Anettes Ord

Före detta Pastor
Anettes Ord

Inlägg från 28/4 -2022

Vår och sommarhälsning!
I en tid som denna, är en rubrik som jag använt mig av det sista året och den stämmer in på mycket. Vi har haft en pandemi som påverkat på många olika vis och som även orsakat oss en hel del konsekvenser.

Nu rasar det krig i vår närhet, det påverkar inte bara vårt land utan också oss som enskilda personer. Vi engagerar oss i det Ukrainska folkets öde på olika sätt, i omtanke och delaktighet både för de som blir kvar i Ukraina och för dem som måste fly. På något vis är det som om det berör mer när det kommer så nära.

Nu har våren kommit, en härlig tid då allt som varit dött i naturen får nytt liv igen. Vi får njuta av alla fina blommor i olika färger, trädens grönska, dofter och fågelkvitter och snart är sommaren här, en skön tid med ledighet och rekreation.

Vilken tid vi än befinner oss i och hur det än ser ut runt omkring oss så kan vi ta till oss löftet från bibeln där det står: Att Jesus Kristus är densamme igår, idag men också i evighet. Skillnaden mellan Jesus och mänskliga auktoriteter är att Jesus aldrig förändras. Vi kan lita på honom för han behandlar oss alltid med samma kärlek. Det är en stor tillgång att få ha en tro på honom i en värld som är så orolig och föränderlig.


Med önskan om en skön vår och sommar

Och Guds Rika Välsignelser

Anette Brandberg

Inlägg från 09/2 -2022

Hälsning i vinter och vårtider.


Februari är den sista vintermånaden och än så länge är det kalt och dött ute i naturen. Men under löv kan man om man tittar noga hitta t.ex. blåsippsknoppar. Det ger hopp om nytt liv i naturen.

När vi kommer in i mars och april så händer det riktigt mycket, det som varit dött får verkligen nytt liv. Det ger oss hopp och glädje.

I april så firar vi påsk en härlig och rolig högtid med glädje och färg.

Påsken är en av de kristna stora högtiderna. Verkligen värd att firas.

Den handlar om Jesuslidande för vår skull.

Han gav sitt liv på Golgata kors, men döden kunde inte behålla honom.

Han uppstod på tredje dagen för att ge oss av sitt eviga liv.

Det är inte bara historia, det är ett löfte som vi kan få tro på idag också.

Och som det står i en sång av Pelle Karlsson:


Han har besegrat allt det onda,

övervunnit dödens makt,

jord och himmel, allt är honom underlagt.

Han är universums Herre,

men han förnedrat sej, då han gav sitt liv för mig.


Det här får vi påminnas om varje påsktid, att han älskar dig och mig så mycket

att han vill ge oss förlåtelse och ett liv tillsammans med honom här och i evighet.


Med önskan om en skön Vår och Välsignad påsk

Välkommen till våra samlingar

Anette Brandberg

Inlägg från 30/11 -2021

Hälsning i höst och juletid.I skrivande stund så har vi precis kommit in i november.

Vi har bytt till vintertid.

Nätterna bli längre och dagarna kortare.

Då är det lätt att längta efter ljus.

Adventstiden är därför efterlängtad, då det alltmer flödar av ljus

både i fönster och ute i trädgårdar.

Ljuset ger oss hopp. Det är mycket runt omkring oss som påverkar

oss negativt, mycket mörker kan man säga.

Vi firar advent och jul på grund av hopp och ljus.

Folket på Bibelns tid hade det mörkt och svårt,

men de levde på löftet från Jesaja 9:2

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som

bor i mörkrets dal strålar ljuset fram.

Det här löftet / profetian handlar om Jesus flera hundra år

innan han föddes, och gick i uppfyllelse i och med födelsen.

Idag sker det många olika ting som kan få oss att tappa hoppet.

T. ex. våldet som kryper allt närmare, bedrägerier som drabbar många.

Ja, vi önskar ett slut på all ondska.

Jesus kom med hopp och ljus till människorna på Bibelns tid.

Men inte bara det, Jesus kom till jorden med hopp och ljus för

alla människor, genom alla tider.

Så det löftet kan vi få lita på idag också.Med önskan om en fortsatt fin höst och

en välsignad advents, jul och nyårstid.


Anette Brandberg

Inlägg från 2/9 -2021

Hösthälsning!Höst!

Nu kommer vi in i september, höstens första månad.

Vi har haft en varm, solig och i mitt tycke en väldigt härlig sommar.

Vi vet ännu inte vad hösten har att erbjuda när det gäller väder och vind. Förhoppningsvis får vi en härlig höst också.

Vi vet heller inte hur det kommer att bli när det gäller pandemin.

Där har vi också förhoppningar att den går över mer och mer.

Vi har ju haft en längre tid som varit besvärlig och jobbig på många sätt.

Begränsningar till hur man kan träffas, ha gemenskap. Det har lett till ensamhet och isolering, men också osäkerhet.

Också i våra kyrkor har det varit mycket begränsat. Vi har haft få tillfällen att mötas till gemenskap.

Vi är tacksamma att vi kunnat sända digitala gudstjänster, tack vare tekniken och villiga som ställt upp och gjort det möjligt. Både tekniker, sångare och musiker. Inför hösten hoppas och tror vi att vi kan samlas mer i våra kyrkor, mötas och ha gemenskap.

Även om det varit svårt och påfrestande, vi tappar tålamodet ibland.

Så är Gud densamme, hans nåd och trofasthet står fast och hjälper oss.

Jag avslutar min hälsning med en vers och refrängen på Stor är din trofasthet.

Den ger oss tröst och hopp.


Stor är Din trofasthet, min Gud och Fader

växlingens skugga ej finnes hos Dig.

Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne bär

att du den samme är evinnerlig.


Stor är Din trofasthet, stor är Din trofasthet

Ny är var morgon din nåd emot mig

var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser

Stor är Din trofasthet, Herre mot mig.


Välkommen till höstens samlingar.

Med önskan om Guds Välsignelse

Anette Brandberg

Inlägg från 12/6 -2021

Sommarhälsning!Nu har vi sommar en härlig årstid.

Vi har nu levt i en pandemi i över ett år.

Ord som jag tycker har präglat denna tid är längtan och hopp.

Längtan efter att får träffas mer normalt igen. Längtan efter vaccin.

Längtan att får mötas i kyrkan i gemenskap eller gå till gymmet, idrotten, kulturella träffar. Vi har också hopp till folkhälsomyndigheten och regeringen. Att när de haft presskonferens så hoppas vi på att nu lättar reglerna så vi kan börja öppna upp allt det här som vi längtat efter. Men så har datumen flyttas fram och flyttas fram. Men nu är vi där. Nu kan vi mötas lite fler i alla fall, och vi har lärt oss hålla avstånd och sprita händerna.

Synonyma ord till hopp är bl.a. ljusglimt och förtröstan.

Jesus Kristus är vårt hopp, på honom får vi förtrösta.

Han är vårt ljus, det står så här om honom, en profetia i Jesaja 9:2

Folket som vandrar i mörker ska få se ett stort ljus. Över alla dem som bor i dödsskuggans land ska ett klart ljus lysa.

Många har under den här tiden upplevt det som mörkt och svårt och när man är mitt i det kan det var lätt att tänka: Det här går aldrig över.

Jesus skulle komma som räddare och befriare, det var ett löfte till folket långt, långt innan han kom till jorden. Det löftet gäller för oss idag också. Han är vår räddare och befriare. Han är vår ljusglimt på honom får vi förtrösta.


Med önskan om en riktigt skön och härlig sommar

Och Guds rika Välsignelse

Anette Brandberg

Inlägg från 1/5 -2021

Femte söndagen i påsktiden
Tema

Att växa i troTill ordet växa finns det rätt så många synonyma ord.

Några är: bli större, spira och frodas.

Jag tänkte ha de orden med i betraktelsen.

När vi talar om att barn växer så menar vi att de blir större.

Vi märker det bl.a. på kläder och skor, de växer ur dem.

När träd, buskar och blommor växer så säger vi att det spirar eller frodas.

Jag vill stanna lite vid växter, våren är ju en tid då vi märker det så väl.

Det som varit dött får nu nytt liv, det växer fram.

Ibland ser man det dag från dag hur det växer.

En del växter växer fortare än andra.

Det som kännetecknar växterna är att de har rötter.

Blir rötterna avhuggna så växer de inte.

Det finns en sång som jag tycker mycket om som lyder så här:


Jag såg ett träd vid en flod en dag,

när jag gick vägen fram

Grenarna högt upp mot himmelen

bar med sin starka stam

Hur kan du växa så hög och så rak jag frågade trädet då

Och trädet sjöng sin sång och svarade så


Jag har rötter som växer mot djupet

Jag har grenar som växer mot solen

Jag bär frukt så att alla kan se, att jag har liv

Jag ger skugga i brännande hetta

Jag ger tillflykt för himmelens fåglar

Trädens Herre skapar mig till det han vill jag skall bli Ett grönskande träd


Jag såg ett träd i en dyster stad

Det stod vid en gata av sten

Men det var grönt och friskt

Och det gav glädje åt var och en

Hur kan man växa vid gator av sten, jag frågade trädet då

Och trädet sjöng sin sång och svarade så


Jag har rötter som växer mot djupet

Jag har grenar som växer mot solen

Jag bär frukt så att alla kan se, att jag har liv

Jag ger skugga i brännande hetta

Jag ger tillflykt för himmelens fåglar

Trädens Herre skapar mig till det han vill jag skall bli Ett grönskande träd


Ibland blir vi förvånade när vi ser hur och var en del växter växer.

Jag är ju en del i Bohuslänska skärgården, där är mycket klippor.

Och man kan ju tycka att där kan inget växa, men det gör det. I klippskrevor ser man olika växter.

De har rötter som växer mot djupet och får näring där.

Efter den här något långa inledningen så läser vi dagens text hämtad från 1 Johannes brevet 4:7-16

7Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. 9Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. 10Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

11Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. 12Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. 13Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. 14Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. 15Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. 16Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud

och Gud i honom.


Det grundar sig i Guds kärlek till oss.

Alltså inte att vi älskat Gud först utan han oss.

Så älskade Gud världen alltså dig och mig

Att han sände sin son Jesus till frälsning / räddning


Vi ska inte bara tänka på kärleken som en del av Guds väsen, som något som blev historiskt manifesterat i Jesus genom att han kom till världen, och dog på korset.

Utan att Gud är kärleken, han älskar oss fortfarande. Nu ska hans kärlek ses i vår kärleks gensvar till hans. Att den blir större, spiras och frodas


Kärleken är alltså förklaringen till 1. Att Gud skapade oss. 2. Att han bryr sig om oss, även syndiga människor har han omtanke om 3. Vi har frihet att välja – men Gud vill ha sin kärlek besvarad av oss. 4. Att Jesus måste dö – Guds kärlek till oss sökte en lösning på syndens problem 5. Att vi kan få evigt liv – Gud vill kunna uttrycka sin kärlek i evighet.


Gud är fullkomligt god, och kan inte acceptera synd, därför sände han Jesus som avtjänade vår synd, och därmed kan vi får förlåtelse. Komma till honom, leva i hans närhet och försoning. Vi är inte felfria, men han vill vi ska leva rätt.

Vi kan bli frikända som det står i Rom. 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.


Johannes talar också om att som vi är älskade av Gud, också skyldiga älska varandra.

Vi är ju olika. En del älskar vara tillsammans med andra. Har lätt få vänner, är ofta omgivna av människor.

Andra är mer blyga och tillbakadragna. De är inte utan vänner, men

har svårt prata med obekanta och blanda sig med mängden.

En blyg person måste inte bli utåtriktad för att visa sin kärlek.

När Johannes talar om det här säger han inte hur många vi ska älska,

utan hur mycket vi ska älska de som vi känner.

Vår uppgift är att älska / bry oss om dem som Gud gett oss.

Vare sig det är två eller hundra.

När Gud ser att vi är beredda att visa vår kärlek mot andra sänder han dem i vår väg.

Även om vi är blyga så finns det ingen anledning att rygga för kärleksbudet.

Gud kräver aldrig något av oss som vi inte kan uträtta med den kraft han har att erbjuda.


När vi tagit emot Jesus, ger han oss den heliga Ande för kraft och växande.

Vi får leva i Anden, då kommer också Andens frukter.

Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, ödmjukhet och självbehärskning. Gal. 5:22

Vi får växa i vår tro, men det viktiga är att vi är rotade i Jesus Kristus

Att vi blir större i vår kärlek till Jesus. Men också att vår kärlek till andra blir större.

Ha som bön att kärleken spiras och frodas precis som allt ute i naturen gör, särskilt nu på våren.


Med önskan om Guds Välsignelse och Frid

Anette Brandberg

Inlägg från 18/4 -2021

Betraktelse
Tema

Den gode HerdenOrdet herde använder vi inte så ofta nu.

Vi förknippar det ofta med någon som vaktar boskap, då främst får.

I bibeln läser vi en hel del om herdar.

Det var ett vanligt yrke då. Inte väl ansett bland folket. De var lågt stående

I gamla testamentet står det om kung David, han var fåraherde innan han blev kung. Han berättar själv hur han försvarade fåren från björn och lejon.

När jag hörde om det när jag var barn, var det spännande och fantasin satte igång hur det kunde gå till. David var ju en pojke då, kanske i lägre tonåren.

Han vaktade och hade omsorg om fåren. Ett får är helt beroende av herden för bete, ledning och beskydd.

I nya testamentet läser vi om att dessa föraktade och ringa herdar var bland de första

som fick höra om och sedan se / möta Jesus.

Det är stort att det var just herdar som fick änglamötet och information om Jesus. Första att gratulera. Gud ser på människor med lika värde.

Det finns en del i bibeln om bilden som får och Gud / Jesus som herde.

Som jag var inne på så hade herdeyrket låg standard.

Men var ju otroligt viktigt. En herde gav sitt liv för fåren, vårdade och beskyddade. Där är ju David ett mycket bra exempel, som besegrade både lejon och björn.


Hesekiel skriver om Gud som herde.

Hes. 34:11-16

11Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. 12Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. 13Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. 14På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg.

Israels herdar = ansvariga ledare speciellt kungar och deras tjänstemän.

Men även profeter och präster.

Kungar gjorde ofta det som var ont i Herrens ögon, därför sände Gud profeter som ett språkrör från honom själv.

Hesekiel sammanfattar med benämningen Israel alla som förts bort i fångenskap till främmande land. ( Nordriket Israel till Assyrien och Syd riket Juda till Babylonien) Israel blev delat efter kung Salomos död.

Rehabam, Salomos son ville inte gå med på folkets krav att lätta oket på folkets axlar. Förkastar de äldstes råd och går på de yngres, som säger att det ska bli ännu hårdare. Resultat delas i nord och synd Jerobam (nord) och Rehabam

(syd)

Jerobam var en av Salomos skyddslingar men gjort uppror mot honom.

Att kalla kungen för herde var vanligt i hela det forntida Mellanöstern. Davids upphöjelse från herde till herdekung. Ps 78:70-72

70Han utvalde David, sin tjänare,

och tog honom från fårfållorna.

71Han hämtade honom från tackorna

att valla Jakob, hans folk,

Israel, hans egendom.

72Och han vallade dem med hängivet hjärta

och ledde dem med förfaren hand.

Ja, David var en god herde även som kung. Han var en kung efter Guds hjärta

brukar vi säga.

Tillbaka till Hesekiel. I verserna före de vi läste har Gud tagit itu med herdarnas trolöshet.

Sedan förmedlar Hesekiel den goda nyheten om den gode herden ( Messias) som ska ge de vilsna fåren den trygghet som ledarna inte kunnat förmedla.

En ljus framtid full av hopp tecknas.

Budskapet var riktat till de ledare som bara såg till sitt eget bästa och gjorde det på folkets bekostnad


Kännetecken

En god Herde

Tänker först på sin hjord

Tar hand om de svaga och sjuka

Håller samman hjorden

Ser till att fåren har allt de behöver


En dålig herde

Tänker först på sig själv

Är mån om sitt eget välbefinnande

Härskar med makt och grymhet

Överger och skingrar sin hjord

Behåller det bästa för egen del


Vi ska avsluta betraktelsen med Jesu ord om sig själv som herde.

Läsa Johannes evangelium 10:11-16


11Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. 13Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. 14Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, 15liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. 16Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde

Jesus började med Jag Är

Det är den första av sju beskrivningar om sig själv som börjar med Jag Är

Orden är en högtidlig och uttrycklig återspegling från 2 Mosebok 3:14

Sammanhanget är när Mose fick kallelse av Gud att gå till Egypten och föra Israels folk ut från slaveriet där.

Gud sa till Mose. Jag är den Jag Är. Och han sa vidare. Så skall du säga till Israels barn. Jag Är har sänt mig till er.

När Jesus använde de här orden blev det provocerande för judarna. Tyckte han hädade Gud, fattade inte vem han var.

Han fortsätter med ger sitt liv för fåren.

En palestinsk herde kunde riskera sitt liv för sina

Det är Mose och David exempel på. Står i 1 Mosebok 31:39 och 1 Sam. 17:34-37. Men de förväntade klara sig med livet i behåll.

Jesus sa att den gode herden är redo att dö för sina får. Han gjorde ju det.

Så talar han om den som är lejd. Han är intresserad av lönen inte av fåren. När faran kommer springer han därifrån, han är ju lejd och bryr sig ej om fåren.

Så fortsätter han Jag är den gode herden, jag känner mina får, de känner mig, som Fadern känner mig och jag känner Fadern.

Ett djupt ömsesidigt igenkännande mellan Fadern och Sonen.

Vi får också ha samma förhållande med Jesus.

Jesus vårdar och beskyddar sin hjord ( Efterföljare) på samma sätt som herden skyddar fåren. Hesekiel kallar honom Herden när han förutsäger Messias ankomst. Hes. 34:23

Jesus säger ju: Jag ger mitt liv, det är det som har betydelse.

Med andra får menar Jesus alla som inte är judar. Jesus kom för alla, inte bara för judarna. Hans uppdrag var globalt att dö för hela världens synd.

Det gället idag också, vi har nyss firat påsk för det som Jesus gjorde för vår skull. Hans död och uppståndelse. Amen

Inlägg från 2/4 -2021

Betraktelse
för

Långfredag - PåskdagenInför långfredag tänkte jag stanna vid fyra punkter utifrån evangelierna.


Vägen, Korset, Försoningen och Kärleken.


Vägen.

Vi är alltid på väg.

Våra vägar är lite olika och hur vi tar oss fram.

Under Jesu verksamma tid så var han ofta på väg.

På sin väg mötte han också ofta människor som han hjälpte.

I söndags ( Palmsöndagen) var temat vägen till korset.

Jesu väg dit, började med hyllning och glädje när han red in på en ung åsna till Jerusalem.

På vägen till korset kom en man Simon får Kyrene som var på väg till staden från landet. De stannade honom och tvingade han att bära korset.


Korset

De korsfäste honom står det på Golgata.

Spikades fast. Sår i händer och fötter.

Det händer lite saker när han hänger på korset

Kastade lott om hans kläder, romerska soldaterna hade rätt att själva ta hand om de korsfästas kläder. Var en uppfyllelse från Psaltaren 22:19

Sedan var det också sed att man satte en skylt på korset som angav brottet den skyldige begått, tjänade som varnande exempel.

Men Jesus befanns aldrig skyldig, därför kunde man inte skriva något annat än det han var. Judarnas konung.


Han blev smädad och hånad. De tyckte han kunde hjälpa sig själv, om han var den han sa sig vara. Messias.

Sedan blev det dramatiskt vid sjätte timmen ( 12) mörker varade till nionde timmen ( 15) alltså tre timmar.

Då ropade han min Gud varför har du övergivit mig?

Kände sig och var övergiven för vår skull. Blev till synd.

Jesus visste att han tillfälligt skulle skiljas från Gud i samma stund som han tog på sig världens synder. Det var denna skilsmässa han bävade för när han bad i Getsemane. Där bad han: Far om det är möjligt låt mig få slippa. Men ske ej min vilja utan din


Med ett rop gav han upp andan.

Fader, i dina händer lämnar jag min ande.


Då sa en officier han måste varit Guds son.

Denne officier hade följ med under hela korsfästelsen, han visste att det inte var normalt att dö på det sätt som Jesus dog.

Han var antagligen hedning, men han erkände Jesus som Guds son när han såg det som skedde.

Jag tror det måste varit en stark upplevelse för de som var med vid korset. Både för hans efterföljare, men också för de som hånade och som för de som förnekade honom.


Försoningen

Jesus kunde ha hjälp sig själv. Men han utstod lidandet och smärtan av kärlek till oss.

Han kunde valt att inte acceptera smärtan och förödmjukelsen, han kunde ha dödat de som hånade honom. Men han genomled allt det här av så stor kärlek som vi inte fattar tror jag. Han älskade till och med sina fiender.

Han tog alla synder, även våra synder fanns med i långfredagens drama. Jesus dog för vår skull, straffet för våra synder betalades genom hans död.

Det enda vi har att göra är att acceptera att han betalat dem för att vi inte ska

behöva stå till svars för dem. Be om förlåtelse ska vi göra och bekänna hans namn. Romarbrevet 10:9-10

9Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. 10Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.

Vi bedrövar Gud tror jag om vi är likgiltiga inför det. Det här är försoningen. Nu är försoningsdagen kommen för världen all sjunger vi i en sång

När Jesus dog brast förhänget i templet i två delar, till det heligaste rummet i templet. Där fick bara översteprästen gå in en gång om året på försoningsdagen med offer för folkets synder. Förhänget skyddade det allra heligaste för insyn. När Jesu dog brast det. Ett bevis på att hans död för våra synder öppnade vägen för oss att komma nära vår helige Gud. Vägen är öppen fri. Alla dagar på året, och inte bara för vissa utvalda, utan för var och en som bekänner Jesu död och uppståndelse.Kärleken

Guds utgivande kärlek. Johannes 3:16-17

16Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Det är ju det som är evangelium det goda, glada budskapet.

