenarna (Ungdomskör), Scouter, lägerverksamhet. Vi har också haft många olika gudstjänster tillsammans. 2007 sålde Missionsförsamlingen sin kyrka och blev en husförsamling. Flera olika kontakter togs mellan församlingarnas styrelser och 2012 beslutades att anställa Anette Brandberg som gemensam pastor på 25%.


2013 togs beslut i båda församlingarna att styrelserna skulle arbeta för att bilda en ny gemensam församling. Under den processen har församlingarna träffats regelbundet och samtalat i viktiga teologiska frågor, som sen mynnade ut i att det kunde skrivas en Församlingsordning och stadgar för den nya församlingen. Vi tog hjälp av olika pastorer som hade erfarenhet av att bilda nya församlingar. Under den här processen tog vi också beslut att bli en samarbetsförsamling till Evangeliska Frikyrkan.


12 September 2015 togs det slutgiltiga beslutet att bilda en ny församling, Mokyrkan. Kyrkans namn avtäcktes på väggen och nu bytte Pingstkyrkan namn till Mokyrkan. På söndagen hade vi ett högtidsmöte, med medverkan av Öjvind Tholvsen från EFK och olika pastorer från våra grannförsamlingar.


Öivind Tholvsen ledde välsignelseakten. Han läste ett bibelord från Ef. 1: 18.23. Representanter från närliggande församlingar deltog i bön och en del lämnade också ett bibelord.


Medlemmarna i Mokyrkan fick stående besvara tre frågor i en överlåtelsestund, bl.a. om trohet och kärlek till Jesus och varandra. Anette Brandberg predikade över ”Se jag gör allting nytt”. Stunden avslutades med Herrens bön och välsignelse över församlingen i Mokyrkan.