Sann kärlek är inte overksam eller egoistisk, utan sträcker sig mot andra. Gud betalade ett högt pris, sin egen son av kärlek till oss.

Så det stannar inte på ett kors, det stannar inte i en grav.

Det är en fortsättning.

Vi har påskdagen som utbrister glädje.

Graven Jesus lades i är tom, han är uppstånden Han lever.Påskdagen

Kristus är uppstånden

Markus 16 är utgångspunkten i min betraktelse.

Alla fyra evangelierna berättar om kvinnor (på lite olika vis)

som gick till graven med kryddor för att smörja Jesus kropp. Det var sed att man gjorde så. Det gick på morgonen efter sabbaten, det som nu är påskdagen.

De var bekymrade över stenen som de visste var framför graven. Men de hade inte behövt var bekymrade för den var bortrullad. Och graven var tom.

Ängeln rullade inte bort stenen för att Jesus skulle kunna komma ut, det kunde han ändå. Han rullade bort den för att andra skulle kunna komma in och se att Jesus verkligen hade uppstått från de döda som han sagt.

Kvinnorna blev förskräckta när de såg ängeln.

Men han sa till den. Var inte rädda. Söker ni Jesus från Nasaret som blev korsfäst? Han är inte här, han har återvänt till livet.

Titta här låg hans kropp. De här kvinnorna hade också följt Jesu och hört honom säga att han skulle dö, men uppstå på tredje dagen. Men de hade inte fattat innebörden. nu fick de se med egna ögon att han verkligen hade uppstått.

Och så fick kvinnorna uppdraget utav ängeln att gå och tala om det för lärjungarna, särskilt Petrus. Det har med hans fall att göra. Han hade ju förnekat att han kände Jesus. Men vi har ju också fortsättningen i Bibeln, han fick förlåtelse, upprättelse och ny kallelse.

Vi kan falla ibland men nåden, förlåtelsen och kärleken finns för oss idag också.

Jag vill avsluta betraktelsen med först versen samt refrängen på sång som vi sjunger på påskdagen.


Se Herren är uppstånden, han än bland oss syns gå. Jag vet att Jesus lever, vad än man säga må. Jag ser hans goda händer, jag hör hans milda röst. När prövningarna mig tynger är han min tröst.

Han lever än, han är vår vän och räddar ur synd och skam. Han lever! Han lever!

Idag han frälsning ger åt dem som honom tar emot, idag hans under sker.

Det är det underbara glada påskdagsbudskapet. JESUS LEVER


Med önskan om Guds Rika Välsignelse och Frid

Anette Brandberg

Inlägg från 20/3 -2021

Betraktelse
Guds mäktiga verkJungfru Marie bebådelsedag

Vad betyder det? Och varför firas den?

Den har tidigare hetat Herrens bebådelse – som betyder förutsägelse och profetia. Har också hetat Vårfrudagen

Den firas nio månade före jul i syfte att högtids hålla att jungfru Maria genom ängeln Gabriel fick veta att hon skulle bli gravid med Jesus.


Temat är: Guds mäktiga verk.Vi läser evangelietexten från Lukas 1:26-38

26/27I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 28Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” 29Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” 35Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. 36Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 37Ty ingenting är omöjligt för Gud.” 38Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.


Synonyma ord till mäktig är bl.a. betydande och omfattande

det får bli temat, röda tråden i betraktelsen.


En helt vanlig dag i sitt hem i Nasaret får Maria oväntat och ovanligt besök.

En ängel finns helt plötsligt framför henne.

Han börjar inte med en vanlig hälsning som hej, god dag eller tjenare.

Utan Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig.

Jag tror Maria stirrade på honom och frågar vad han menar.

Han svarar var inte rädd och berättar vad som ska ske.

Då kan man tycka att hon skulle ha hundra frågor, men det enda hon frågar är: Hur skall detta ske?

Ängeln berättar både hur det skall gå till och om hennes släkting Elisabet.

Då har inte Maria fler frågor, den kan vi ju tycka är lite konstigt.

Det var ju förutsagt genom profeterna bl.a. Jesaja.

I kapitel 7:14 står det

14Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss


Hon hade nog läst det, hon tillhörde ju en judisk familj och de läste skrifterna.

Men om hon då kopplade det till att det var hon som var utvald vet vi inte.

Hon bejakar det, säger Ja. Är villig att vara Herrens tjänarinna, låta det ske som ängeln hade sagt. Och så lämnade ängeln henne.

Men jag tror hon fick mycket att tänka på.

Det är intressant att se att beskedet att ett barn skulle födas har tagits emot olika i Bibeln. Ex. Sara, Abrahams fru hon log, hon var ju gammal, mänskligt sett omöjligt. Sakarias, far till Johannes döparen han tvivlade, både han och hans fru Elisabeth var ju också till åldern komna.

Marias omständigheter var ju också mänskligt sett omöjliga.

Ung, ogift, var trolovad med Josef.

Men hon accepterade och lydde Guds vilja, även om hon inte fullt ut fattade vad det innebar.

Gud använder oss människor till sitt betydande och omfattande verk.

Är vi som Maria villiga att säga ja till hans kallelse, även om vi inte förstår helt fullt vad det innebär?

Maria är ett föredöme för oss idag i det att hon villigt sa ja till uppdraget Gud gav henne.

Men det är inte hon som ska upphöjas eller tillbes, utan vår Gud som sände Jesus till världen av kärlek till oss.

16Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Det här är evangeliets kärna. Att Gud av kärlek gav oss sin son Jesus. Om vi tror det och tar emot honom så får vi en praktisk upplevelse av den gudomliga kärleken, för då får vi del av det eviga livet.

Det här är Guds mäktiga verk. Betydande och omfattande för oss idag också.

Det han gjorde på korset ( påskens budskap) är att bana väg för oss till Fadern

( Gud) Synden som stod mellan Gud och människan, övervann Jesus genom sin död och uppståndelse.


Jesus säger i Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Han ger oss av sitt eget gudomliga liv, vill fylla oss med det varje dag.


Med önskan om Guds Välsignelse

Anette

Inlägg från 7/3 -2021

Betraktelse
Tredje söndagen i fastanVi är i tiden före påsk

Det handlar mycket om kärlek och lidande

Teman i kyrkoåret som kämpande tron, prövningens stund och som i dag

Kampen mot ondskan.

Kamp – strid, konkurrens

Konkurrens det goda och det onda. Rivalitet, en slags maktkamp

Det har alltid varit en kamp om det goda och det onda, sedan syndafallet.

Människan åt av den förbjuda frukten, synden kom in.

Satan lurade dem i skepnad av en orm, listig.

Sedan har han hållit på så genom tiderna. Människor har blivit frestade / prövade och ofta fallit.

Jesus blev också frestad / prövad av Satan i öknen. Det stannade jag för i min förra betraktelse 21/2

Men Jesus stod emot, föll inte och därmed syndade han inte

Men han vet vad det är att vara utsatt, han vet vad vi går igenom.

Jag tänker ta oss med till ett sammanhang som vi som gått i söndagsskolan har som lite favoritberättelse. David och Goliat.

Men innan vi läser texten så ska jag ta lite bakgrund.

Filistéerna var ett folkslag som låg i krig mot Israels folk.

Goliat var en storvuxen man ( Jätte)

Han var 3 meter lång ( 6 alnar en aln 50 cm) som hånade Israels folk. Finns det ingen som kan kriga mot mig?

I 40 dagar kom han fram och hånade både på morgonen och kvällen.

Davids bröder var med och krigade, var i tjänst hos kung Saul.

Vem var David? Jo han var yngste sonen till en som hette Jishaj

Fåraherde som skulle bli kung efterträda Saul

Var också musiker hos kungen, spelade harpa för att lugna kungens nerver.

Kung Saul blev orolig ibland, han plågades av en ond ande på grund av sin olydnad till Gud.

Man tror att David var en ung pojke vacker och ljus.

Pappan skickade David till bröderna som var med och krigade, kolla läget lite.

Hörde och såg Goliat, han blev irriterad, han hånade ju Israels Gud.

Frågade de runt omkring vad kungen hade lovat den som besegrade Goliat.

Fick till svar: kungens dotter och ska göra hans fars hus skattefritt.

Frågade också en annan fick samma svar.

En av hans bröder hörde det. Blev rasande på David och sa. Varför har du kommit hit? Åt vem har du lämnat fåren? Hånade honom.

Jag känner dej, du är högmodig, du har kommit för att titta på striden.

David svarade, vad har jag gjort? Jag frågade ju bara. Inte lätt att vara lillebror.

Nu läser vi från 1 Samuels boken 17:40-50

40Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel.

Med slungan i handen gick han emot filistén. 41Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. 42När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom — det var ju bara en ung pojke, ljushyllt och vacker. 43”Tror du jag är en hund, eftersom du kommer emot mig med käppar?” frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. 44”Kom hit”, ropade han, ”så skall jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur.” 45David svarade: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. 46I dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. I dag skall jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud, 47och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget, och han har gett er i vårt våld.”

48När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta honom. 49Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt i väg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. 50Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd.


Goliat hade värsta pansarutrusningen.

David hade fått erbjudande av kung Saul att låna hans rustning.

Och han provad den, var för stor, han kunde inte går i den.

Han lade av den igen.

Om han hade tagit den lånta utrustningen hade det inte gått bra för David.

Han använde det han hade erfarenhet av.

Han trodde på sin förmåga, han hade ju överlistat flera djur som fåraherde.

Nu trodde han kunde använda samma metod.


Fem släta stenar valde han, använde en kastslunga.

Det han kunde som herdepojke omsatte han i krigssituation.

Det omsatte han när läget var skarpt, och det var det ju minst sagt


Han gjorde något mer mycket viktigt, litade på Gud.

Att han besegrade Goliat berodde inte på hans muskler, styrka, utrustning. Utan att han litade på att Gud var med honom.

Han sade ju:

Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn


Vad kan vi lära av David?

Han använde sina kunskaper i en svår situation.

Han litade på Guds kraft. Lyssnade till Gud och lydde.

Davids styrka låg inte i hans muskler och längd utan i hans tro på att Gud var med honom.

Överlåten, hade förtröstan, litade på Gud, att han är större.Vad har vi att övervinna idag?

Vi kanske har många Goliat att bekämpa?

Vi står just nu mitt uppe i en pandemi.

Många som drabbats av Corona viruset beskriver det som ett krig att utkämpa.

Ett krig i kroppen. Ett litet, litet virus som är en stor fiende, då kan det bli som en Goliat, en jätte.

Attityder, trender, mycket som vill påverka mig, destruktiva makter, kan också vara en Goliat.

Vi får leva nära Jesus

Paulus skriver i Efesierbrevet 6:6

Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför inget med de att göra.

En gång var ni i mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus.

Lev som ljusets barn – ljusets bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning.

Paulus menar inte vi ska avskärma oss från världen.

Men han menar att vi inte ska lyssna på dem som menar att det inte är farligt att synda mot Gud.

Sådant är förvirrande. Det kan vara vår tids Goliat.

Men Jesus lärde oss vi ska vara nära honom, fyllas av honom, lita på honom.

Fyllas av hans kraft. Striden är Herrens. Jesus är större än det onda.


Jag avslutar betraktelsen med en vers och refräng på Pelle Karlssons sång.


Makten är i Jesu händer,

allt är honom underlagt,

Dödens udd är bruten,

ondskans makt är krossad,

han har vunnit seger han har makt.


Jesus har makt, han har all makt

han vunnit seger på Golgata.


Det är det som det handlar om i påsktider.

Det får ge oss hopp och kraft.


Med önskan om Guds Välsignelse och Frid


Anette

Inlägg från 21/2 -2021

Betraktelse
Första söndagen i fastanFörra söndagen var det fastlagssöndagen med temat kärlekens väg.

Jesus gick kärlekens väg för oss, men också lidandets väg.

I onsdags var det Askonsdagen då inleds faste perioden.

Varför ska man fasta? Och vad ska man fasta ifrån?

Fasta är ju att avstå från något för att ge mer tid för t.ex. bön.

På Askonsdagen är temat Bön och fasta.

Fastan kan också få mig att flytta min blick från mig själv till andra.

Många förknippar fasta med att avstå från mat, och det som är det vanligaste.

Många fastar för att rena sin kropp, och det kan ju vara bra ibland.

Man kan också fasta från social media som Facebook, Twitter m.m. som tar mycket av min tid. Men också tv tittande m.m. Ja det som tar mycket av min tid. Så jag kan vara mer i bön, söka Gud, hans ledning, kraft och hjälp.

Temat idag är Prövningens stund.

Vad är prövning? Några synonyma ord: psykisk påfrestning, vedermöda, lidande, motgång, pärs

Ibland använder vi även ordet frestelse. I gamla översättningen av Herrens bön, står det och inled oss icke i frestelse mot nya utsätt oss inte för prövning.

Ibland kan man använda det för samma sak, ibland inte. Frestelse = lockelse, retelse, anfäktelse, prövning, förförelse

Ibland använder vi ordet frestelse lite slarvigt. När vi är sugna att pröva något kan vi säga det låter frestande. Nu har vi semmeltiden och man kan bli frestad att äta en semla. Ordet frestelse har ibland fått innebörden av något positivt och härligt.

Men frestelse och prövningar kan vara både svårt och jobbigt.

När Jesus gick här på jorden så blev han också utsatt för det.

Och jag ska ta oss med till ett sammanhang som är i början av hans verksamhet, efter hans dop. Det är hämtat från Matteus 4:1-11

(svenska folkbibeln)

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.

Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig.

Då kom frestaren fram och sa till honom: Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.

Sedan tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tegelmurens utsprång och sade. Om du är Guds son, så kasta dej ner! Det står

ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.

Jesus sade till honom. Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.

Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet.

Och han sade: Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.

Då sade Jesus till honom. Gå bort, satan! Ty det står skrivet: Herren din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.

Då lämnade djävulen honom, och se, änglar kom fram och tjänade honom.


Ibland när det är intervjuer med personer i tidningar, så är en fråga. Om du hamnar på en öde ö, vilken bok skulle du då velat ha med dig?

Jesus var inte på en öde ö, men öknen var också ödslig, ingen turistplats precis. Mycket varmt på dagarna och på nätterna så rasslar det av olika små djur, ödlor, ormar m.m. I den miljön vistas Jesus i mitt tycke lång tid.

Utan mat i fyrtio dygn. Hade han någon bok med sig? Ja, inte i mantelfickan men i sitt hjärta. För det är från femte moseboken han citerade. Han kunde skrifterna det vi kallar för gamla testamente. De hade han vuxit upp med och lärt sig.

Det står att Jesus blev hungrig efter fyrtio dagar. Jag skulle inte kunna vara utan mat så länge tror jag utan att blivit trött och utmattad tidigare. När Jesus är trött och svag så kommer djävulen med sina frestelser, då sätter han Jesus på prov.

Han gör så idag också, när vi är svaga i något så kommer djävulen med frestelser och prövningar.

Djävulen, Satan är en fallen ängel. Han är verklig inte symbolisk.

Han vill få de på fall som lyder och följer Gud. Hans frestelser, prövningar är i högsta grad verkliga. Han gör allt för att vi inte ska lyda och följa Gud.

En dag kommer Jesus att regera över hela skapelsen. Här i det vi läst försöker djävulen lura, fresta Jesus att ta över makten för tidigt. Om Jesus lytt djävulen, fallit för frestelsen, hade han misslyckats med sitt uppdrag att dö för vår synd och ge oss möjlighet till ett evigt liv tillsammans med honom.

Ibland kan frestelserna bli väldigt starka och vi kan finna en viss logik i dem. Men då är det viktigt att tänka efter mycket noga och vara i bön, för det kan vara så att djävulen vill stå i vägen för Guds syften i våra liv.

Jesus frestades av djävulen, men han föll inte, han syndade inte.

Vi får komma ihåg att frestelsen i sig inte är en synd, även om vi kan känna oss smutsiga efteråt. Det är först när vi ge er efter, faller för frestelsen som det blir en synd.

Djävulen koncentrerar sig här på tre kritiska områden. Och gör så idag också.

1. Fysiska drifter. 2. makt och ägodelar. 3. stolthet, högmod.

Jesus föll inte, han kunde motstå alla hans frestelser, eftersom han både kände till och lydde Guds ord.

I Efesierbrevet 6:17 så står det att Guds ord är ett svärd som ska användas i den andliga striden.

Att kunna citera och lyda Guds ord är en viktig del i att stå emot djävulens attacker. Vi märkte ju i texten att djävulen också kunde Guds ord, han är listig. Att känna och lyda Guds ord hjälper oss att gå Guds väg, inte djävulens. Det hjälper oss i kampen mot det onda.

Vi kan inte undgå att vi blir frestade / prövade i olika situationer.

Djävulen är en verklig varelse men han är begränsad.

Och Jesus vann över honom när han dog på korset.

Han får härja ett tag till, sedan kommer slutliga segern.

Vi får hålla oss till Guds ord, läsa och lyda det.

Kan vara bra att kunna en del utantill också.

Vi får också vara nära Jesus genom bönen, för han har all makt.

Jag avslutar betraktelsen med en sång av Pelle Karlsson.


1. Makten är i Jesu händer, allt är honom underlagt. Dödens udd är bruten, ondskans makt är krossad, han har vunnit seger, han har makt.


refr. Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger där på Golgata.

Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger där på Golgata.


2. Frukta ej du Guds församling. Herrens Ande bor i dig.

Helig eld ska brinna, du ska övervinna, dödens portar hindrar inte dig.


Det är det här vi får tro och ha förtröstan på även om vi har det svårt ibland.

Vi förstår inte allt hemskt och ont som sker.

Men vi får tro på det Jesus gjorde på Golgata kors.

Segrade över döden och ondskan.

Den här tiden före påsk handlar om lidande, prövningar och kamp.

Men också om kärlek, Guds stora rika kärlek till oss.

Bön!

Gud, du som delar vår ångest och smärta

och omsluter oss med kärlek,

ge oss tro att hålla ut, när vi möter prövningar.

Ge oss kraft att orka i tider av torka och tomhet.

I Jesus namn. Amen.

Inlägg från 7/2 -2021

Betraktelse


Uppenbarelsens ljus

Evangelietexten är hämtad från Lukas 2:22-40

22När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren — 23det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren — 24och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.

25I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, 26och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. 27Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, 28tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:

29”Herre, nu låter du din tjänare gå hem,

i frid, som du har lovat.

30Ty mina ögon har skådat frälsningen

31som du har berett åt alla folk,

32ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna

och härlighet åt ditt folk Israel.”

33Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. 34Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid — 35ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd — för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”

36Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, 37sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. 38Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.

39När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. 40Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.


I en judisk familj är det flera ceremonier som följer ett barns födelse.

Inte lätt att hålla ordning på, vi behöver det inte heller.

Men det är intressant att läsa lite om det ibland.

Föreskrifter från Mose lag.

Bl.a. Omskärelse, gjorde att alla pojkar fick då sitt namn, åttonde dagen.

Var ett tecken på avskiljande från andra folk ( hedningar)

Moderns rening 40 dagar efter en son, 80 dagar efter en dotter. Då var mamman oren och kunde inte gå till templet.

När tiden var över skulle föräldrarna offra ett lamm som brännoffer och en duva som syndoffer. Om man inte hade råd med lamm så var det två duvor istället. Så var det för Maria och Josef.

Jesus var Guds son, ändå gjorde föräldrarna precis som lagen föreskrev. Jesus stod inte över lagen, men blev den som uppfyllde den.

Det var i templet det skulle ske. Hur såg det ut vid templet?

Man såg det på långt håll. Där låg också tempelhuset som var omgivet av förgårdar. Där var Herren närmast för judarna. Väl framme vi templet fick man gå genom port efter port, till hedningarnas förgård, till kvinnornas förgård, till männens förgård som var delad, den främre delen var representerad för prästerna. Det fanns 24 000 präster – 1000 tjänstgjorde varje vecka.

Vilken arbetsfördelning! Tjänstgöra 1 vecka ledig 23.

Här var alltså oftast mycket folk. Som också hört profeten Malakis uttalande att Messias en gång skulle komma till templet.

En dag kom han, profetian gick i uppfyllelse. Men han kom som ett spädbarn buren av sin mor. Ingen eller nästan ingen märkte det


Jo, två stycken i templet.

Symeon och Hanna

Hade väntat på Jesus, Messias

Vem var Symeon?

En rättfärdig man som väntat på Israels tröst.

Ett hopp för Israels folk. Löfte från gamla testamentet.

Israeliterna gjorde inte det som var gott i Herrens ögon. Tog avgudar m.m.

Gud gav dem chanser genom profeterna. Utlovade Messias

Symeon, väntade, förväntan, ledd av Anden så han kom på precis rätt dag till templet.

Kom när Maria och Josef bar fram Jesus i templet. Om han inte lytt Andens röst hade han gått miste om den stora händelsens som han hade väntat på.
Han sa några saker som kanske förvånade Maria och Josef

1. Jesus var en gåva från Gud.

2. Bekände Jesus som Messias. Kanske var första gången de fick höra det. Hur mycket hade de fattat?

3. Sa att han skulle vara ett ljus för världen.

Jag återkommer till ljuset.

4. Han förutsa att man inte kunde vara neutral inför Jesus.

Antingen möta honom med jubel eller förkasta honom.

När vi läser om Jesu verksamma tid i evangelierna så märker vi att det blev så.

Han sa också att det skulle gå ett svärd genom Marias själ.

Maria var med när Jesus korsfästes, då var det mycket svårt för Maria.

Och så har vi Hanna.

Vem var hon? Kallas också profetissa.

Betydde att hon levde särskilt nära Herren.

Viktigaste uppgiften för en profet och profetissa var att vara Guds språkrör och göra hans sanning hörd.

De hade det inte alltid lätt. Fick framföra från Gud och det mottogs inte alltid väl från folket.

Hanna var 84 år och var alltid i templet.

Väntade på Messias.

Tackade och prisade Gud för honom.

Talade om för alla som väntade på Jerusalems befrielse att Messias hade kommit.

Sedan står det att Jesus växte och fylldes av styrka och vishet, och att Guds välbehag var med honom.

Han levde nära sin himmelska Fader. Vi kan också växa i vishet om vi lever nära Gud.


Ljus, Uppenbarelsens ljus

Jesus talade mycket om ljus.

Sa att han är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörker, utan ha livets ljus ( Joh. 8.12)

Vid jul så läser vi: Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus lysa klart.

Jesaja (9:2)

I en tid av totalt mörker lovar Gud att sända ett ljus som ska lysa i dödsskuggans land. Det hoppets budskap uppfylldes genom Jesu födelse och grundade hans evighetsrike.

Mycket ser mörkt ut idag också. All ondska som breder ut sig. Men vi har löftet idag också. Jesus vårt ljus och hopp.

Som Jesu lärjungar / kyrka, församling ska vi också sprida ljuset.


Jesus säger i Matteus 5:14-15

14Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, 15och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset.

Ljuset från en stad som ligger högt syns på långt håll.

Vi kan också var ljus som visar andra vem Jesus är.

Lysa för sanningen och att vårt ljus får drabba världen.


Bön

Gud vår Fader, vi tackar dig för Jesus Kristus

som återspeglar din härlighet.

Öppna våra ögon så vi ser ljuset och prisar ditt namn.

För Jesu Kristi skull. AmenMed önskan om Guds Välsignelse, Ljus och Frid

Anette Brandberg

Inlägg från 10/1 -2021

Betraktelse

Jesus dop
Vi är alldeles i början av ett nytt år.

Nyårsdagens tema i kyrkoåret är I Jesus namn.

Få börja ett nytt år i Jesu namn

Jesu namn det största vi kan få ta del av.

Det är det namnet som består när alla andra namn försvagas.

Idag så är temat Jesu dop

Det var starten för hans verksamhet

Alla evangelierna har med det.

Vi läser från Matteus 3:13-17

För sammanhanget så har Johannes i verserna före predikat omvändelse.

Resultat: Stor dopväckelse. Omvändelsedop. Vända om från syndiga handlingar.

13 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom.

14 Men Johannes försökte hindra honom och sade. Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig.

15Jesus svarade honom: Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske.16 När Jesus blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.17 Och en röst från himlen sade: Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.

Johannes höll på att förklara att hans dop inte kunde mäta sig med det Jesus hade att erbjuda.

Johannes hade predikat omvändelse, vända om från syndiga handlingar, resulterade i omvändelsedop.

När Johannes höll på att tala stod plötsligt Jesus där och ville bli döpt.

Johannes blir tveksam till det, ja han till och med försökte hindra honom, få honom att avstå. Istället ville han själv få bli döpt av Jesus.

Varför skulle Jesus döpas? Han hade ju ingen synd att ångra över, eftersom han aldrig hade syndat.

Jesus döptes av flera orsaker:

1. Han bekände personligen hela nationens synd, ja hela världens.

2. Han ville öppet visa att han stödde Johannes, höll med honom.

3. Han invigdes för sin offentliga verksamhet.

4. Han ville visa att han identifierade sig med människorna.

I och med dopet gick Jesus in under mänskliga villkor. Blev en av oss,

själv syndfri lät han döpa sig. Förebild för oss.
Läran om treenigheten säger att Gud är tre personer och ändå egentligen en.

Och här är alla tre närvarande.

Gud Fadern talar: Denne min son, den älskade. I honom har jag min glädje.

Jesus sonen blir döpt och den Helige Ande sänker sig över Jesus.

Gud är en, men ändå tre personer på en gång. Det är inte så lätt att förstå.

Det är ett av Guds ogenomträngliga mysterier.

Det finns en del bibelställen som talar om Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Ex. Matteus 28:19 som är en del i Jesu avskedstal.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.

Vi avslutar ibland böner eller framförallt välsignelsen med alla tre namnen

Det är en bekännelse, vi tror på en treenig Gud.

Tillbaka till dopet.

Jesus Sonen blev invigd genom att Anden kom över honom, Fadern själv proklamerade honom som son och att Guds välbehag vilade över honom.

Det talet betonade att i Kristus hade hela mänsklighetens frälsning gjorts möjlig.

Dopet symboliserar en andlig födelse

Vittnesbördet Jesus togs emot av Fadern. Du är min älskade son.

Jesus kom för att föra ner Guds rike till mänskligheten.

Det innebar också att han fick bära världens synder i sin kropp.

I sitt dop föregriper Jesus sin död – allas vår död från synden.

När han stiger upp ur vattnet föregriper han sin uppståndelse – vår uppståndelse.

Dopet sammanfattar hela Jesu gärning från nedstigandet till uppstigandet


Dopet symboliserar en andlig födelse

Det får vi också ta emot i dopet. Vi är älskade söner och döttrar av Gud Fadern.

Jesus bjuder in oss till gemenskap med Fadern

Som han säger i Johannes. 20:17 Min Fader och er Fader

Vi döper i Fadern, Sonens och den Helige Andes namn


Det som händer när Jesus döps, Anden kom över honom.

Det kom också kraft över honom, som sagt det var startskottet på hans verksamhet.

Vi får också den kraften från Helig Ande

Den är utlovad till oss.


Johannes döparen sa: Jag döper i vatten.

Efter mig kommer en som döper i Helig Ande.

När vi tagit emot Jesus så har vi också den Helige Ande.

Öppna upp för honom. I samband med dopet så ber vi om Helige Andes närvaro och smörjer med olja.

Vi får del av den kraften

Efter dopet blev Jesus förd av Anden ut i öknen. Blev frestad av den onde.

Att lyda och tillbedja honom

Jesus hade kraft stå och svara emot. Med ord från skriften.

Vi blir också frestade, men får fyllas av kraft från den Helige Ande

så vi kan stå emot.

Genom bön, bibelläsning, nattvardsfirande.

Förbön då man också kan få bli smord med olja.

Nu är vi ju i tider då vi inte möts till offentliga sammankomster.

Men det finns möjlighet till personliga samtal och förbön.

Kontaktuppgifter finns på hemsidan.


Med önskan om Guds Välsignelse och Frid.

Anette

Inlägg från 31/12 -2020

Betraktelse

Nyårsdagen 2021När vi börjar ett nytt år så reflekterar vi kanske lite över det som vi nyss lämnat.

Det man minns bäst, både positivt och negativt.

Det skiftar från person till person.

Vi har nog många personliga minnen.

Men vi tänker också på det som hänt både i vårt land och ute i världen.

Tyvärr är det mest negativa saker. Och året som gått har ju präglats av pandemin.


Inför det nya året?

Har vi säkert önskningar och förväntningar.

Nyårslöften ger vi det?

Många tycker nog att det är ingen idé, det är ändå svårt att hålla.

Finns en som håller sina löften. Gud.

Vi har nyss firat jul för att Gud håller sina löften.

Han hade lovat en räddare, befriare för sitt folk.

Profetior från Gamla testamentet. Gud talade till profeter, som i sin tur talade till folket att räddaren / befriaren skulle födas i Betlehem. Skedde så.

I Klagovisorna 3:22-23 står det.

22Men Herrens nåd tar inte slut,

hans barmhärtighet upphör aldrig.

23Varje morgon är den ny —

stor är din trofasthet.


Guds nåd tar inte slut, den är ny varje morgon.

Om vi litar på hans trofasthet och nåd kan vi också tro på hans löfte för framtiden. Han håller sina löften. Bevis i bibeln.


I Jesus namn.

Det är temat för Nyårsdagen

Vi får börja året i Jesu namn, kan vi börja det bättre?

I evangelietexten för Lukas 2:21 står det.

När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

När ett barn föds så bland det första vi gör är att de det ett namn.

Ibland kanske man gjort det före födseln.

Namn är viktigt, betyder något

En del har flera namn. Jesus har många namn.

Bl.a. Immanuel som betyder Gud med oss


I Romarbrevet står det att vi ska bekänna Jesus

Kapitel 10: 9-13

9Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. 10Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. 11Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. 13Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Bekännelsens innehåll är: Jesus är Herre

Alltså Jesus är Gud. Vi ska inte bara säga det, utan bekänna det.

Bekänna, erkänna, tro att han lever.

Tro att han var död – besegrat döden, uppstod och lever idag.

Det är bekännelse av Jesu absoluta auktoritet.

Tro och bekänna – bli räddad.


Jesus säger: Var och en som känns vid mig inför människorna ska jag kännas vid inför min Fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför Gud.

Matteus. 10:32-33

Jesus kom för att bana väg till Gud, överbrygga klyftan. Gud skapade allt, överlät åt människan ta hand om det skapade: Han sa också: föröka er, lev i gemenskap med mig.

Men Adam och Eva föll för frestelsen när ormen ( Satan) lurade de att äta av den förbjudna frukten.

Det resulterade i ett syndafall. De blev skilda från Gud.

Men Gud gav chanser. Sände profeter.

Röd tråd genom Gamla testamentet, folket olydiga men Gud älskade dem.

Gick ungefär 400 år då Gud inte sände profeter.

Men han hade det bästa kvar sin egen son.

Det är julens budskap, hur Jesus kom till jorden.

I en mycket känd och omtyckt julsång. O helga natt står det:

Han kom för ett offer att bringa på korsträdets stam.

Kom för att ge sitt liv för oss, för att vi skulle få liv i överflöd för evigt.

Åkalla Herren samma som att i tro bedja i hans namn, sätta sin tillit,

hopp till honom.

Många frågar hur går det till att bli en kristen?

Svaret är: Inte längre bort än din mun och ditt hjärta.

Den som tror det Jesus sagt, gjort, och bekänner honom som sin uppståndne frälsare, ber om förlåtelse, får det, blir räddad.


Budskapet idag är att vi får börja året i Jesu namn.

Vandra med honom alla dagar. Han är med oss.

Jag vill avsluta betraktelsen med en sångtext av Ingmar Olsson.Ett Gott Nytt År


Var gång ett år har gått till ända

Ett gammalt år har tagit slut

Så undrar jag vad som ska hända

Och hur det nya året kommer att se ut


Ett gott nytt år i alla land

Ett gott nytt år i Jesus namn

Jag tror och hoppas och förstår

att ett år med Jesus blir ett gott nytt år


Ännu ett år när barn ska födas

till denna värld, där alltför många dör

Låt oss förhindra att någon dödas

Visa kärlek och kämpa för


Ett gott nytt år …


Vi väntar på ett fredens rike

där Gud är pappa och Jesus kung

Där alla är varandras like

Vår gamla värld blir evigt ung


Ett gott nytt år …


Med önskan om ett Gott Nytt och Välsignat År

Anette

Inlägg från 24/12 -2020

Betraktelse julen 2020Firandet den här julen blir annorlunda, det har vi hört sägas många,

många gånger.

Vi har blivit uppmanade att träffa så få som möjligt, bara den närmaste familjen.

Det gör att många fler är ensamma den här julen.

Vad innebär då julen för oss? Vad är viktigast?

Är det att vara tillsammans och njuta av all julmat?

Att få så många julklappar som möjligt?

En del skulle nog svara på frågan att vara frisk. Det sätter vi nog ännu mer värde på i år.

En del skulle nog svara, det som hände för över 2000 år sedan i Betlehem.

Det är därför vi firar jul, och det budskapet har inte förändrats.

Vi får påminna och ta till oss det varje år.

Från Lukas 2:1-20


2 1Vid den tiden utfärdade kejsare Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. 2Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. 3Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judéen, till Davids stad Betlehem, 5för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

6Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

8I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 9Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. 10Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. 11I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 12Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14”Ära i höjden åt Gud

och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

15När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” 16De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. 17När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. 19Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 20Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.


Det vi läst här, är verkliga orsaken till julfirandet.

Även om allt det vi gör av traditioner också behövs.

I år har det pratats mycket om tomten, hur han får komma.

Det låter som tomtens plats är viktigast.

Ett samtalsämne har också varit hur vi skaffar julklappar,

när vi inte ska trängas i affärer.

Julklappar, gåvor. Viktigt?

Julens budskap handlar om gåva och börjar med ett litet barn i krubban.

Inte tomtens ankomst

Jesus föddes i ett stall, fanns inte någon annan plats.

Vi kan försöka föreställa oss hur det var, Maria höggravid trött efter färden från Nasaret. En sträcka på 13-14 mil. För oss idag är det enklare, vi sätter oss oftast i bilen och då är det inte så lång sträcka. Men att gå den, kanske fick hon sitta på åsna någon bit ibland.

Både Maria och Josef var nog både trötta och hungriga.

Josef han försökte få ett rum på flera värdshus, men möttes av samma svar.

Tyvärr det är fullt.

Men en värdshusvärd tänkte lite längre, som vi brukar säga utanför boxen.

Ni kan få låna stallet, det är inte så rent där, men i alla fall tak över huvudet.

Och för tillfället inte så många djur inne.

Ja, ungefär så kunde han ha sagt.

Så födde Maria Jesus, lindade honom och la honom i en krubba.

Vilka fick först reda på att Messias Frälsaren var född?

Herdar, det var en yrkesgrupp som inte var så väl ansedda. Herdeyrket var nervärderat.

Nu var det några herdar som vaktade får, utanför Betlehem.

Vad hände? En ängel lyste upp marken där de var.

Blev rädda. Ängeln lugnade dem och berättade den stora nyheten.

Möjligt herdarna vaktade templets får, födde upp lamm till offren i templet, de offer som gällde förlåtelse för synd. Nu blev de inbjudna att ge Guds lamm

sin hyllning. I Johannes 1:36 säger Johannes döparen Se Guds lamm.

Det kom också en änglakör som sjöng. Gav Gud äran och förkunnade Fred. Från Jesaja Fredsfurste

Det lammet, Frälsare skulle en gång sona världens synder

Vad gjorde Herdarna.

Gick för att hylla, gratulera.

De var de första som gratulerade det lilla barnets födelse.

De väntade på Messias, hade läst gamla testamentets skrifter.

Förväntade sig inte han skulle komma så, och att de skulle få vara med bland de första.

Gick för att se och uppleva det som sagt till dem.

Övertygade att det var Messias Frälsaren.

Spred detta budskap, om den nyfödda konungen. De mest föraktade fick bli de bästa förkunnarna, de bästa evangelisterna


Tillbaka till gåvor. Härligt att ge gåvor.

När jag ger vill jag att den jag ger ska ta emot, öppna.

Är förväntansfull vad personen tycker om det jag valt.

Jesus den största gåvan. Kom för att ge sitt liv för att vi skulle få liv,

överflöd och evigt liv.

Gud gav oss den av kärlek. För att rädda oss.

Guds gåva, han vill att vi ska ta emot.


En sång vi ofta sjunger på Julnattsgudstjänst eller på Julottan är:


Stilla natt, heliga natt

Allt är frid. Stjärnan blid

Skiner på barnet i stallets strå

Och de vakande fromma två

Kristus till jorden är kommen

Oss är en frälsare född


Stora stund, heliga stund

Änglars här slår sin rund

Kring de vaktande herdars hjord

Rymden ljuder av glädjens ord:

Kristus till jorden är kommen

Eder är frälsaren född


Stilla natt, heliga natt

Mörkret flyr, dagen gryr

Räddningstimman för världen slår

Nu begynner vårt jubelår

Kristus till jorden är kommen

Oss är en frälsare född

Oss är en frälsare född


Med önskan om en God och Fridfull Jul

Och Guds Rika Välsignelse

Anette

Inlägg från 19/12 -2020

4:de Advent
Betraktelse 4:de Advent

Tema: Herrens Moder

Det handlar alltså om Maria idag.


Unga Maria fick besök av en ängel som berättade att hon skulle bli med barn och föda en son. Hon skulle ge honom namnet Jesus. Ängeln sa också: han skall bli stor kallas den Högstes son. Han är Guds son.

Maria sa ja till det här, även om jag tror att hon både bävade och var ödmjuk inför det. Men hon sa ja till Guds kallelse att var Jesus moder.

Evangelietexten idag är från Lukas 1:46-55

Marias lovsång som är en tacksägelsesång.

”Min själ prisar Herrens storhet,

47min ande jublar över Gud, min frälsare:

48han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:

49stora ting låter den Mäktige ske med mig,

hans namn är heligt,

50och hans förbarmande med dem som fruktar honom

varar från släkte till släkte.

51Han gör mäktiga verk med sin arm,

han skingrar dem som har övermodiga planer.

52Han störtar härskare från deras troner,

och han upphöjer de ringa.

53Hungriga mättar han med sina gåvor,

och rika skickar han tomhänta bort.

54/55Han tar sig an sin tjänare Israel

och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham

och hans barn, till evig tid.”


Maria fick ett kan vi tycka mycket stort uppdrag.

Men hon ville ära, tacka och lova Gud.

Hon sjunger av stor gudstillit. Hon sjunger en lovsång till Frälsaren som hon bär på i sin mage.

Maria sjunger också en lovsång över alla Guds löften från gamla testamentet och att de nu ska förverkligas.

Hon använder ord från bl.a. Psaltaren. Hon hade säker fått höra från skriften då hon var uppväxt i ett judiskt hem.

Att bli mor är alltid något speciellt. För Maria var det mer speciellt än som för någon annan. Hon hade förmånen att bli mor till Guds son.

När han föddes gjorde han det som Marias lilla barn. När han dog gjorde han det som världens Frälsare.

Jag tro inte det alltid var enkelt för Maria. Tror inte hon förstod hela innebörden när hon sa ja till uppgiften.

Hon fick uppleva mycket smärta under hans liv.


Vilka var Marias prestationer och starka sidor?

1.Mor till Jesus, Messias

2.Den enda människa som följde Jesus under hela hans jordeliv.

3.Villig att användas av Gud

4.Kände till och tillämpade Guds ord


Vad kan vi lära av henne?

1.Guds bästa tjänare är ofta enkla människor som ställer sig helhjärtat till hans förfogande

2.Gud planer kan medföra ovanliga händelser i vanliga människors liv

3.En människas karaktär avslöjas när hon ställs inför det oväntade


Maria kan vara ett föredöme för oss. Men det är inte henne som vi ska tillbe. Utan det är barnet som hon bar inom sig.

Jesus Kristus Guds Son Världens Frälsare.


Vi kan också fråga oss om vi är lika villiga att tjäna Gud som hon var.

Hon säger i Lukas 1:38

Jag tar från levande bibelns översättning

Jag är Herrens tjänarinna. Jag vill göra som han önskar, så att hans plan kan bli verklighet.

Hennes situation var inte den enklaste, hon var ogift även om hon var trolovad med Josef och skulle gifta sig. Inga enkla omständigheter.

Men hon gick med på att bära barnet trots mänskligt omöjliga omständigheter.

Det här får visa oss att Gud kan göra det omöjliga möjligt.

Hennes reaktion på hans kallelse var villighet, även om hon hade tvivel och funderingar som jag tror hon kan ha haft.

Låt Maria visa oss vägen när det gäller att svara på Guds kallelse.

Och lita på att han är med oss även om allt inte blir enkelt. Amen

Inlägg från 17/12 -2020 (försenat p.g.a miss av webbansvarig)


Tredje söndagen i Advent
Tredje söndagen i Advent

Det är också Luciadagen i dag.

Det brukar vara ett trevliga och uppiggande besök på framförallt äldreboende, men också t.ex. på köpcentrum, arbetsplatser.

I skolan brukar det också vara Lucia och julspel

Som allt annat blir det firandet väldigt annorlunda i år.

De Luciatåg som blir, är nog över nätet. Eller som förskolebarnen i Hova gjorde, sjöng utanför Mogården. Och skolbarnen från i Gullspång sjöng utanför Amnegården. Uppmuntrande och uppskattande besök.


Temat för kyrkoåret tredje advent är:

Bana väg för Herren.

Det handlar om Johannes döparen som var sänd för att förbereda för Jesus.

Vi läser från Matteus 11:2-11

2Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar 3för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” 4Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. 6Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”

7När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? 8Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. 9Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. 10Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. 11Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.


Johannes var minst sagt en originell man. Levde i öknen på gräshoppor och vildhonung. Klädde sig också egendomligt, i kamelhår med läderbälte om midjan.

Han blev känd för sin speciella livsstil och sin radikala förkunnelse.

Det var många judar som sökte sig ut i öknen för att höra honom.

Ett starkt kompromisslöst budskap om omvändelse från synd, som ledde till omvändelsedop.

Han hamnade också i fängelse och sedan dödades, på grund av sin förkunnelse, när han gick emot äktenskapsbrott som kung Herodes begick.

Texten idag handlar om när han satt i fängelse och kom i tvivel om Jesus.

Skickade budbärare med frågan:

Är du den som skall komma, eller ska vi vänta på någon annan?

Man kan ju tycka att denna profet som predikade så starkt inte skulle tvivla.

Men man kan förstå i den situation som han befann sig så kan man hamna i tvivel. Vi kan trösta oss med det när vi själva hamnar i tvivel, att även den man tycker är stark och trosviss tvivlar också ibland.

Jesus svarar till budbärarna: Gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör.

Jesus ville att Johannes skulle få reda på Jesu under och förkunnelse.

Sedan ställde Jesus, Johannes andliga liv i kontrast mot hans fysiska liv.

Johannes hade uppfyllt Guds vilja mer än någon annan genom sitt liv.

Ändå talade Jesus om att alla i det kommande Gudsriket skull få ett större andligt arv än Johannes, för de hade lärt känna Jesus och hans fullbordade verk på Golgata. Det är det som räknas, ta emot Jesus som sin Frälsare på grund av frälsningsverket på Golgata.

Johannes hade som sagt var en stark förkunnelse, men han var också tydlig med att det skulle komma en efter honom som var större än han. Han var inte ens värdig att ta av hans sandaler.

Även om Johannes var den förste riktiga profeten på fyra hundra år, skulle Messias, Jesus vara oändligt mycket större än han.

Johannes verkligen poängterade sin obetydlighet i jämförelse med Jesus, han som skulle komma.

Han var inte ens värdig att göra de enklaste sakerna för honom, som att knyta hans skor. Det är lätt att bli upphöjd som människa, det ville Johannes avstyra.

Han skulle förbereda vägen för Jesus. Göra i ordning.

Det Johannes inledde skulle Jesus avsluta för han uppfyllde det som Johannes förberett.

Och det är det som vi får ta emot i våra liv. Jesu fullbordade verk.

Det är han som skall ha vår hyllning, tack och lovprisning.

Amen!

Inlägg från 4/12 -2020

Andra söndagen i Advent


Tema: Guds Rike är nära


Man kan fundera på vad Guds rike är.

Det är inget synligt rike som andra riken här på jorden.

När vi tänker på riken, så är det ofta hur det ser ut i en kartbok.

Då är det linjer, gränser mellan länderna.

Men linjerna finns inte i verkligheten. Men ändå är ett rike som ett slags revir.

Med försvar och någon form av struktur inom rikets gränser.

Nu i pandemitider blir det tydligt att det är skillnad mellan länderna, i alla fall med restriktioner.

Ta t.ex. gränsen mellan Sverige och Norge, där blir man kollad om man ska in i Norge. Måste ta Coronatest, för att vara säker på att man inte för smitta

med sig.

Guds rike är av ett annat slag. Inte med kartböckernas streck eller revirtänkande.

Guds rike är flyttbart, ett rike med rörliga gränser.

Man kan säga ett ambulerande rike, men det är relaterat till ett centrum, ett hjärta. Finns alltså inom oss.

I bönen Vår Fader ber vi låt ditt rike komma. Vi ber då att jag själv och hela världen skall bli en del av Guds rike. Att vi ska bli mer knutna till det enda rike som består och den ende ledaren som består.

Vi talar också om Guds rike som ett kommande rike, en evighet.

Den gamla testamentliga föreslagna texten är hämtad från Mika 4:1-4

1Men den dag skall komma

då berget med Herrens tempel

står där orubbligt fast

som det högsta av bergen,

överst bland höjderna.

Folken skall strömma dit,

2folkslag i mängd skall komma,

och de skall säga:

”Låt oss gå upp till Herrens berg,

till Jakobs Guds tempel.

Han skall lära oss sina vägar,

hans stigar vill vi följa.”


Ty från Sion skall lag förkunnas,

från Jerusalem Herrens ord.

3Han skall döma mellan alla folk,

skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran.

De skall smida om sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folken skall inte lyfta svärd mot varandra

och aldrig mer övas för krig.

4Var och en skall sitta

under sin vinstock och sitt fikonträd,

och ingen skall hota honom.

Herren Sebaot har talat.


En dag skall komma börjar det med.

Gud skall regera i sitt fullkomliga rike.

Synonymer till fullkomlig är bl.a. felfri, syndfri, perfekt, hel.

Så blir det en gång i det eviga riket.

Stor skillnad mot här.

I det riket är det en enda ledare som består som jag var inne på nyss.

Så är verkligen inte här och nu. Det byts ledare och alla ledare är långt ifrån förtroendeingivande, ärliga och pålitliga. Många är ledare för att visa och utöva sin makt. Vi har många exempel på det utöver världen. Det påverkar människor och situationer. Många lever i förtryck och våld tack vare vissa ledare. I vers tre står det också att det aldrig mer ska övas för krig.

Det behövs inte övas för det, krigen är slut.

När jag läser det här kommer jag att tänka på ett par strofer från en låt av

Cornelis Vreeswijk.

I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.

Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.

Det är väl något som de flesta drömmer om.

Särskilt de som lever med krig och förstörelse.

Barn som får växa upp utan trygghet och i ovisshet.

I det kommande riket, Guds rike så blir det som sagt var fullkomligt.

Men som jag var inne på så får vi ha Guds rike inom oss.

Tack vare att Gud blev människa genom Jesus och tog sin boning ibland oss på jorden. Det är ju därför vi firar jul.

Guds rike är ett underbart rike, men det är kanske inte alltid så enkelt att förstå.

Det är underbart så till vida att det består av människor med fel och brister, men ändå har det en fulländad / fullkomlig Herre.


Med det här vill jag uppmuntra oss, dej och mej att söka Guds rike varje dag.

Det finns så mycket som kan oroa och bekymra oss.

Jesus säger i Matteus 6:33

Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen.

Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Vi kan inte undgå svårigheter och bekymmer. Men vi har Jesu ord på att vi får komma till honom, vila i att han är med och i oss.

Vi behöver planera och tänka på morgondagen, men försöka lämna oron och bekymren

till Jesus som säger.

Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Matteus 28:20


Bön

O Gud, du som i Jesus Kristus upprättar ditt rike,

gör oss starka i tron, uthålliga i bönen och frimodiga i kärleken

intill den dag du kommer åter i härlighet.

Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.


Med önskan om Guds Frid och Välsignelse i adventstid!

Anette

Inlägg från 28/11

Första advent
Vi tänder det första ljuset i vår adventsljusstake.

Och i fönstren lyser stjärnor, ljusstakar m.m.

Ett välkommet inslag i denna mörka årstid, och den frustation vi upplever kring bl.a. pandemin.

Ljuset ger oss hopp och värme. Adventstiden är hopp.

Advent betyder ankomst, man kan också säga intåg.

Någon som kommer. Vi använder uttrycket ibland när någon ska komma. Personen i fråga är på intåg

I kyrkan läser vi texter som handlar om att Jesus rider in i Jerusalem.

Ett intåg som fick konsekvenser för all tid och för alla.

Matteus 21:1-10

1När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar 2och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. 3Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” 4Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 5Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. 6Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. 7De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. 9Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” 10När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” 11Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”


Kan du i fantasin tänka dej att du är i Jerusalem?

Det är mycket folk, det är trångt.

Och så kommer Jesus ridande på ett åsneföl.

Det var säkert en märklig syn, ett föl är inte så högt så jag tror Jesu fötter släpade i marken.

Och folk började bre ut sina mantlar på vägen, en del skar av palmkvistar och strödde ut på vägen där Jesus kom.

Och så ropen.


Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Hosianna i höjden.


Vi sjunger Hosianna psalmer / sånger i adventstid.

Vad betyder då Hosianna?

Man kan säga att det är ett hyllningsord. Men det är också bön om hjälp.

Kom med hjälp/ räddning.

Många där satte sitt hopp till honom. De som visste vem han var.

Men det fanns också de där som inte visste vem han var. Det förstår vi av frågan i v. 10 Vem är han?

De hängde kanske ändå med i ropen och kastade mantlar eller palmkvistar. Gjorde som de andra även om de inte visste vem han var som kom där.

Det är väl så vi gör ibland, hänger på grupptrycket utan att veta.

Men de ville ha svar på vem han var.

Och svar fick dom. Profeten Jesus från Nasaret i Galileen.

En del förstod nog då. Visste vem han var, det stod i skrifterna (gamla testamentet)

Bl.a. Mose hade talat om Jesus som en som likt honom ( Mose) skulle tala till folket. 5 Mosebok 18:18

Men det är en sak att få kunskap om Jesus och en annan att ta emot honom i sitt liv.


Vad kan då denna text, budskap säga oss idag?

Jesus är en konung som kommer i ögonhöjd, enkelt inte på stridshäst med pompa och ståt, som många kungar gjorde. Utan så enkelt det någonsin går.

Säga vi är älskade, värdefulla.

Att nåden räcker, oändlig.

Hans ord är:

Du är inbjuden

Se jag står för dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Uppenbarelseboken 3:20

Det finns nåd och förlåtelse

Du är aldrig ensam


Konungarnas konung

Korset symbol till liv och seger

Därför är symbolen för denna söndag ett kors med kungakrona i mitten

Jesus kommer nu till oss som ljus i mörkret

Han säger : Jag är världens ljus den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus


Det finns ljus och hopp även i en tid som denna.

Många upplever en otrolig ensamhet nu, när vi ska ha så lite sociala kontakter som möjligt.

Jesus är hoppet som kan förändra världen.

Vi har löftet.

Glädjen föds ur hoppet vågar vi tro? Vågar vi jubla?

När vi ser allt mörker och hopplöshet.


Det finns en sång som börjar:

Tänd ett ljus och låt det brinna.

Låt inte hoppet försvinna.

Det är mörkt nu men det blir ljusare igen.

Det blir en annorlunda advents och jultid i år, då det mesta vi brukar göra så här års ställs in.

Men budskapet om Jesus Kristus konungarnas konung är detsamma.

Han vill rida in i ditt och mitt liv igen och igen.

Han är vårt ljus och hopp.


Med önskan om en Välsignelserik adventstid

Anette

Hälsning!

Nu har det gått en bra bit in på hösten och den mörka tiden på dygnen blir längre.

Det är lätt att sakna sommarens ljusa och sköna kvällar men det är också gott och mysigt att krypa ihop i soffan med tända ljus.

Vi närmar oss advents och Jultiden med stormsteg som verkligen är ljusets högtid.

Det är lika välkommet varje år att plocka fram stjärnor, ljusstakar och sätta upp ljusslingor. Ljuset gör något med oss, ger oss glädje och hopp.

Vi firar advent och jul på grund av hopp och ljus.

I juletid läser vi en text i bibeln:

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,

över dem som bor i mörkrets dal strålar ljuset fram.

Jesaja 9:2

Det här är en profetia / löfte om Jesus flera hundra år innan han föddes och gick i uppfyllelse i och med födelsen.

Det är mycket som är mörkt och svårt för oss idag också.

Vi kan känna stor hopplöshet. Vi har också en pandemi som lamslagit stora delar av världen. det mycket som inte är sig likt.

Jesus kom till jorden för alla människor, genom alla tider, och det här löftet gäller oss idag.

Jesus sa:

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Joh. 8:12

Jesus vill var ljuset i ditt och mitt liv.


Med önskan om en fortsatt fin höst och

en god advents, jul och nyårstid.


Anette Brandberg

Inlägg från 20/11

DomsöndagenIdag är det domsöndagen, sista söndagen i kyrkoåret

Nästa söndag firar vi första advent.


Temat på domsöndagen är Kristi återkomst.


Dom låter lite skrämmande i våra ögon.

Men en dom kan ju också vara positivt för det kan bli en friande dom, alltså man blir inte fälld.

Lagen medför dom eftersom den fördömer synden, men de kristna står inte under lagen.

Romarbrevet 8:1-2

1Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. 2Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Tack vare Jesus så hat Gud förklarat oss icke skyldiga. Han erbjuder oss befrielse från synden, och utrustar oss med kraft så vi kan göra hans vilja.

Den helige Andens kontrollerande kraft som ger liv.


Nu till evangelietexten som är föreslagen för dagen.

Matteus 13:47-50

47Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. 48När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. 49Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.


Ingen enkel text.

Men Jesus ser det fina vi har inom oss, som kanske inte alltid andra ser.

Ofta dömer och bedömer vi utsidan, och blir också själva dömda och bedömda utifrån det man ser. Men för Jesus är det insidan som räknas.


Jesus gav alldeles före en annan liknelse, tistlarna och vetet som handlar om samma sak. Vi ska uppfylla Guds avsikt med våra liv, berätta om hans kärlek, nåd och godhet, det han gjorde för oss för att vi ska få tillhöra honom för evigt. Det är inte vår sak att uttala oss om vem som tillhör riket och vem som står utanför. Den uppdelningen kommer att göras vid den sista domen av någon

som har helt andra kvalifikationer än vi. Men det är viktigt att vi sprider evangeliet, det glada budskapet om räddning och befrielse.


Segern

Jesus har besegrat det onda genom sin död och uppståndelse.

Jesus kommer tillbaka. Då triumferar ljuset över mörkret. Vi kan tycka att det är tvärtom nu. Mycket mörker och ondska. Det är övergrepp, skjutningar, bombdåd m.m. som påverkar oss. Och en pandemi som inte verkar minska utan öka istället. Följderna blir sociala avstånd och isoleringar. Det påverkar oss också.

Men vi har löftena.


I 2 Timotheosbrevet 1: 9-10 står det.

Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet.

Gud älskar oss så mycket att han sände Jesus. Jesus bröt dödens makt genom sin död och uppståndelse. Vi förtjänar inte frälsningen, Gud erbjuder den ändå. Allt vi behöver göra är att tro och ta emot hans erbjudande om syndernas förlåtelse.


Om vi då summerar Jesu budskap, evangeliet

Som är aktuellt idag.

Hans frälsning / räddning tas emot individuellt / personligt men gäller hela världen.

Vi har det eviga riket, Guds riket, himlen att se fram mot, som är vad vi förstår en underbar värld, annorlunda än den här. Beskrivet i uppenbarelseboken.


Tre viktiga meningar.

Du är älskad

Du är värdefull

Kom in och ät

Guds rike / himlen beskrivs ofta som en fest. På en fest serveras det mat, oftast i rikliga mängder. Nu är vi uppmanade att inte ha några fester. Men i himlen blir det fest.

Vår uppgift är att spegla vår tro och Jesu kärlek till våra medmänniskor.

Vi är älskade och värdefulla.

Dela evangelium - de goda nyheterna.

Det är en motpol till alla dåliga nyheter som vi oftast blir matade med.

Har vi tagit emot Jesus behöver vi inte vara rädda för den dagen.

Då kan vi se fram mot den med glädje

Inte skrämmas, det här är ett erbjudande som vi får tacka Ja till.

Har inte alla svar, vet inte allt. Men vi är på väg, då är det bra att ha ressällskap.

När vi gör en resa så är det både trevligare och mer givande att ha ressällskap. Så är det med det kristna livet också, vi behöver gemenskap, stöd och uppmuntran.

Vara uppriktiga, ärliga, inte hyckla

Låta Jesu kärlek synas i mig.

Jesus ger oss hopp om ett evigt rike, fullkomligt

Inget mörker utan evigt ljus

Då är ondskan för evigt besegrad. Jesus bröt dödens makt i uppståndelsen.

Därför är det seger för oss, evigt liv. Nåd inte förtjänst. Har inget att frukta på domens dag. När vi sagt Ja till det här. Ja till Jesus. Som är Uppståndelsen och Livet, kan vi se fram mot det med glädje.

Leva varje dag i reningens källa. Ett rikt liv med Jesus.

Visa kärlek till andra, dela med mig av det jag har.

Vara med på dagen med stort D.

Amen

Med önskan om Guds Välsignelse

Inlägg från 14/11

Vaksamhet och väntane
Vi är i slutet på ett kyrkoår nu näst sista söndagen och då handlar det om

vaksamhet och väntan.


Vad betyder de orden?

Några synonyma ord.

Vaksamhet – Observans, försiktighet

Väntan - Avvaktan, förhoppning.

Det är väl ord vi har använt och levt med den sista tiden.

Vi är i en pandemi som verkligen tär på oss.

Vi är uppmanade till försiktighet, hålla avstånd, tvätta händerna, inte umgås med för många ingen fysisk beröring.

Vi avvaktar/ pausar många aktiviteter.

Vi lever också i en förhoppning att det skall ta slut.

Väntan är ofta ett jobbigt ord, särskilt när vi inte vet hur länge vi ska vänta.

Som nu i pandemitiden.


Jesus talade om vaksamhet och väntan, ofta i liknelser.

ska ta oss med till en från Matteus 25:1-13


1Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 2Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. 3De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. 4De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. 5När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. 6Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ 7Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. 8De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ 9De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ 10Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. 11Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ 12Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ 13Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.


Jesus klargör genom liknelsen vad det innebär att vara beredd när han kommer tillbaka, för att ta oss med till himmelriket. Hur vi ska leva i väntan.

Den här liknelsen är berättad in i den kulturen man levde i då. En bild som man kunde känna igen sig i.

Det var helt andra ceremonier än vad vi i vår kultur är vana vid.

Här är det kanske en eftermiddag och kväll som bröllopet varar. Där kunde vara upp till en vecka.

På bröllopsdagen kom brudgummen till brudens föräldrahem för vigsel.

Sedan gick brud, brudgum och ett följe av gäster till bröllopsfesten, som oftast var i brudgummens hem.

Det är här som de unga flickorna kommer in, de väntade på följet för att gå med och hoppades få vara med på festen.

De förväntade sig en tid, men följet dröjde.

De blev trötta och somnade. Så vid midnatt hörde de rop om att brudgummen kommer. Då blev det problematiskt för fem av flickorna, (de oförståndiga) Det var antagligen sed att man skulle ha facklor, det hade alla tio. Men fem av dem hade glömt ta med extra olja, facklorna höll på att slockna.

De försökte få de andra flickorna (de kloka) att dela med sig. Men de hade bara så det räckte till de själva. Men sa de det finns de som säljer gå och köp.

Det var tydligen nattöppet, men det hjälpte inte, det tog för lång tid.

Brudföljet kom och gick in och festen började, porten stängdes.

De kom för sent.

Vad vill Jesus säga med den här liknelsen?

Och har den något att säga oss idag?

Jesus avslutar liknelsen med att säga: Håll er därför vakna: Ni vet inte när dagen och timmen är inne.

Han vill att vi ska vara beredda, rustade när han kommer tillbaka.

Och det är vi om vi tar emot Jesus i våra liv, bekänner våra synder, får förlåtelse.

Då upprättar vi en egen relation med honom. Det är det som behövs för att ta del av det himmelriket. Vi kan inte låna den relationen av någon annan.

Det är det som menas med att ha lamporna lysande, att ha tillräckligt med olja i dem.

En relation, vilken relation som helst måste underhållas om den ska hålla.

Det gäller äktenskap, vänskap m.m.

Vi kan ha haft aldrig så bra kompisar när vi är unga, men om vi inte pratar eller träffar varandra så ebbar snart den relationen ut.

Relationen med Jesus underhåller vi genom bön, bibelläsning, undervisning och gemenskap med andra kristna.

Den här liknelsen är inte till för att skrämma, utan uppmuntra oss att komma till Jesus, vandra med honom, han som erbjuder oss sitt liv både här och nu, in i himmelriket. När jag var yngre tyckte jag synd om de fem flickorna som beskrivs som oförståndiga här, tyckte att de kloka flickorna var lite taskiga.

Nu har jag mer förstått att man gör sitt eget val, det är ett aktivt val att följa Jesus.

Det är mycket nu som kan se hopplöst och mörkt ut.

Men vi har hoppet och löftet om himmelriket, det eviga riket.

Det var för det som Jesus kom till jorden för 2000 år sedan, ge ljus och hopp till en mörk värld. Låt oss leva i det hoppet medans vi väntar.

Amen.

Inlägg från 07/11

Betraktelse
Temat i kyrkoåret den här helgen är Frälsningen

Vad betyder egentligen frälsning?

Det används lite slarvigt ibland kan jag tycka.

Man kan t.ex. säga: Jag är frälst på det.

Om man tittar på synonyma ord så är det bl.a.

Räddning, befrielse, omvändelse och återlösning.

Jag tänkte ha de fyra orden som punkter i min betraktelse.


Räddning

Rom. 10:9-11

9Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. 10Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.

11Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam

Det är genom tro och bekänna det Jesus gjorde på Golgata för oss, att han dog och uppstod igen. Det genom det som man blir räddad.

Vid badplatser och hamnar så hänger det frälsarkransar, livbojar.

De är ju till för att om någon hamnar i vattnet så slänger man i den så den nödställde kan hålla sig över vattenytan. Bli räddad och många gånger räddar det livet på människor. I vår båt så har vi det också, man kan hamna i vatten och då är det lättare få upp personen.

Jesus är vår frälsarkrans vår livboj. Han kom för att rädda oss till ett liv tillsammans med honom, både här på jorden och i evighet.

v. 11 Hänvisar till vad skriften säger, här är det från Jesaja 28:16

Som handlar om att Gud har lagt en grundsten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Det är Jesus som är den hörnstenen, den fasta grundvalen.


Befrielse

Betyder ju lättnad, vi kan säga jag har blivit befriad från t. ex. någon arbetsbörda eller vad det nu kan vara. Man slipper något, någon annan gör det istället. Och vi blir lättande från våra synder, vi slipper de, Någon annan har tagit dem på sig. Jesus gjorde det på korset. Vi får komma till honom och bekänna dem. Som vi läst munnens bekännelse. Både bekänna för Jesus och få förlåtelse för våra synder. Men också bekänna för andra vår tro på Jesus och det han har gjort för mig.


Omvändelse

Man vänder om. Sinnesändring. Man lämnar det gamla, sina synder, det som förstör mig. För att leva ett nytt liv tillsammans med Jesus. Jesus säger i Markus

1:15 Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här, omvänd er och tro evangelium. Guds goda nyheter om räddning. Jesus var den utlovade Messias som kom för att upprätta Guds rike på jorden. De flesta som hörde på honom var förtryckta, fattiga utan hopp. Jesu ord var goda nyheter för dom erbjöd frihet, välsignelser och framtidshopp.

Det är likadant idag han ger oss hopp i en hopplös tid. Det är mycket som känns hopplöst just nu. En pandemi som bara fortgår och för med sig många svåra konsekvenser för alla. Men också all ondska som utbreder sig. Jesus är densamma som när han gick på jorden, samma erbjudande till oss idag.


Återlösning

Vi är försonade/ återskapade genom Jesu gärning.

Vi är skapade till Guds avbild, tänkta att leva i gemenskap med honom. men synden kom in i och med syndafallet. När Adam och Eva åt av den förbjudna frukten. Blev skilda från Gud. Men genom Jesus så kan vi ha gemenskap med Gud igen. Jesus sa: Jag är vägen, Sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Han är vägen som för oss till Gud ( fadern) Sanningen som uppfyller alla Guds löften. Livet han ger oss är hans eget gudomliga liv. Vill fylla oss varje dag med det här på jorden, men också in i evigheten.


Med önskan om Guds Välsignelse och Frid

Anette Brandberg

Inlägg från 01/11

Betraktelse All Helgons Helgen
Livet, döden, löftet och hoppet.


Livet. Vi föds för att leva en tid.

En del får riktigt långa liv, en del för korta.

När ett barn förds har vi förhoppning att det ska vara friskt och leva länge.

Tyvärr är det inte alltid så, en del föds mycket sjuka och får kämpa den första tiden.

En del klarar det andra inte. Mycket klaras av på grund av god läkarvård.

För en del är livet enklare än andra. En del får fly från sitt land för att rädda sitt liv, en del lever tryggare. Vi kan tycka att det är mycket orättvisor.

För en del gör sig döden mer påmind än för andra.

I år har det gjort det så det påverkat oss. Jag tänker på pandemin som har skördat många liv, särskilt under våren. Onödigt? Ja, det tycker många, man kunde gjort på ett annat vis.

Många känner hopplöshet.


Löftet och Hoppet

Hebr. 12:22-24

Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental.

Till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.

Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.


Sions berg här är inte bokstavligt berget Sion som ligger i Jerusalem.

Utan här menas Guds himmelska stad, det himmelska Jerusalem.

En stad med fast grund. Motsats till patriarkernas tält.

Patriarkerna i gamla testamentet, Abraham, Jakob m.fl. bodde i tält som flyttades ibland. Den stad som skall komma det nya Jerusalem. ( Upp. 21:2-4, 9-21)

I Hebr. 11 ( Trons kap.) står det att Abraham väntade på den stad med fast grund som Gud själv planlagt och byggt.

Bygga en stad? Hur gör man då? De städer vi har idag är ju byggda under lång tid, de växer undan för undan.

Nya Jerusalem, Sion. Hur bygger Gud det? Fasta grundvalar. Står stadigt.

Jag tänker att det är på grund av det Jesus gjorde på korset.

Att han dog och uppstod för vår skull, vill ge oss evigt liv.

Han inbjuder oss att komma, håller oss inte på avstånd. Det senaste halvåret har vi talat om och uppmanats att hålla avstånd till varandra på grund av pandemin. Det är viktigt för att minska smittspridning. Men vi får vara nära Jesus, där gäller inga avstånd.

Gud gav löften i gamla testamentet om ett nytt förbund. Jesus själv är garantin för att de löftena ska uppfyllas. Han öppnade vägen för oss till Gud.

Vi läste om att Jesus blod är det renade blod som talar starkare än Abels.

Kain och Abel var bröder och söner till Adam och Eva.

Kain dödade sin bror p.g.a. avundsjuka, man kan säga hämnd, när han såg att hans offer till Gud behagade Gud mer än Kains som hade onda uppsåter.

Jesus blod talar om förlåtelse och rening. Nåd! Inget vi förtjänar eller behöver köpa, det har Jesus gjort för oss.

I psaltarpsalm 126 står det.

När Herren vände Sions öde,

då var allt som om vi drömde:

2vi skrattade, vi sjöng av glädje,

och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken:

Herren har gjort stora ting med dem!

3Ja, Herren gjorde stora ting med oss,

och därför var vi glada.

4Herre, vänd vårt öde,

liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

5De som sår under tårar

skall skörda med jubel.

6Gråtande går de

och sår sin säd.

Jublande kommer de

och bär sina kärvar.


Den uttrycker glädje över Sions återställande, det ska handla om att de var tillbaka i Jerusalem efter fångenskap. Centralt tema i psalmen är: Herrens förmåga att förändra.

Det är både bakåtblick: Herren vände folkets öde.

Framåtblick: Herre, vänd folkets öde.

Det är så i livet vi behöver titta bakåt ibland, både över det som gett oss glädje och det som gett oss sorg. Men vi ska inte stanna i bakåtblicken utan även titta framåt. Ha förtröstan på Gud.

Guds förmåga att återskapa liv kan vi aldrig förstå.

Vi kan se det i naturen, skogar kan brinna ner, men växer upp efter en tid.

Vi bryter ben, armar som också läker efter en tid.

Inte ens sorgen behöver bestå, även om den gör ont, saknaden är stor.

Men våra tårar kan vara som ett utsäde ( frö) som börjar växa och bli en skörd

( resultat, vinst) till glädje. v. 5-6

Därför att Gud har makt att göra något gott av det som är djupt olyckligt.


Jag avslutar betraktelsen med att sammanfatta mina fyra rubriker

Livet, Döden, Löftet och Hoppet


Vi lever våra liv en tid på jorden, ibland kan det vara prövningar och svårigheter.

Jesus erbjuder oss också liv, han gav livet för oss för att vi skulle få liv genom honom. Våra liv här slutar med döden, det kan vi inte undvika.

Men det behöver inte stanna där, för vi har löfte om ett evigt liv. På grund av Guds kärlek till mänskligheten.

Joh. 3:16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Guds löften kan man lita på. Vi bryter löften ibland, men Gud infriar sina.

Det är Hoppet vi har om det himmelska hemmet / världen

I bibeln beskrivs den som perfekt. Vi kan ha fantasier om hur det ser ut.

Men jag tror att det är ännu mer än vi kan tänka. En helt annan dimension.

Ingen ondska, bara godhet, det onda är då besegrat i evighet. Inga miljöförstöringar. Inga sorger eller tårar. Inget mörker utan evigt ljus. Och så sång, vi njuter av sången här på jorden. Jag tror den blir ännu mäktigare där sången aldrig ska tystna.

Den här helgen gör sig påmind om livet och döden men vi får inte glömma löftet och hoppet.

Inlägg från 05/9

Betraktelse


Vad är en medmänniska?

Vänner kan vara enkelt att tänka att de är mina med medmänniskor.

Fast fiender är ju också mina medmänniskor.

Vi kanske inte tycker att vi har fiender, men människor runt om kring oss som gjort oss illa.

Och de är ju också våra medmänniskor.


Visa medmänsklighet- människokärlek. Fundera över hur vi kan göra det.


En enda vers Matt. 7:12. Jesu ord

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem. Detta är lagen och profeterna.


Kallas gyllene regeln, gyllene = mycket gynnsam


Den här finns i några av Österns religioner i negativ form, även inom judendomen.

Hillel ( samtid med Jesus) har sagt: Vad du hatar, skall du inte göra mot din nästa ( medmänniska). Detta är hela lagen allt annat är kommentarer.

I den apokryfiska Tobias bok står det: Gör inte mot andra vad du inte vill att andra ska göra mot dig ( 4:21)

Så som Jesus sa det har inget sagt innan. Genom att göra den positiv ger Jesus den större slagkraft. Det är inte så svårt att lämna andra i fred och låta bli att skada dem. Det är svårare att ta initiativet och göra gott.

Den gyllene regeln som Jesus formulerade den, är grunden för aktiv godhet och barmhärtighet – sådan som Gud visar oss varje dag.


Detta är lagen och profeterna. Det syftar på GT.

Guds lagar och bud gavs för at hjälpa folket att älska Gud. Helhjärtat.

Men genom historien ( Israels) har Guds lag missförståtts och misstolkas.

T.ex. skriftlärda, religiösa ledare på Jesu tid.

Obegriplig röra av förbud. Överdrifter. Levde inte som de lärde.

Många gånger tomma ord.

Jesus var inte emot lagen, men han var emot missbruket och överdrifterna den utsatts för. Hyckleri. Tyvärr förekommer det idag också

Viktigt att leva som man lär. Inte alltid enkelt kanske.

Det gjorde Jesus. De laglärda ville gärna sätta honom på prov. Matt. 22:36

Mästare vilket är det största budet.

Jesus svarade

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ. och av hela ditt förstånd. Från 3 mos. 19:18

Det är det största och främsta budet. sedan kommer ett som liknar det.

Du skall älska din nästa som dig själv.

På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Om vi lyckas leva efter dessa ord av Jesus skulle vi upptäcka att vi automatiskt följde alla Guds lagar och regler. Givna av omsorg och kärlek till oss.

Jesus ger oss också ett nytt bud i Joh. 13:34

Att ni ska älska varandra, så som jag har älskat er skall ni också älska varandra.

Han upprepar det sedan i 14:12

Vilka är då mina medmänniskor eller min nästa? Är det begränsat?

Gjorde Jesus skillnad? Vad jag ser bemötte han alla lika.

Han helade spetälsk Samarier, mötte en Samarisk kvinna.

En ren lärd jude gjorde vad som helst för att inte gå genom Samarien, men Jesus gick där.

Varför undvek en ren lärd jude Samarien?

Israel blev uppdelat i två riken efter kung Salomo. Södra och Norra riket.

När norra riket och dess huvudstad Samaria föll i Assyriernas händer blev många judar deporterade till Assyrien, landet blev istället befolkat av främmande folkslag som uppmuntrade av den Assyriske kungen tog över området, hjälpte till att bevara lugn och ordning. Genom ingifte bland judar som var kvar i området uppkom ett blandfolk som judarna i södra riket betraktade som orent, kallade dem samarier och hatade dem eftersom man ansåg att de förrått sitt folk.

Sitter djup rotat, går i generationer.

Har vi sådant idag, som sitter djupt rotat?

Så vi har svårt att se medmänniskan.

Kan vi tänka vidare perspektiv medmänsklighet?

När jag t.ex. handlar

Var kommer varorna ifrån.

Hur ser arbetssituationen ut för arbetarna

Fairtrade varor.

Vad handlar det om? Väljer du t.ex. Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnads-villkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling.

Kan det vara att visa medmänsklighet?

Det kan vi fundera på. För jag tror det är viktigt att påminna oss om det.

Och att man kan visa medmänsklighet på många olika vis.


Jag vill ha med den här meningen igen, för den säger mycket.

Den gyllene regeln som Jesus formulerade den, är grunden för aktiv godhet och barmhärtighet – sådan som Gud visar oss varje dag.

Med önskan om Guds Frid och Välsignelse

Anette

Inlägg från 22/8

Betraktelse


Möten/ händelser som berör är ju temat jag stannar i några söndagar.

Visst är det så att en del möten/ händelser kommer man särskilt ihåg. Ex. Första gången jag mötte Thomas min man. Det kommer jag väl ihåg och det fick konsekvenser för hela livet ( positiva )


En del möten / upplevelser man haft med Jesus kommer man särskilt ihåg.


Ex. När jag som nioåring fick ta emot honom i mitt liv. Jag kan väl inte påstå att jag hade så mycket att omvända mig ifrån, men jag upplevde att jag behövde Jesus i mitt hjärta och hans förlåtelse. Efter det har jag haft flera möten med Jesus som präglat och format mig.


Jag ska ta oss med till ett möte i Bibeln som fick stora konsekvenser för många. Det hände en vanlig dag, en samarisk kvinna gick till brunnen för att hämta vatten det gjorde hon varje dag. Hon gick vid en tidpunkt då inga andra var där. Hon ville inte möta någon, hade dåligt rykte. Man pratade bakom ryggen på henne. Hon hade haft många män. De såg ner på henne. Men den här dagen förvandlades allt. När hon kom till brunnen blev hon lite rädd, för det sätt en judisk man där. Det var ingen hemlighet att judarna och samarierna var ovänner. Den här mannen tilltalade henne, anmärkningsvärt kan man tycka när han säger: Ge mig något att dricka. Hon protesterade, hur kan du en jude be mig om något att dricka? Med bakgrund av att de hade olika trosuppfattningar så säger hon så. Jesu svar var ännu mer förbryllande. Om du känner till Guds gåva, och vem jag är, då skulle du be honom och han skulle ge dig levande vatten. Hon hade inte fattat vem Jesus var, hon trodde nog att han var en vanlig judisk man. Så följer ett samtal om vatten. Detta vatten ger törst igen, men om man dricker av det vatten jag ger säger Jesus, så skall du aldrig mer törstar. Det vatten jag ger skall bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan var intresserad av det vattnet. Hon sa : Herre ge mig av det vattnet, så behöver jag inte gå hit och hämta. Hon tänkte nog, då slipper jag smyga hit varje dag, fantastiskt! Då säger Jesus något som säkert var smärtsamt för kvinnan. Gå och hämta din man. Jag har ingen så hon. Det visade sig att Jesus visste precis om kvinnans liv. Ja det är sant som säger så han, fem män har du haft och den du har nu är inte din. Då förstår kvinnan att Jesus var mer än en vanlig judisk man. Hon tror att han är en profet och så följer ett resonemang om var man ska be. På detta Berg eller i Jerusalem, samarierna och judarna hade skilda åsikter. Jesus säger det kommer en tid då det varken är på detta Berg eller i Jerusalem. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Den tid kommer, ja den är redan här då sanna tillbedjare ska tillbe i ande och sanning, sådana tillbedjare vill Fadern ha. För Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa: Jag vet att Messias när han kommer skall förkunna det för oss. Då säger Jesus: Det är: Är Jag den som talar till dej. Där i mötet med Jesus händer något med kvinnan, för hon blev ivrig. Lät sin kruka stå, gick in till stan och berättade för folket om Jesus. De kom och lyssnade till honom och tog emot det liv han erbjöd. Den dagen förändrades livet för kvinnan på grund av mötet med Jesus. Det förändrades också för många fler på grund av att hon genast delade med sig av det till andra. Det hon upplevt ville hon också att ändra skulle få uppleva.


Jag tänker på vatten, det är livsnödvändigt. Det har man inte minst i sommarvärmen fått erfara. Jag upplevde det på ett särskilt sätt förra lördagen då vi gick ut på Hindens rev. ( utanför Lidköping). Jag hade inte druckit så mycket vatten och det var 28 grader i skuggan. Jag blev orkeslös och yr. Vattnet i flaskan var slut, men så fyllde vi nytt vatten från Vänern i flaskan och jag drack, det gjorde susen, samt att jag tog ett bad. Så vattnet gjorde stor nytta både invärtes och utvärtes, både att jag drack och badade. Går inte att glömma eller låta bli att dricka vatten en het dag, hjälper inte att jag drack igår. Så är det med det levande vattnet som Jesus ger, den helige Ande behöver i varje dag, ta emot från Anden då lider vi inte andlig törst. Kvinnan, hon fick sitt liv förvandlat en helt vanlig dag. Hon

hade säkert inte förväntat sig det när hon tyngd av sin situation gick till brunnen. Men där oväntat sätt Jesus och väntade på henne. Han ville förvandla henne. Varför? Jo, för han älskade henne trots hennes fel och brister, trots hennes synd, felaktiga liv. Han förlät och gav henne av sitt liv. Det är möjligt idag också, han älskar dej och mej även om i valt fel ibland, har syndat. Hans förlåtelse gäller oss också. Det finns en sång som handlar om Jesus i vardagen, jag tycker den säger mycket. Jag citerar två verser här, det är nummer 464 i segertoner.


En vanlig dag gick synderskan till brunnen, drack vattnet ur en evig källas djup. En vanlig dag då kan det största hända, ty allt blir möjligt då vi tror på Gud.


En vanlig dag där ingenting vi väntar, kan mänskosonen säga till oss så: det är din dag och en av mina dagar och genom mig till andra ska du nå.


Det finns hopp i Jesus Kristus, det fick kvinnan uppleva, det får du och jag också uppleva. Låt också kvinnan vara ett föredöme i att berätta för andra, om glädjen Jesus ger i våra liv.


Bibelsammanhanget står i Johannes evangelium kapitel 4


Med önskan om Guds Rike Välsignelse

Anette

Inlägg från 19/8

Betraktelse


Jag började förra söndagen med ett tema som jag tänkt ha några söndagar.

Möte / händelser som berör.

På grund av pandemin så är det ju speciella omständigheter

Hur vi ska förhålla oss. Ingen fysisk beröring.

Ej handhälsning, kramar m.m.

Hur kan vi ha möten som berör?

Varje gång kommer jag ta oss med till evangelierna där det står om många möten / händelser med Jesus som berörde.

Kommer att varva det med egna möten/ händelser/ upplevelser.

Något minne från semestern

Komiska situationer

När man har träffats och ska fika eller äta mat tillsammans, så är det en sak klivit väldigt viktig. Det är spritflaskan, ja jag pratar om den spriten som är för utvärtes bruk. Men det kan bli lite komisk, särskilt för de av oss som normalt inte förtär sprithaltiga drycker. Och så säger man kanske till varandra spritflaskan är väl med eller framme.

Vi har ju fått inpräntat att handhygien är mycket viktigt.

Och så har vi det här med kramar, det ska man ju inte göra. Det blir luftkaramar. Jag har inte fått så många fysiska kramar, men många luftkramar.

Räcker det? Vad händer när fysisk beröring uteblir?

En del av oss är mer beroende av fysisk beröring än andra.

Kan vi kompensera det? Det kan ju vara svårt, men jag tror att ögonkontakt kan vara ett sätt.

Viktigt att vi hjälper varandra, det tror jag man kan göra på olika vis.

Ta oss med till en händelse i Bibeln som belyser vikten av att hjälpa.

Markus 2:1-12

1Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. 2Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. 3Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. 4Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. 5När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”

6Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: 7”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” 8Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? 9Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? 10/11Men för att ni skall veta att Människosonen har

makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” 12Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”


Den här händelsen belyser bland annat vikten av att ha vänner, riktiga vänner. sådana som inte ger upp när de möter svårigheter.

Det hade ju varit lättast för de att tänka, ja, ja vi försökte men det gick inte för mycket folk, vi går hem igen. Nej, de ser taket och en trappa/stege upp.

Taken var platta, av trä och flätade grenar, övertäckt med tilltrampad jord.

De gjorde ett hål, var nog inte så svårt. Firade ner mannen. Bädden var antagligen en bår. Vännerna hade både tro och var uthålliga gav inte upp.

Och undret skedde, eller undren för det var faktiskt två.

Först förlät Jesus mannens synder, det blev negativ reaktion från några skriftlärde som var med. De tyckte han hädade, bara Gud kan förlåta synder. De hade inte fattat vem Jesus var.

Men han helade också mannen med orden stig upp ta din bädd och gå hem.

Det hände genast står det, med en gång och mannen gjorde som Jesus sa. Trodde och lydde.

Det blev mycket förvåning, men också lovprisning, tacksägelse.

Jesus helade och förlä,t vilket var viktigast?

Vi kanske inte blir helad till det yttre från sjukdomar, men till det inre.

Han förlåter synder.

Viktigaste. Får del i honom, det liv som han vill ge oss.

Vi kan också fundera över hur vi kan hjälpa varandra till Jesus.

Särskilt i en tid som denna med pandemin, då många tycker allt är hopplöst.

Jesus är vårt hopp.


Guds Välsignelse, Nåd och Frid önskar jag dej!

Anette

Inlägg från 09/8

Betraktelse


Nu är vi långt in i sommaren, vi är i sista sommarmånaden, skolorna börjar om ett par veckor, semestrarna börjar ta slut.

Själv så har jag haft härliga, avkopplande veckor på hav och sjö.

Har haft härliga upplevelser också som föder tankar.

Det har ju varit speciell sommar p.g.a. pandemin

Jag har tänkt att några söndagar stanna vi temat:

Möten / händelser som berör.


P.g.a. pandemin har vi hittat nya sätt att umgås på och nya sätt att t.ex. fira gudstjänst


Andra år på semestern har vi gärna besökt kyrkor, kapell och tält för att fira gudstjänst. Men i år så har de varit annorlunda.

Men vi har tittat på webben, bland annat från Pingst i Västra Frölunda, min hemförsamling. De har haft sommarandakter med temat möten med Jesus.

De har också bland annat ett inslag varje söndag om församlingens historia.

Jag tycker det har varit mycket intressant. Jag är ju själv en del av den.


Började med en frikyrkoförsamling i Frölunda 1876 då en som hette Lars på Tofta blev frälst och radikalt ändrade sitt levnadssätt. Han var en buse, förtärde mycket alkohol. På grund av hans omvändelse så blev det stor förändring i bygden

Den församlingen blev grunden för Missions/ Equmeniakyrkan/ Pingst och Allianskyrkan. Men det var en församling utan ordning / struktur Lars själv styrde. En grupp bröt sig ur, bildade missionsförsamlingen i Fiskebäck numera Equmeniakyrkan

1919 så var det en svår och långvarig storm, många fiskare från Fiskebäck var berörda av den. Sökte nödhamn i Skagern ( Danmark) där de blev under en längre tid.

Där ordnades möten många blev frälsta uppstod väckelse, som fick konsekvenser när de kom hem. En grupp till bröt sig ur den första församlingen.

De hade samlades hos en som hette Ragnar på hans veranda.

Och 1923 bildades pingstförsamlingen ( Filadelfia i Fiskebäck) av 17 personer.

Bland dem var min mammas morfar men också min mormor med syskon. Redan 1925 byggdes de en kyrka i Fiskebäck.

Den kyrkan som jag växte upp i. Så småningom blev det kyrkor på två platser till Näset och Åkered. Men 1987 invigdes en kyrka mitt i Västra Frölunda. I närheten av Lars på Tofta bodde.

En församling som har växt, nu planerar de att bygga ut kyrkan. Började med en liten skara människor.

Det är så evangeliet började, lärjungarna som följde Jesus, jag tänker på de tolv ingen stor skara men efter Jesus himmelsfärd förde de evangeliet vidare.

De möten och händelser som de hade med Jesus har de fört vidare, vi får ta del av de tack vare evangelierna i Bibeln. Och jag kommer att ta med oss till olika möten/händelser söndagarna framöver.

Idag tänkte jag kort stanna vid det första undret Jesus gjorde. Joh. 2:1-12

1På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. 3Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” 4Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” 5Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” 6Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. 7Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. 8Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. 9Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom — men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet — 10ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” 11Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

12Sedan gick han ner till Kafarnaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungarna, och där stannade de några dagar


Den här berättelsen / händelsen fascinerar mig. Jesus mitt i vardagen, även om det här kanske inte var en vanlig vardag utan mer festligt inslag, man är ju inte på bröllop varje dag. Han är med i det som hörde till livet. Jesus Guds Son- med uppdraget att rädda världen.

Tar sig tid att gå på bröllop. Jag tror Jesus uppskattade de här tillfällena, det engagerade människor och han hade ju kommit för att möta människor. Vara i sociala sammanhang. Han var och är ett föredöme i mycket, vi ska också vara där människor är. Det sociala livet är viktigt, att vi deltar i det. Sedan gjorde han undret vatten till vin. Och inte vilket vin som helst utan det bästa. Så är det med det liv Jesus erbjuder det bästa.

Inte det enklaste men det bästa. Livet kan vara svårt, men Jesus har lovat vara med. Lärjungarna var med om det här undret och det påverkade de säkert väldigt mycket. Efter detta så gick han till Kafarnaum för att vara tillsammans med sina lärjungarna, umgicks, hängde med dem. Kanske undervisade också.

Det här och många andra upplevelser få vi ta del av tack vare att de skrev ner det. Och varför gjorde t.ex. Johannes det? Jo för att det förändrade deras liv. Ville att fler skulle få ta del av det. Förvaltning. Kyrkoårets tema denna söndag är: Goda förvaltare. Omhänderha, verk, skötsel är synonyma ord. Vi ska vara goda förvaltare av det som vi har upplevt.

Varför startade mina släktingar m.fl. församling? Jo, av samma orsak. De hade upplevt Jesus i sina liv och det förvaltade de.

Så är det med alla våra församlingar, en historia som har sin grund i mötet med Jesus Kristus vår frälsare.

Vi får leva i det och föra evangeliet vidare. Det är samma evangelium, men tiderna har förändrats så metoderna, tillvägagångssättet blir inte som det var då. Vi får hitta på nya sätt, och det har verkligen upplevt den här våren och sommaren i och med pandemin.


Med önskan om Guds Välsignelse och Frid


Anette

Inlägg från 12/6


Mellanrum


Det här är den sista betraktelse på några veckor.

Jag går på semester nu.

Det här blir en kombination av betraktelse och semesterhälsning

Den här våren har varit annorlunda på många vis.

Många har kallat den här perioden som ett mellanrum.

Min rubrik blir därför Mellanrum.

Vad är då ett mellanrum? det kan vara ett glapp, paus, avbrott.

Det stämmer väl in på det vi upplever nu.

Det är mycket som tar paus, det blir ett avbrott. Många väntar på att det ska bli som vanligt igen, normalt. En del pratar om att det kanske blir ett nytt normalt.

Vi har fått nya vanor, som också påverkar positivt. Som det här med resandet, hittat andra vägar för att mötas till t.ex. sammanträden, digitalt.

Miljön har påverkas i positiv riktning av det och att flygresandet nästan har avtagit helt. Och förhoppningsvis så kommer det inte tillbaka till samma nivå som det varit tidigare.

Vi präglas av ovisshet, vi vill ju gärna veta vad som komma ska.

Nu så är det stor ovisshet, vi väntar ständigt på besked från folkhälsomyndigheten. Hur det blir i sommar, om vi får resa fritt inom Sverige, vi väntar på flockimmunitet, vaccin m.m.

Under våren så firar vi flera helger, påsk, Kristi Himmels färds dag och pingst. De fyra evangelierna Matteus, Markus, Lucas och Johannes i nya testamentet beskriver det som Jesus gjorde för oss, men också lärjungarna liv och kamp.

De hade följ Jesus under ca tre år, då han var verksam, tagit del i undervisning, under och tecken. De hade hört honom förutsäga vad som skulle ske, att han skulle bli utlämnad, slagen och dödad. Men han skulle uppstå på tredje dagen.

Sedan skulle han fara upp till himlen, men sända den Helige Ande. Det var nog svårt att fatta det, men de fick uppleva det. Och så 40 dagar efter uppståndelsen så får de vara med om när han lämnar jorden och far upp till himlen. Innan han lämnade dem så hade han sagt att de skulle stanna i staden

( Jerusalem) till ni blir beklädda med kraft ifrån höjden Lukas 24:49

Där från himmelsfärden och till pingstdagen när de fick uppleva den Helige Ande kan man säga att det var ett mellanrum. Ett glapp, en paus, de visste inte hur länge de skulle vänta. Vi vet nu att de fick vänta i 10 dagar, men de visste det inte då. De visste inte heller hur det skulle ske.

De levde som vi i en ovisshet och väntan. Men de var inte passiva i Apostlagärningarna 1:12-14 står det:

12Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. 13Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. 14Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.


De använde tiden i mellanrummet till att förbereda sig inför det de skulle få uppleva. De var i ständig bön.

Vi får lära av dem, vi får vara i bön. Det har både i kristna tidningar och på nätet varit mycket uppmaning och uppmuntran till uthållig bön.

Jag tror personligen att det är viktigt att hålla ut i bön är att förbereda sig. Vi vet inte hur framtiden blir, det visste inte lärjungarna heller, men de lydde Jesu uppmaning. De fick också ett löfte i Matteus 28:20 Och se jag är med er alla dagar intill tidens slut. Det löftet gäller oss också idag 2020.

Även om mycket är ovisst får vi ha förtröstan på vår Fader Gud.

Lina Sandell har uttryckt det så fint och starkt.


1. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer. Skulle jag, som barn, väl ängslas då? Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag.


2. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd. Morgondagens omsorg får jag spara, om än oviss syns min vandrings stig. ”Som din dag, så skall din kraft ock vara”, detta löfte gav han mig.


3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär, ej min tro och ej den tröst förspilla som i Ordet mig förvarad är. Hjälp mig, Herre, att vadhelst mig händer taga ur din trogna fadershand blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.


Vi är inte lovade ett bekymmerfritt liv, men har kärlek och omsorg om oss, han lovat vara med alla dagar, det är alla sorts dagar. Möda, vila och behag.


Nu som sagt åker jag på semester och det gör jag ju med båt, förhoppningsvis mycket segling.

Det är avkopplande och rofyllt att var ute till havs och på sjön. För vår del blir det både Vänern och Västkusten. Vi är väldigt tacksamma för den möjligheten vi har att få uppleva Guds skapelse och natur på det viset. Vi ser verkligen hans storhet i det.


Nu vill jag också önska en bra sommar där du befinner dig.

Och Guds rika Välsignelse och Frid

Anette

Inlägg från 5/6


BetraktelseDen här helgen firar vi Sveriges nationaldag 6/6

Den är ju helgdag sedan 2005

Är nationaldag viktigt?

Vad är det? Ett lands officiella högtidsdag

Många länder har nationaldagar p.g.a. olika händelser.

Vi firar den till minne av: Gustav Vasas val till Sveriges kung 6 juni 1523, då grunden till ett svenskt nationellt rike lades, samt antagandet 6 juni av 1809 års författning, som fastslog de medborgerliga fri- och rättigheterna. Viktiga saker – om än inte så där jättefestliga kanske...

Är det rätt att fira den? Blir jag rasistisk?

Vi sjunger i en sång 626 i segertoner. v2 Varenda liten människa är barn av samma far. Det finns ej färg, det finns ej ras, blott människan är kvar.

V. 3 Varenda liten människa har rätt att ha ett hem, har rätt att finnas till för någon som behöver dem.

Om vi tänker så blir det inte rasistiskt. Vara tacksamma för att vi har det så bra.

Vi har mycket att tacka för, men vi har också mycket att be för.

I ett antal år har Sverigebönen något som vi kallar nationaldagsbön, be utifrån sju pelare. En av pelarna är att be för politiker, myndigheter och kungar.

I 1 Tim 2:1 ”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt”

Vi uppmanas i Guds ord till bön för ”kungar och alla i ledande ställning”. De som är satta att leda vårt land och våra städer runtomkring i vårt land, behöver vishet och kraft för sina viktiga uppdrag.

Att de har bra relationer till andra länder, att de kan ta kloka beslut, särskilt gällande den pågående pandemin. Också för folkmyndigheten att det kan ge bra info och tar kloka beslut.

Be för kungar, vårt kungahus har väl egentligen ingen makt, men är en bra representation för vårt land. Vi får be att de ska få bevaras i sin tro på den kristna värdegrundens betydelse för vårt samhälle.

Värdegrund: Sveriges lagar, vårt rättsväsende bygger mycket på Bibeln och kristna värderingar som alla människors lika värde, rättvisa, att vi ska ta hand om svaga och utsatta m.m. Århundrande av kristen undervisning har påverkat människors tänkande om vad som är rätt och fel. Kristendomsundervisningen i skolan, lade den grunden. När den togs bort så har det avkristnas mer och mer, det var i och med 1969 års läroplan som kristendomskunskapen bytte namn till religionskunskap. Fokus ändrades från kristendom till de så kallade fem världsreligionerna. Undervisning om religion var inte längre undervisning i egna traditioner utan kunskap om de andra, det vill säga religiösa. Samtidigt fanns kristen moral som grundläggande för hela skolan, outtalad och självklar. Tyvärr kommer det bort mer och mer. Därför blir jag väldigt glad när jag besöker klasser men bibeläventyret då jag förstår att de har gyllene regeln.

Det du vill att andra ska göra mot dej, ska du också göra mot dom.

Det de oftast inte vet är att den står i Bibeln att det var Jesus som lärde oss den.

I går så var det många flaggor hissade. Vi har en otroligt vacker flagga, ska var stolta över den. Korset i mitten, påminna om den kristna tron.

Många störs sig på den, på korset.

Jag läste om en som har den här teorin om flaggan.

Det gula korset talar om att Jesus dog på korset men nu är uppstånden.

Den blåa färgen på flaggan talar om himlen där Jesus bor.

Jag tycker det var en bra och härlig teorin, och tänker på det när jag ser flaggan.


Kristendom handlar om att möta Jesus, det är inte bara människosyn, etik, seder, skrivna och oskrivna regler. Utan i första hand ett personligt möte med Jesus, genom honom få gemenskap med Gud, syndernas förlåtelse. Bli frälst / räddad. Jesus egna ord. Jag är vägen sanningen och Livet ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Det är nåd, vi kan ej göra frälsningen själva, det är nåd för Jesus har gjort det för oss.

Tyvärr ser vi idag ett sönderfall då människor blir mer och mer vilsna och rotlösa och har svårt att skilja mellan rätt och fel, gott och ont.

Så för att påverkas av kristendomen på ett konkret och personligt plan, så behöver vi mer och tala om att man kan få ta till sig Bibelns budskap att varje människa kan bli frälst/ räddad av nåd genom att ta emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare / räddare

I den här pandemin tiden är det många som tycker allt är hopplöst, vi får förmedla hoppet. Hoppet i Jesus Kristus.

I Jesu namnet finns det hopp. Kring Corona krisen så nämns en del namn ofta.

T.ex. Anders Tegnell många sätter sitt hopp till honom, tror på honom, en del förkastar det. Hans namn kommer att blekna, men Jesus namnet består.

Som det står i Fil. 2:9-11

9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, 10för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 11och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Det namnet består i evighet.

Och i det himmelska landet, i evigheten finns ingen pandemi. Amen

Inlägg från 21/5


Pingstdagen

31/5-20


Nu firar vi pingst, en härlig högtid som vi förknippar med att sommaren är i antågande. Det är också en helg då många gifter sig, det är många som firar bröllopsdag då. Det är också en stor konfirmationshelg. Fast i år så blir det inte som det brukar, många skjuter upp både bröllop och konfirmation på grund av den rådande pandemin. I den kristna tron är pingst så mycket mer, vi firar den helige Andes utgjutelse. Synonymt till utgjutelse är bland annat flöde, ett bra ord tycker jag, vi kan få ta del av Andens flöde.

Judarna firade pingst på Jesu tid, för minnet av när de fick budorden på stentavlorna vid Sinai berg, i och med uttåget ur Egypten.


Texten idag hämtar vi från Apostlagärningarna 2:1-11

1När pingstdagen kom var de alla församlade. 2Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. 3De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. 4Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

5I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. 6När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. 7Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galiléer allesammans, dessa som talar? 8Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? 9Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judéen och Kappadokien, från Pontos och Asien, 10från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, 11både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.


När pingstdagen kom var de alla församlade .

När Jesus for upp till himlen, så sa han till lärjungarna, att de skulle stanna i Jerusalem och vänta. Han hade ju också talat om hjälparen som skulle komma, Helig Ande. Parakletos, någon som går med.

Hur mycket de hade förstått av det vet jag inte. Men ett vet vi, de var lydiga och gjorde som Jesus sa, väntade. Men de satt inte och bara rullade tummarna. I Apg. 1: 14 står det att de var i ständig bön. De visste inte hur länge de skulle vänta, vi vet nu att det var i 10 dagar. Vilken uthållighet.

Så plötsligt hände det något. Ett dån som en stormvind fyllde hela huset.

En storm kan verkligen låta, jag har upplevt det flera gånger på sjön, man känner det i hela kroppen. Här upplevde de det inne i huset.

Så händer något ännu märkligare, tungor som av eld fördelade sig, satte sig på var och en av dem. tungor- symbolen för tal och spridningen av evangeliet.

Elden är Guds renande närvaro som kan bränna bort allt oönskat i våra liv.

Det sätter också våra hjärtan i brand, så vi kan tända andra

Vi sjunger i en kör: Herre rena mig med elden från din Ande. Rena mig och gör mig mer lik dig. Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv. Använd mig Gud som du vill.

Den här kören är också en bön, som jag hoppas vi vill be, bli renade och använda.

När de fick budorden på Sinai berg, bekräftade Gud giltigheten av lagen i Gamla testamentet genom eld från himlen. 2 Mosebok 19:16-18

På pingstdagen bekräftade Gud den helige Andes uppgift med eld.

På Sinai kom elden ner till en särskild plats, men på pingsten kom den över många troende, visade att Guds närvaro finns i alla som tror på honom.

Eld, flammor. Symbol för Guds rättfärdighet o helighet. Liksom brinnande busken ( Mose) symboliserade Guds närvaro där.

Gud är närvarande genom Anden


Hörde stormen, såg elden. Började tala andra tungotal.

Väckte förundran man hörde sitt eget språk. Största av allt såg den helige Andes kraft och närvaro. Från denna stund arbetade lärjungarna i den Helige Andes kraft där de gick fram.


Första uppfyllande. Skrämmande?

Som en storm, det låter ju omvälvande.

Behöver inte komma så, kan det, men kan också komma lugnt och stilla

Tungotal ett tecken. En av gåvorna, muntlig manifestation av elden.

Tungotal – bönespråk mellan mig och Gud, den onde har inte tillträde. I första hand uppbyggelse för mig själv. Kan också vara det för andra men då följs det ofta av uttydning som också är en Andens gåva.

Tungotalet är en av gåvorna, ett tecken, men man kan vara fylld av helig Ande utan att ha tungotalets gåva.
Idag

Helige Ande är en gåva som vi får ta emot

Ger oss del i Guds rike, är en rikedom

Helig Ande är en tillgång

Är min hjälpare, livgivare

Mitt i vår vardag

Kan möta svårigheter, problem.

Komma ihåg att helig Ande är någon som går med

Jesus andra jag, närvaro här och nu.

Uppgift: Ge frid, vägledning och ljus.

Får ta emot Anden igen och igen.


Med önskan om en fin och välsignelserik pingst

Anette

Inlägg från 21/5

Kristi himmelsfärd

Herre över allting

21/5-20


Nu firar vi Kristi himmelsfärds dag. Till minne av när Jesus for upp till himlen.

Under temat Herre över allting.

Jag vill ta oss med till Jesu egna ord inför himmelsfärden från Lukas 24:49-53


49Och jag skall sända er vad min fader har lovat.

Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”

Himmelsfärden

50Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.

52De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje.

53Och de var ständigt i templet och prisade Gud.


Jesus bekräftar vad som kommer att ske.

Han hade talat med dem om det förut.

Jag skall sända vad fadern lovat.

De skulle inte i tjänst förrän de blivit fyllda av Helg Ande, utrustade för tjänst.


Gav också instruktioner att de skulle stanna och vänta i staden ( Jerusalem)

De följde och lydde. Vi får ta efter lärjungarnas goda exempel att lyda.


Tog med dem från staden, lyfte sina händer, välsignade dem.

Under tiden så lämnade han dem. Egentligen lämnade han dem inte, han bytte gemenskapsform. Skulle vara närvarande genom Helig Ande.

Vilken otrolig upplevelse att få se när Jesus lyftes upp, nästan så man kan bli avundsjuk.

De återvände till Jerusalem under stor glädje.


Det står rätt så ofta i evangelierna att Jesus använde sina händer. Lade de på sjuka, på barnen och välsignade dem. Lyfte dem.

Jesu händer var ständigt öppna. I kärlek.

Inte minst på korset då blev de smärtsamt öppna av kärlek till oss.

Det går ej att korsfästas med knutna händer, handflatorna var utåt med spik i mitten vad jag förstår.

I korsets öppna, sårade händer finns världens räddning.

På korset ropade Jesus. Fader i dina händer överlämnar jag min ande.

Jesus visade sina händer för lärjungarna.

Nu lyfte han och välsignade lärjungarna den bilden fick de med sig

Välsignade händer.

Vi kan också vara till välsignelse med våra händer. använda dem för Guds verk.

Både att välsigna andra, men också sträcka ut hjälpande händer.


Lärjungarna stannade och väntade i Jerusalem. På söndag är det söndagen före pingst.

Väntan på hjälparen den Helige Ande.


I Apostlagärningarna 1:12-14 står det.

12Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. 13Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. 14Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.


De återvände till Jerusalem för att vänta.

Lärjungarna befann sig i ett mellanrum, ett glapp. Jesus hade lämnat dem och den Helige Ande han ännu inte blivit sänd. De visste de inte hur länge de skulle vänta.

Vi vet ju nu att det var i tio dagar. De slösade inte bort tiden medans de väntade, de hade ett bönemöte som varade i tio dagar.

Vi kan man säga är i ett mellanrum just nu. Kommit bort från det normala p.g.a. en pandemi som ger stora konsekvenser. Vi väntar också på att det ska återgå till det som vi uppfattar som normalt. Vi kan göra som lärjungarna och jag tror att det är många som gör det nu, vara uthålliga i bön. Även om vi inte kan träffas så många åt gången, kan man komma överens om en tid då man ber. De som har tillgång kan också göra det digitalt. Man kan också göra det ensam i sin kammare som Jesus själv säger.

Vi får också reda på vilka det var. Intressant att Jesu mor och bröder också var med och deltog i bönen. De var också delaktiga. De fick lön för mödan på pingstdagen. Vi får också lön när vi är uthålliga i bön. Kanske det inte alltid blir som vi tänkt oss, jag vet inte om det blev det för dessa heller. Jag tror det var svårt att föreställa sig hur det skulle bli.


Nästa betraktelse inför Pingstdagen kommer att handla om hur de blev uppfyllda av den Heliga Ande och vad den betyder för oss idag.

Inlägg från 15/5

Bönen

17/5-20


På söndag är det vad man kallar i kyrkoåret Bönsöndagen

Rubriken är Bönen.


Bön betyder ju samtal, har man relation till någon så är det viktigt att föra samtal. Vi får ha relation med vår Fader i himlen, och han vill att vi ska prata med honom. Det behöver vi göra varje dag. Han är inte beroende av tid, plats eller ställning. Vi kan göra det var som helst, i bilen, på promenad, hemma i köket, på knä eller sittande. Han vill ha våra uppriktiga böner. Han vill också att vi ska lyssna in honom, det är kanske inte alltid så lätt. Att bli stilla och lyhörd.

Jesus poängterade många gånger bönens betydelse, både i ord och i handling, det står på flera ställen i evangelierna hur han drog sig undan för att be till sin fader. Han är vårt främsta föredöme.

Jag tar oss med till ett exempel där han talar om bön. Matteus 6:5-8

5När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er. De har fått ut sin lön. 6Nej, när du ber, gå då in i din kammare, och stäng dörren och be till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. 8Var inte som de, Er fader vet vad ni behöver innan ni har ber honom om det.


Det här var raka besked om bönen. Gör inte som hycklarna eller med ett modernare ord,

ögontjänare. Vi ska ha ärliga uppsåt inte för att visa hur duktiga vi är.

De Jesus syftar på här är de religiösa ledarna, som ville bli ansedda som heliga,

Offentlig bön var ett sätt att få uppmärksamhet. Jesus såg rakt genom deras själviska motiv.

Det är därför han har den här undervisningen. Det viktiga är inte orden, sättet, platsen som jag var inne på tidigare, utan personliga kontakten med Fadern.

Ska vi inte ha offentlig bön då? Är det fel? Jag tror det är viktigt med offentlig bön, som när vi samlas till gudstjänster m.m. Men att bara be när andra lyssnar blir fel, för då blir det hyckleri, man är alltså en ögontjänare då. Jesus vill som sagt ha våra uppriktiga böner.

Vi ska uppmuntra både till gemensam bön, bönemöten stärker gemenskapen både med Jesus och människor. Och till enskild bön, det fördjupar min relation och tro till Jesus.

Jesus gick också emot rabblandet av böner. De trodde att de oupphörliga upprepningarna av samma bön försäkrade bönhörelse. Den tanken är Jesus emot. Fariséerna bad i regel länge, de var ofta formella utan att man tänkte så mycket på vad de betydde. Man framsa böner istället för att be dem. Det är det mekaniska uppradandet av ord utan ande som Jesus varnar för. Men vi kan aldrig be för mycket om vår bön är uppriktig och ärlig. Jesus uppmuntrar till uthållig bön i Lukas 11.


Vi ber heller inte för att upplysa Gud om något, han vet våra behov innan vi säger dem.

Varför ska vi be då? Jo för att han är vår Far, vill att vi ska ha förtröstan och tillit till

honom och som jag nämnde tidigare upprätthålla en relation till honom.


Vi ber ju också för andra och olika situationer. Det visar också att vi bryr oss, har omsorg om andra. Det visar också att vi tror på en Gud som kan hjälpa, ge kraft och helande.

Just nu är det många böner för den här pandemin som vi upplever just nu.

Och som ger så stora konsekvenser. Vi kommer överens om att be om något, det är

en styrka. Det gör också något med mig själv och min tro som jag varit inne på, när jag ber.

Jag tror vi får be uppriktigt och ärligt, och det är barn ett bra exempel på.

Jag ger några exempel på det ur Barn skriver till Gud.


Kära Gud! jag vill att du gör slut på alla dumma saker som händer. Doris


Käre Gud! Min pappa är dum. Gör så att han ändrar sig. Men du får inte göra honom illa.

Hjärtliga hälsningar från Martin.


Käre Gud!

När du låter det regna, hur vet du hur länge det skall hålla på?

Tommy


Kära Gud!

Menade du verkligen att giraffer skulle se ut så där, eller var det en olycka? Maria.


Ja, det kan vi le åt, men jag tror det är bra om vi har kvar lite av det här uppriktiga och barnsliga när vi ber.

Våra ord behöver inte vara så perfekta och välformulerade. Om vi tror det kan det bli hinder till bön.


När vi ber är det också viktigt att tacka. Vi har alltid något att tacka för. Jesus vill ha vårt tack, lov och ära. Lovsången är också en form av bön.


Gud Välsigne Dig

Inlägg från 8/5

Att Växa i tro

10/5-20


Att växa i tro

Det är temat denna söndag, nu är vi några veckor efter påsk.

Och några veckor till Kristi himmelsfärds dag.

Vi tänker nog lite olika på ordet växt.

Barn växer. Vi ser det på kläderna.

Träd, buskar, blommor växer

Vi ser dess skönhet särskilt på våren

Det som kännetecknar växterna är att de har rötter

Blir rötterna avhuggna så växer de inte


Jag tänker stanna i temat Att växa i tro/ inre växandet under några rubriker

Uppståndelse.

Vad tänker vi på när vi hör det ordet?

Att Jesus uppstod på tredje dagen.

Har det något med vårt inre växande att göra?

Ja i allra högsta grad

Jesus säger i Johannes 11:25

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör.

Här har vi kanske det mäktigaste Jag Är, det finns ju ett antal Jag Är. Jesus drar uppståndelsen rakt in i nuet. Inte bara då när han uppstod utan idag också.

Det finns kraft i uppståndelsen, som vi också kan få del av.

Lära känna honom.


Kärlek

Allt handla ju om det. Joh. 3:16-17

16Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Guds väsen

Det grundar sig i Guds kärlek till oss.

Alltså inte att vi älskat Gud först utan han oss.

Så mycket att han sände sin son till försoning / förlåtelse

Rev ner syndens skiljemur.

Vi ska inte bara tänka på kärleken som en del av Guds väsen, som något som blev historiskt manifesterat i Jesus genom att han kom till världen, dog på korset. Utan Guds kärlek består, han älskar oss fortfarande. Och hans kärlek skall återspeglas i oss, gensvara på hans kärlek.Omsorg

Johannes 17:9-17


9Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. 10Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. 11Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. 12Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. 13Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.

14Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 15Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. 16De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 17Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

Det här är mitt i Jesu översteprästliga förbön innan han utlämnades för att dö.

För lärjungarna men gäller oss idag också. Han ber för oss.

Jesu bad också för de som förföljde honom, som ville han illa.

Vi ska också be för andra inte bara våra vänner.


Mellan Fadern och Sonen var det fullkomlig enhet, det är grunden för den förvissning vi får ha att vi tillhör Gud, på samma intima sätt som Fadern och Sonen tillhör varandra.


Jesus ber att lärjungarna ska bli bevarade i Guds namn. Han hade gått med dem i tre år nu lämnade han dem. Men inte vind för våg, inte ensamma. Han lovade en annan hjälpare en som går med. Det säger han i Johannes 14:16-17

Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som alltid skall vara hos er. Sanningens Ande, som världen inte kan ta emot

Han lämnar ej oss ensamma han har samma hjälpare och kraft till oss också.


Lärjungarna de måste ha undrat: hur går det till, han ska lämna oss men ändå vara hos oss? Det är i den Helige Andes skepnad som Jesus skulle vara hos dem. En annan hjälpare. En som för deras talan en som går med betyder Hjälpare också.

Är för oss idag också. En som går med.

När vi tar emot Jesus får vi också Anden.

Fyller oss, är med oss.

Vad får det för konsekvenser att ha Anden i vardagen?

Att leva nära Jesus?

Det är då vi kan växa.

Det är viktigt med rötterna att de är djupt fästa i Jesus Kristus.

Det kan gå tider då vi inte känner så, kanske upplever torka

Om vi tar bilden med ett träd, har de djupa rötter och en god jordmån så kan det bli torka ett tag innan trädet dör.

Det är viktigt att vi är djup rotade i honom.

Men det är också viktigt att vi har varandra. Om jag själv inte orkar be så gör någon det för mig.

Vi ska uppmuntra, trösta och vägleda varandra.

Det är också att växa i tro.

Vad är egentligen tro?

Övertygelse, ideologi, åsikt, mening. Finns många ord

Också religiös förtröstan. Förtroende för någon.

Ibland får vi för oss att vi måste ha stark tro.

Men det räcker att jag förtroende och tillit till Jesus.

Tar emot det han har att ge.

Enkelt? Nej det är det inte. Men det är att överlämna sig, göra en viljehandling.

Ta emot hans kärlek och förlåtelse.

Också leva kristet liv utanför kyrkan. Tycka att det angår andra.

Räkna med kraften. Även om vi tycker att vi misslyckas ibland, kan tycka det är kört. Han reser oss. Helar och utrustar.

Har olika uppdrag, satta på olika platser.

Be om ledning, lyhördhet, så vi ser.

Kan tycka jag klarar inte det, jag är inte, sån, jag kan inte det.

Gud har en uppgift som passar för mig och en annan som passar för dig.

Ska inte kopiera varandra. Är på olika vis, egenskaper, gåvor m.m.

Så vi kan vara ett folk på väg

Inte färdiga, är på väg hela tiden

Rörelse

Det tror jag också menas med att växa i tro.


Med önskan om Guds Rika Välsignelse och Frid

Anette

Inlägg från 3/5

Vägen till Livet

3/5-20


Söndagens tema är Vägen till livet.
Ordet väg. Vad tänker vi på då?

En väg man åker på. Kanske kommer någon särskild väg upp?

Jag tänkte på vägen till mitt barndomshem. När jag var liten, så var det en rätt så smal grusväg inte så många hus. En del sommarstugor. Nu ser det helt annorlunda ut där, vägen är rätt så bred och asfalterad. Det är många villor.

Och backen vid vårat hus är inte alls så brant som jag tyckte den var när jag var liten. En väg tar mig någonstans, med bil, cykel, buss eller går.

Väg betyder också förbindelse och riktning.


Jag tänkte ha de här två orden som punkter.


Riktning

Jag tar oss med till uttåget ur Egypten. Farao hade släppt folket och de hade kommit över Röda havet

2 Mosebok. 13:20-22

Sedan bröt de upp från Suckot och slog läger i Etam på gränsen till öknen.

Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod (pelare) för att visa dem vägen, om natten i en eldstod( pelare) för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra dag och natt. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden om natten

Moln och eldpelare var ett tecken för folket att Gud var med dem både dag och natt på vandringen till löfteslandet. Det utlovade landet, som idag heter Israel ett mål en riktning. Israeliterna såg upp på molnet eller eld dag som natt, visade dem vägen, även om det blev lite kring vandring på grund av olydnad.

De kom fram så småningom, Gud lämnade dem inte.

Idag har vi Guds ord, Bibeln som ledning på vår vandring

Vi behöver också varandra.

Elden och molnet är exempel på hur Gud kan visa sig i det fysiska.

För Israeliterna var han en ljuskälla som visade vägen när det var mörk, var ett skydd mot fiender, gav trygghet och tröst. Han vakade över dem och symboliserade den brinnande hängivenhet israeliterna skulle ha för sin Gud.

Vi har psaltaren 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Bibeln är det ljus som kan visa vägen, så vi slipper snava där vi går fram. Precis som ett ljus, len ampa lyser upp där det är mörkt.

Bibelns ljus hjälper oss också att avslöja falska värderingar och uppfattningar. Vi har också helig Ande parakletos ( grekiska) någon som går med.

Helig Ande går med oss. Be om vishet och ledning, riktningFörbindelse

När vi hör det ordet kanske vi tänker på färdsätt. Om vi ska ta oss med buss, tåg, flyg, båt…

Om förbindelsen är bra. Jag skulle åka till Jönköping och gick in på SJ reseplanerare och fick olika förslag. en del med omvägar med flera timmar.

Kan vara så när det gäller livet också. Förslag som tar oss på omvägar, eller vägar bort från Gud.

Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6


I Hebréerbrevet . 10:20 står de, i levande bibeln. Denna nya och livgivande väg öppnades för oss när Kristus offrade sin kropp och förhänget som skymde vägen till Gud revs itu.

Jesus är den levande vägen till Gud. Vi går till Gud genom förlåten som är hans kött. Det var förlåten som skilde oss från Gud. Förlåten i templet, var en bild av Jesus kött som andligt sett rämnade på Golgata, det var då vägen till det allra heligaste öppnades. Som yttre bevis på detta rämnade också den förlåt som hängde i templet när Jesus dog. På grund av det som kan vi närma oss, gå till Gud.

Vi får ha en levande relation med hela treenighet Gud Fader, Sonen Jesus och Helig Ande tack vare Jesu död och uppståndelse.

Förbindelse betyder också relation, anslutning, kontakt.

Den kristna tron handlar om det relation ej religion.

Vi är också på väg precis som Israeliterna till det utlovade landet.

Det himmelska landet.

Inlägg från 23/4

Den Gode Herden

26/4-20


Söndagens tema är den Gode Herden

Ordet herde använder vi inte så ofta nu.

Vi förknippar det ofta med någon som vaktar boskap, då främst får.

I bibeln läser vi en hel del om herdar.

Det var ett vanligt yrke då. Inte väl ansett bland folket. De var lågt stående

I gamla testamentet står det om kung David, han var fåraherde innan han blev kung. Han berättar själv hur han försvarade fåren från björn och lejon.

Han vaktade och hade omsorg om fåren. Ett får är helt beroende av herden för bete, ledning och beskydd. Utifrån den erfarenheten skrev han psalm 23

om Herren som Herde.

1Herren är min herde,

ingenting skall fattas mig.

2Han för mig i vall på gröna ängar,

han låter mig vila vid lugna vatten.

3Han ger mig ny kraft

och leder mig på rätta vägar,

sitt namn till ära.

4Inte ens i den mörkaste dal

fruktar jag något ont,

ty du är med mig,

din käpp och din stav gör mig trygg.

5Du dukar ett bord för mig

i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja

och fyller min bägare till brädden.

6Din godhet och nåd skall följa mig

varje dag i mitt liv,

och Herrens hus skall vara mitt hem

så länge jag lever


Den här psaltarpsalmen har gett hopp och tröst till många under alla tider.

Bilden är att Gud är den gode herden som vill beskydda oss precis som herdar skyddar fåren.

Han vill leda oss på rätt väg. Vill vi ska vara lydiga efterföljare

I nya testamentet läser vi om att dessa föraktade och ringa herdar var bland de första

som fick höra om och se / möta Jesus.

Jesus använder också bilden av herden flera gånger i sin undervisning.

Bland annat i Matt. 18:12ff

12Vad tror ni: om en man har hundra får

och ett av dem kommer bort,

lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen

och ger sig ut och letar efter det som är borta?

13Och om han lyckas hitta det, sannerligen,

då gläder han sig mer över det än över de nittionio

som inte har kommit bort.

14Så är det också er himmelske faders vilja

att ingen av dessa små skall gå förlorad.


För herden är hans får värdefulla, han har omsorg om dem

Så är det med Gud, vi är värdefulla och älskade han har omsorg om oss.

Han vill inte att någon ska gå förlorad.

det var därför han sände Jesus som det står i Johannes 3:16

För att vi ska bli räddade.

Låt psaltarpsalmen tala till dej och uppmuntra dej.

Man kan ibland uppleva att man är i den mörkaste dal, men då behöver vi inte vara rädda för han är med oss.

Hans godhet och nåd är med oss alla dagar här på jorden och in i evigheten.

När vi nu ska undvika så många sociala kontakter på grund av Corona smittan, så upplever vi kanske isolering och ensamhet.

Kom då ihåg Jesu ord: jag är med dej alla dager intill tidens slut.


Med önskan om Guds Välsignelse och Nåd

Anette

Inlägg från 17/4

del4 
(föregående delar, se inlägg dedanför)

Påskens vittnen 2020

19/4-20


Vad är ett vittne?

Synonyma ord är bl.a. betraktare, iakttagare, ögonvittne

Om vi då tänker på lärjungarna som vittnen.

Så var de ju med, såg och hörde det Jesus gjorde och talade.

Var betraktade och iakttog blev ögonvittne till mycket.

Bland annat när han tillfångatogs i Getsemane.

Sedan var de med på avstånd, i Johannesevangeliet berättar Johannes att han var med vid korsfästelse. Så en del av dem blev ögonvittne till det.

Nu är det efter uppståndelsen och vi läser i Joh. 20:24-31


24En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. 25De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” 26En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.” 27Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” 28Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” 29Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”


Flera av lärjungarna hade sett / mött Jesus men inte Tomas.

Vet inte varför han inte varit med.

Vi kan nog förstå Tomas, flera gånger får han höra att de sett Jesus, men inte han.

Kanske lite avundsjuka hos honom, eller så var det svårt för honom att ta in på bara berättelse. Medan de andra glatt sig åt uppståndelsen, så kämpar Tomas med sina tvivel.

Jag kan inte tro om jag inte får se spikhålen och sticka händerna i dem.

Han blev bönhörd, en vecka senare för då visade sig Jesus igen och Tomas var med.

Och nästan med en gång efter Frids hälsningen, säger Jesus till Tomas.

Räck hit ditt finger, här är mina händer, räck ut din hand, stick den i min sida.

Det var ju den önskan han hade. Jesus visste det.

Tvivla inte utan tro säger Jesus.

Tomas utbrister Min Herre och min Gud. Den viktigaste trosbekännelse.


Tvivel är det positivt eller negativ?

Jag tror det kan vara både och. Om tvivlet väcker frågor som ger svar och man anammar det, så har tvivlet fyllt en positiv funktion. Att man inte stannar i tvivlet utan låter det fördjupa tron. Om tvivlet övergår i en orubblig hållning och utvecklas till en livsstil som det är skadligt för tron

Tomas tvivlade tills han fick se Jesus med egna ögon.

Det är naturligt, vi är funtade så.

Men Jesus är inte begränsad till en mänsklig kropp.

Han är närvarande hos oss genom den helige Ande.

Det löftet gav han medan han gick på jorden. Helige Ande är tredje personen i Gudomen och Jesu andra jag i oss och hos oss.

När vi sagt ja till Jesus har vi Helig Ande.

Vi får fokusera på honom, flytta fokus från sig själv till honom.

Att tro är inte att bli övertygad utan ett sätt att leva ( citat från Joel Halldorf)

Leva ett liv tillsammans med Jesus. Förtrösta på honom även i svåra tider.

Han som lovat vara med oss alla dagar.


Med önskan om Guds Välsignelse

Anette


Inlägg från 12/4

del3 
(föregående delar, se inlägg dedanför)

Påskdagen

12/4-20


Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden.

En glädjens dag.

Jag återberättar en del från Matteus 28

Som handlar om att första dagen efter sabbaten tidigt på morgonen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven i både Markus och Lukas evangelierna står det att de hade med sig välluktande oljor och kryddor. som var sed att man smörjde de döda med. Men de fick vänta till efter sabbaten.

De fick vara med om ett kraftigt jordskalv. En ängel rullade bort stenen och satte sig på den. Vakterna som skulle vakta så ingen kom och rövade bort Jesus skakade av skräck. Det här var en omvälvande händelse. men ängeln sa till kvinnorna: Var inte rädda. jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst.

Han är inte här, han har uppstått. Kom och se var han låg.

Så fick kvinnorna se in i den tomma graven.

Ängeln sa att de skulle gå och berätta för lärjungarna, att han hade uppstått från det döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.

De lämnade genast graven fyllda av bävan och glädje.

Ja, det var säkert blandade känslor. Vad hade de varit med om egentligen.

Bävan, var rädda varför det? Jo, det hade hänt så mycket de senaste dagarna så det var svårt att ta in. Men de fylldes också av glädje, han hade ju sagt att han skulle uppstå, de kom kanske ihåg det då.

Då medan de var på väg till lärjungarna mötte de Jesus, livs levande.

Han hälsade på dem, det står att de grep om hans fötter, de föll säkert på knä och hyllade honom. Han är värd att hyllas. Då säger Jesus till dem att inte vara rädda. Han förstod att de bar på en rädsla, han förstod deras situation och deras känslor. Och så upprepar han ängels ord, att de ska gå och säga till lärjungarna att de ska gå till Galileen. Där skall de få se mig.

Lärjungarna hade det också svårt nu, var rädda inför vad som skulle ske, hade inte fattat när han sagt att han skulle uppstå igen.

Samtidigt kom några ur vaktstyrkan till staden och berättade för översteprästerna vad som hänt. De hade också hört Jesus ord om uppståndelse på tredje dagen. De trodde inte på det, men nu fick de nog lite panik. De överlade, diskuterade med de äldste. Efter det gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medans ni sov. Det här var ju en helt orimlig lösning. För en romersk soldat var det dödsstraff att somna på sin post. Dessutom skulle det vara svårt att sova när den stora stenen rullades bort. Men de religiösa ledarna var panikslagna tror jag, då hittade de på ett sätt för att dölja sanningen.

Ingen bra sätt, att ljuga är aldrig bra. De sa också till soldaterna att de inte behövde vara oroliga för landshövdingen, vi fixar det.

Så spred sig falska rykten till judarna.

Men de elva lärjungarna fick ett möte med den uppståndne Jesus.

De hyllade också honom precis som kvinnorna, men några tvivlade står det. Vi kanske har svårt att förstå att de kunde tvivla som fick se honom.

Jesus sa till dem: åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, lär dem hålla de bud som jag har gett er. Ett uppdrag till lärjungarna då, men också till oss idag, vi ska föra evangeliet, hoppet vidare. Det är lika aktuellt idag, vi behöver hoppet från den uppståndne frälsaren, räddaren.

I den här märkliga tiden, med ett virus som lamslår en hel värld.

Det får stora konsekvenser både globalt och enskilt.

Men låt påskens budskap ge hopp och tro.

Kapitlet, ja hela evangeliet slutar med ett löfte.

Och jag är med er alla dagar in till tidens slut.

Det betyder alla slags dager genom alla tider.


Guds Välsignelse önskas


Inlägg från 11/4

del2
(föregående del,, se inlägg dedanför)

Långfredag

10/4-20


Jag vet inte vad du har för minnen av långfredagar.

Mina minnen från barndomen är att det var långa tråkiga dagar.

Vi fick inte leka som vi brukade, vara med kompisar utan vi satt inne.

Då var också alla affärer stängda.

Med åren så har jag en annan syn på långfredagen, på engelska heter den

Good Friday, bra fredag om man översätter det rakt av.

Temat för långfredagen är Korset

Och det handlar om det. Jag tänkte ta oss med till Matteus-evangeliet, alla fyra evangelisterna har med denna händelse på snarlika vis. Betonar lite olika detaljer. Det är ju själva kärnan i den kristna tron, det som hände på korset.

Kapitel 27 från v. 32 och framåt.

32På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors. 33När de kom till ett ställe som kallas Golota, vilket betyder Skallen, 34gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. 35När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, 36och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. 37Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.

38Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. 39De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet 40och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar — hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.” 41Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: 42”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. 43Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.” 44På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.


Jesu död

45Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. 46Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). 47Några som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” 48En av dem

sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. 49Då sade de andra: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.” 50Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.

51Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, 52och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, 53och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. 54När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

55Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, 56och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Sebedaios söner.


Några tankar kring texten.

De gav honom att dricka, men han avböjde. Vinet var avsett att lindra den fruktansvärda smärta som korsfästelsen innebar. Vi får inte glömma att det var den hemskaste avrättningsmetoden. Han avböjde för han ville vara vid fullt medvetande. Han led smärtan för vår skull.

De kastade lott om hans kläder, i med det gick det i uppfyllelse som står i psaltaren 22:19

de delar mina plagg emellan sig,

de kastar lott om mina kläder.

Ett citat till från psaltaren 22

Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig.

Det var alltså inte en fråga till Gud utan ett citat.

Men han gav uttryck för den djupaste ångest han kände när han tog på sig alla synder i världen. Blev gjord till synd. Och därmed skild från gemenskapen med si Far. Det var denna stund Jesus hade ängslas för när han bad i Getsemane:

Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.”

( Kap. 26 v. 39)

Visst var den kroppsliga smärtan outhärdlig, men ändå var den andliga skilsmässan från Gud ett större lidande. Jesus led döden i dubbel bemärkelse.

Han gjorde det för vår skull, därför behöver vi inte drabbas av skilsmässa från Gud.

Förhänget i templet brast i två delar.

Templet hade tre huvuddelar förgården, det heliga bara för prästerna. Det allra

heligaste bara för översteprästerna en gång om året för att sona nationen synd.

Förhänget som avskilde det heliga från det allra heligaste brast mitt itu när Jesus dog. det var tecknet på att hindret mellan Gud och människa var bort. Nu kan var och en personligt närma sig Gud eftersom Jesus dött och sonat all synd.

Jesus banade väg till Fadern.

Det är därför vi firar påsk. Långfredagen är en dyster men en god dag, för det stannar inte med döden. Förmedlar hopp!


Fortsättning följer påskdagen..


Inlägg från 3/4

del1

Vägen till korset

Det är söndagens tema.

5/4-20


På söndag är det palmsöndagen med temat Vägen till korset.

Jag utgår från Matteus-evangeliet i min betraktelse.

Med början i kapitel 20 v. 18 - 19:

Jesus säger se vi går upp till Jerusalem,

och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärde.

De ska döma honom till döden, utlämna honom till hedningarna,

som skall håna, gissla och korsfästa honom.

Och på tredje dagen ska han uppstå.

På väg till Jerusalem i utkanten av Jeriko så botar Jesus två blinda män.

Han vet vad han är på väg till, ändå så har omsorg och kärlek till de han möter.

Kapitel 21 från vers 1:

Så närmar de sig Jerusalem, då sänder han två lärjungar i förväg

med order om att hämta en åsna med föl.

Han satte sig på fölet.

En stor folkskara bredde mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen.

Folket gick både före och efter Jesus och ropade Hosianna, Davids son.

Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Hosianna i höjden.

Det här var förutsagt från profeterna i gamla testamentet.

När han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse och frågade. Vem är han?

Svaret kom: Det är profeten. Jesus från Nasaret i Galileen.

Här var Hosianna och Hurra ropen höga.

Men Jesus visste vad som väntade i Jerusalem.

Hade försökt berätta för lärjungarna. ville få dem förstå att hans väg skulle leda in i döden.

Men de förstod ej, kunde ej ta in det. Tala om det.

Nu jubel, men vem kunde tro att bortom jublet väntade hatet och döden.

Jesus visste, vi får följa med i detta påskdrama, som i hög grad handlar om vårt mänskliga livsdrama, där glädje och förhoppningar kan vändas till uppgivenhet, död och skam, men också vändpunkten som visar att kärlekens krafter kan segra. Det är båden intressant och givande att följa Jesu väg från Palmsöndagen till påskdagen. År efter år får texterna tala till oss. de kanske gör det på olika vis.

För vi är i olika situationer. I år är vi i en situation som vi aldrig har varit i förut.

Hela världen är upp och ner på grund av det här coronaviruset.

Det skapar oro, både sjukdomen i sig som skördar människoliv. men också konsekvenserna av det.

Många blir av med sitt arbete, ekonomin drabbas. Både på det lokala planet men också nationellt.

Det blir också en ensamhet när äldre och folk i riskgrupp ska isolera sig.

Vi kan få frid från Jesus, han är vår frid, kan ge oss frid och skapa frid.

Friden framställs ej här som en lära eller ideologi. Det är en person Jesus Kristus. Tala om det.

Min frid ger jag er inte den som världen ger säger Jesus.

Tack vare att han rev ner skiljemuren mellan Gud och människor så kan vi få frid med Gud.

Men också frid medmänniskor emellan.

Jesus kom ödmjukt, ridande på ett litet djur. Han kom i ögonhöjd.

Lika idag han vill rida in i ditt och mitt liv i ögonhöjd, han ser inte ner på någon.


Kan sammanfattas så här:

Vi är älskade av Gud.

Vi är frälsta/ räddade och lever genom Guds nåd.

Vi står inför Jesus och sanningen.

Vi är Guds barn.

Vi är fria i Jesus att älska och tjäna.

Vi har blivit förda från död till härlighet.

Från mörker till ljus.

Vi har oförtjänt del av Guds välvilja. Det som vi kallar nåd.

Vi har löfte av evigt liv i härlighet.


Det är för det här som vi firar påsk.

Befrielse

Judarna firade ju påsk till minne av uttåget ur Egypten

Befrielse från slaveriet.

Blev fria.

Vi får bli fria i Kristus Jesus.

Vi har inte slaveri i den bemärkelsen.

Men det kan var saker vi behöver bli befriade från som är som ett slaveri.

Så budskapet gäller i hög grad oss idag också.


En dikt från hemmets vän


Palmsöndag

Vem vore jag

på palmsöndag

när in i stan

Han red?


Säg var jag arg?

Säg var jag glad?

Säg var jag den

som teg?


Vem vore jag?

Säg, trodde Jag?

La jag ett

palmblad ned?


Vem vore jag?

Men ett jag vet

- det var för mig

Han led


Guds Rika Välsignelse önskas

Anette


Inlägg från 28/3

Försonaren

Det är söndagens tema.

29/3 -20


Vad betyder det?

Bli vänner igen.

Få gemenskap med Gud, befrielse från synd, genom Jesu offerdöd.

Jesus är vår försonare. Han befriar oss från synd, förlåter oss. Ger oss gemenskap med Gud.

Han säger:
Jag är vägen, sanningen och Livet ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6

Han är alltså Vägen till Gud, Han är Sanningen som uppfyller alla Guds löften.

Han är Livet, för han vill fylla oss med sitt gudomliga liv varje dag.

Det här ger oss hopp mitt i en trasig värld. För det kan vi ju hålla med om att den är.

Stora delar av vår värld har drabbats av ett virus ( corona) som sprider sig väldigt fort och dramatiskt.

Även vi i Sverige har drabbats, vi som har varit förskonade från både katastrofer och krig.

Vi får begränsa vårt sociala umgänge, för att inte så många åt gången blir sjuka och belastar sjukvården.

Det får konsekvenser för bland annat näringslivet, men också personligt, ensamhet. brottslingar som tar chansen att utnyttja situationen, lurar framförallt äldre.

Samtidigt ser vi en kreativitet, många idéer hur vi kan hjälpa varandra. Så vi ser också ljusglimtar det ger oss hopp.

Jesus försonaren vår befriare ger oss hopp, han är vår frälsare, räddare.

Vi får komma till honom, vara nära honom varje dag. Han vill fylla oss med sin Frid mitt i en orolig tid.

Det här är möjligt på grund av Guds stora kärlek till dig och mig.

I psalm 103:8-14 står det.


8 Barmhärtig och nådig är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek.

9 Han går inte ständigt till rätta med oss,

hans vrede varar inte för evigt.

10 Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,

han ger oss inte våra synders lön.

11 Ty så hög som himlen välver sig över jorden,

så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

12 Så långt som öster är från väster,

så långt från oss förvisar han vår synd.

13 Som en far visar ömhet mot barnen,

så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.

14 Ty han vet hur vi är skapade,

han minns att vi är mull.


Jag tycker den här psalmen inger hopp och förtröstan.

Vi har en barmhärtig och kärleksfull Gud, även om vi inte förtjänar det.

Han ger oss förlåtelse när vi ber om det.

Hans kärlek är gränslös, därför sände han sin son som det står i Joh. 3:16

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Många får för sig att Gud bara vill döma oss men i vers 17 står det

Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Jesus ger oss frälsning / räddning, han är vår befriare. Det är vårt hopp mitt i all hopplöshetMed önskan om Guds Rika Välsignelse och Frid

Anette


PS. På onsdag 1/ 4 från kl. 10 är jag i Mokyrkan för bön.

Vill du komma och vara med och be så är du välkommen.

Ta på dej en extra tröja då värmen i kyrkan är nerdragen. DS

Inlägg från Mars 2020


Vi lever just nu i en märklig tid.

Ett virus som härjar, risk för stor smittspridning.

Det gör att många aktiviteter ställs in.

Det gör att vi kanske känner oss mer ensamma och modlösa.

Men vi får komma ihåg att vi har hopp i Jesus Kristus, han gav sitt liv för vår skull.

Han säger att vi inte ska vara modlösa.

i 2 Tim. 1:7 står det. "Ty den ande som Gud gett oss gör oss inte modlösa,

utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande."

Den Helige Ande kan hjälpa oss komma över rädsla och att från att bli modlösa.


Jag vill uppmuntra dej också att titta eller lyssna på någon gudstjänst på söndag.

Vi har både tv och radio.

Flera större församlingar har också webbsändningar.

Här kommer några förslag:

www.frolunda.pingst.se

www.smyrna.se

www.korskyrkangotene.se


På YouTube så lägger Linda Alexandersson pastor i Equmeniakyrkan Arvika

ett videoklipp varje dag med uppmuntrande ord. Man kan söka på hennes namn.


Med önskan om Guds Välsignelse och Frid

Anette Brandberg

Inlägg från Frbruari 2020

Vår hälsning!I skrivande stund är det februari, alltså fortfarande vintermånad.

Om vi tittar i naturen så är det inte vinter.

Marken har knappt varit frusen, och vi börjar se vårtecken.

Blåsippor, snödroppar, fåglarna kvittrar.

Detta är ett stort samtalsämne just nu, det oroar.

Vi förstår att den här milda vintern har med klimatförändringar att göra.

Det är ju något som både engagerar och oroar oss.

Ett annat stort samtalsämne, i alla fall i media är coronaviruset,

ett virus som fått mycket stor spridning i Kina men också i fler länder.

All ökad brottslighet är också något som vi förfasar oss över.

Ja, det är mycket i vår tid som oroar oss.

Då är Jesus ord ett hopp, en tröst och hjälp.


"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat.

Då skall ni finna ro för era själar.

Ty mitt ok är milt och min börda är lätt."

Matteus 11:28-30


Jesus vill befria oss från det som kan bli som bördor för oss.

Han gav sitt liv för oss på Golgata kors,

för att vi skulle få ett liv tillsammans med honom.

Den vila han utlovar är Frid med Gud,

men inte slutet på alla ansträngningar.

Vi friar påsk också under våren.

En påminnelse om att Jesus gett sitt liv för dej och mej,

för att han älskar oss så mycket.Med önskan om en Välsignelserik Vår och påsk.

Välkommen till våra samlingar.

Anette Brandberg

Inlägg från December 2019

Jul och Nyårshälsning!"Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna,

det är mörkt nu med det bli ljusare igen."

Så börjar en julsång som hörs på radion nu och som jag nynnar på.

Det är mycket som kan var mörkt, just nu har vi den mörkaste årstiden,

det blir mörkare för var dag. Men vi vet att det vänder efter jul och

blir lite ljusare för varje dag. Ett hopp vi har.

Under tiden så får våra stjärnor, ljusstakar och slingor lysa

upp både inne och ute.

Sången fortsätter, "på radion sjöng dom om fred på jorden,

jag ville tro de slitna orden."

Vi firar jul för att Jesus föddes, kom till jorden som ett barn.

Med löfte om Fred och Ljus.

"Det folk som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus,

Över dom som bor i mörkrets land, strålar ljuset fram.

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.

Hans namn är: Allvis härskare, Gudomlig hjälte,

Evig Fader, Fredsfurste." Från Jesaja kapitel 9

Jesus kom till oss på grund av Guds kärlek till oss människor.

Han vill vara ljuset i i dit och mitt liv.


God Jul och Gott nytt år!

Lova va rädd om dig själv, det är den hälsning du får.

Och Guds rika Välsignelse i Jul och nyårstid.

Anette Brandberg


Inlägg från September 2019

Höst Hälsning!


Höst, vad tänker du på då?

Vi har säkert olika tankar och upplevelser kring hösten. Nu är det skördetid då
vi får skörda både det vi har sått eller satt ner i jorden t.ex. potatis, morötter,
lök och kål men också det vi får från fruktträd och skogen.
Vi har en rikedom ute i naturen och det är mycket att vara tacksam för.
I en del kyrkor firas skördegudstjänst. Då det man skördat bärs fram i
tacksägelse till vår skapare och Gud.
På hösten byter också trädens blad färg och så småningom faller av. Det blir
mörkare och mörkare och man saknar sommarens ljusa kvällar.
Varje årstid har ändå något att ge, även om hösten ibland kan kännas lite tung.


I psalm 203 vers 2 står det:
"Låt gulna varje blad på kvist,
låt falna varje strå.
Guds rika nåd, det vet jag visst,
den skiftar ej ändå." 


Det är gott att veta att om det är vår, vinter, sommar eller höst så förändras
inte Guds nåd.
I bibeln står det:
"Jesus Kristus är densamme igår, idag och evighet."


Med önskan om en fin och härlig höst.
Välkommen till våra samlingar
Anette Brandberg

Inlägg från Juni 2019

Hälsning!


Vatten, det är något livsnödvändigt för människor, djur och natur.

I vårt land har vi varit bortskämda med rent vatten och det är något vi tagit för givet,

men på senare år har vi periodvis drabbats av torka och det får stora konsekvenser.

När det är varmt behöver vi också dricka mycket vatten för att kroppen skall må bra.

I skrivande stund är vi på väg mot sommaren, hur den blir vet vi inte.

Men våren har ju varit mycket torr, även om det regnat lite sista tiden.


I bibeln berättas om en kvinna som hämtade vatten vid en brunn. En kvinna som hade lite trassligt.

När hon kom till brunnen var Jesus där, men hon visste inget om honom.

Hon var en samarisk kvinna och han en judisk man. Och fast det var förbjudet så pratade han med henne.

Han gjorde ingen skillnad på folk och där i samtalet erbjuder han levande vatten, för hennes inre liv.

Han förklarade för henne vem han var, Messias som de hade väntat på.

Han ville förvandla hennes liv som var problematiskt och svårt,

ge henne av sitt liv där och då men också i evighet.

Där vid brunnens kant fick hon ta emot det liv han erbjöd henne, och gav henne av sin Frid.


Jesus vill erbjuda oss det levande vattnet, för våra inre liv, alltså sitt liv och sin Frid idag också,

för det står i bibeln att Jesus är densamma igår, idag och i evighet.

Det är lika aktuellt idag som då.


Med önskan om en skön och avkopplande sommar

Och Guds Välsignelse

Välkommen till våra samlingar

Anette Brandberg

Inlägg från Januari 2019

Hälsning!


"Här växlar det av dagar, år, av vinter, sommar, höst och vår,

och knappt är livets middagstid förrän aftonen tar vid."

Ja, så börjar en sång vi gärna sjunger vid ett årsskifte.

Nu är vi någon månad in på ett nytt år, ett år vi inte vet så mycket om än.

Det är ett oskrivet blad.

Vi planerar och har förhoppningar inför detta år.

Det är också lätt att känna oro och hopplöshet när det ser ut som det gör, både i vårt eget land och ut i världen.

Med så mycket mörker och ondska.

Sången fortsätter så här: "Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän.

Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet."

Vi får ha Jesus med vid vår sida varje dag, han vill fylla oss med sitt liv och sin kärlek.

Vi vet ingenting om nästa dag, vi får ta en dag i taget och lägga våra liv i hans händer.

Med önskan om Guds rika Välsignelse.

Välkommen med på våra samlingar.


Anette Brandberg

Inlägg från December 2018

Advents och julhälsning!


Nu är det en mörk årstid ute.

Då kommer första Advent med alla ljus som lyser upp både ute och inne.

Visst är det härligt och uppmuntrande att se hur de lyser upp våra fönster, en förberedelse inför julen.

Ja, det är inte bara det som ska förberedas det är så mycket annat.

När jag var barn så sjöng vi:

"Raska fötter springa tripp, tripp, tripp.

Mamma har så bråttom klipp, klipp, klipp.

Juleklappar lackas in. Dörren stängs för näsan din, men det är bara roligt."


Det är så lätt att vi stressar, ska hinna så mycket.

Jag vill uppmuntra och uppmana oss att stanna upp och tänka över vad som är advents och julens budskap.

Advent betyder ankomst. En konungs ankomst firar vi i jul.

Jesus Guds Son föddes som ett barn, han kom som ljus till en mörk värld för ungefär två tusen år sedan.

Men det är budskapet är lika aktuellt idag också.

Det är så lätt att det blir bortglömt mitt i all julstress.


I kyrkan kommer vi att påminna om det i advenstgudstjänst, klingande julkort och julotta.

Välkommen att sitta ner och lyssna till julens viktiga budskap i toner och ord.

Om hur Jesus Kristus vill komma med ljus, frid och liv in i ditt och mitt liv.

Med önskan om en riktig välsignad advents och jultid.

Välkommen till våra samlingar


Anette Brandberg

Inlägg från September 2018

Hösthälsning!


Nu skriver vi september månad och därmed första höstmånaden.

Vi har haft en underbar sommar, sol och mycket varmt.

Det är fantastiskt med vår variation i skapelsen.

Vi kommer snart att få se höstens alla färger och kulörer. Får ta vara på rikedomarna i skog och mark, svamp och bär. Frukten i våra trädgårdar.

Ja det är skördetider. Vi ser fåglar som flyttar till varmare och ljusare länder.

När jag tänker på allt detta, så ser jag en stor Gud bakom det.

En Gud som har omsorg om sin skapelse.

Och vi ingår i den, vi är skapade till hans avbild.

Det betyder att vi är älskade och värdefulla för honom.


Vi är så mycket älskade att han gav oss sin ende son för att vi skulle

få evigt liv. Johannes 3:16.


Alltså få tillbringa evigheten med honom.

Vi får vara som flyttfåglarna på väg till ett bättre och skönare land.

Men under tiden här på jorden vill Jesus vara nära oss, dej och mej.

Vara med oss alla dagar till tidens slut.

Med önskan om en Välsignad höst.


Och Välkommen till våra samlingar.


Anette Brandberg

Inlägg från Juli 2018

Valtider!


Vad ska man välja?

Ja den frågan är vi nog många som ställer inför höstens val till riksdag, kommun och landsting.

Våra politiker är duktiga på att argumentera för sitt parti och det låter ofta så bra.

Ibland önskar man att plocka lite från varje parti och mixa ihop.

Det skulle vara bra att möta politikerna öga mot öga och ställa frågor.

Den möjligheten finns inför kommunvalet.

Kyrkorna i Hova och Gullspång inbjuder till Valcafé den 24 augusti i Equmeniakyrkan, Gullspång.

Då kan vem som vill ställa frågor till de lokala politikerna.


Vi står inför olika val varje dag, en del är lätta, andra svårare.

Men vi kan välja att tro på en Gud som har omsorg om oss.

Tro att han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand, som det står i Ps. 139:5


Med önskan om en härlig sommar

Och Guds Välsignelse


Välkommen till våra Gudstjänster och samlingar


Anette Brandberg

Inlägg från April 2018

Hälsning!


Vi lämnar nu vintern bakom oss.

Den mörkaste årstiden är förbi, nu väntar ljusare tider.

Det vaknar till liv ute i naturen.

Vi både ser och hör det.

Knoppar slår ut, fåglarna sjunger.

Under våren firar vi också påsk.

En stor kristen och viktig högtid.

Påminner oss om Livet.


Vi sjunger i Psalm 198:

"Likt vårdags sol i morgonglöd, gick Jesus fram ur natt och

död till liv förutan like. Därför så länge världen står,

det efter vinter kommer vår också i andens rike."


Vi kan ibland uppleva det som att det är dött och fruset inombords också.

Totalt mörker, svårt att se ljuset. Precis som under mörkaste vinter.

Den här psalmversen ger oss hopp och tröst.

Jesus vann över döden och mörkret, han är det eviga ljuset.

Han vill ge dej och mej nytt liv.

Det får påskens budskap påminna oss om.


Guds Rika Välsignelse

Anette Brandberg

Inlägg från December 2017

Hälsning


I skrivande stund närmare vi oss första advent.

En tid som många av oss ser fram mot.

Ljusstakar, stjärnor, ljusslingor kommer upp både här och där.

Ett välkommet inslag som lyser upp höstmörkret.

Advent betyder ankomst, förbereder för julen, Jesu ankomst.

Vi firar ju jul för att Guds son Jesus Kristus kom till en mörk värld.

Han kom med ljus och liv till människorna.

Det hände för ca 2000 år sedan, men är lika aktuellt idag.

Efter jul så avslutar vi ett gammalt år, för att träda in i ett nytt.

Det är en tid då man minns olika saker.

Kanske människomötena man haft, olika upplevelser,

resor och händelser. Både det som varit positivt och negativt.

Vi funderar också på det nya året, vad det ska innebära.

Vi vet inte om morgondagen.

Det finns ett ordspråk. Gårdagen är förbi, Morgondagen har vi inte sett men idag hjälper Herren.

Och i Bibeln står det. "Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet."

Det är ett hopp som vi får ha in i 2018.


Med önskan om en Välsignelserik Jul

Och ett Gott Nytt År


Välkommen på våra samlingar

Anette Brandberg

Inlägg från Augusti 2017

Hälsning


Kärlek


Ett ord som väcker, många känslor.

Så här efter sommaren så kanske den har satts på prov.

Inte alltid så enkelt med relationer.

Finns många olika sorters kärlek.

Vänskap, intim relation mellan kvinna/ man, föräldrar / barn

Yttre kärlek, sårande, många brända på kärlek.

Vi har en kärlek som inte är egoistisk eller sårande.

Sträcker sig så andra får dela av den


Det mest centrala budskapet i Bibeln

I Joh. 3:16-17 står det:

16Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son,

för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen

utan för att världen skulle räddas genom honom.


Handlar om varför Jesus kom, kärlek till oss. Ser oss, älskar oss med evig kärlek.

En del får för sig att Jesus kom för att döma oss.

Men vers 17 säger det motsatta.

Tvärtom för att rädda oss, dej och mej till en evighet tillsammans med honom.

Guds bud till oss är kärlek, kärlekens budbärare.

Denna kärlek är helt annan än den jordiska.


Med önskan om en skön höst och

Guds rika Välsignelse


Anette Brandber

Inlägg från Januari 2017

Hälsning 2017


Ja nu börjar vi ett Nytt År. Vi har kanske funderingar på hur det nya året kommer att bli. Kanske har vi också önskningar inför det. Att få vara friska, få ett arbete eller komma in på en viss skola.

Ja, vi vet ju inte hur året blir men vi får ha förtröstan på att Jesus är med oss, alla dagar det står så i Bibeln. I en sång står sjunger vi också:


”Här växlar det av dagar år av sommar vinter höst och vår.

Och knappt är livets middagstid förrän aftonen tar vid.

Men Jesus är densamme än förblir och är min bäste vän,

hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet.”


Jesus vill vara vår vän i livet, både i medgång och motgång.

Det är ett löfte från honom som vi får lita på


Med önskan om Guds Välsignelse och

Välkommen på våra samlingar


Anette Brandberg

Inlägg från 22/9-16

Hälsning!


Blott en dag!

Blott en dag ett ögonblick i sänder

vilken tröst vad än som kommer på

Allt ju vilar i min Faders händer

skulle jag som barn väl ängslas då

Han som bär för mig ett fadershjärta

han ju ger åt varje dag

dess beskärdas del av fröjd och smärta

möda vila och behag.


Den här psalmen rymmer så mycket.

Vi vill gärna ta lång tid i taget, veta om morgondagen.

Men vi får ta en dag i sänder. Livet är både möda, vila och behag.

Om vi överlåter oss till Gud så får vi vila i hans famn och förtrösta på honom.

Vi är inne i hösttider nu, det är en tid som kan vara härlig, soliga dagar, men också mörka och ruggiga,

vi kan inte undgå att vi går mot mörkare tider

Då kan vi se fram mot att efter hösten kommer jul.

Och det är budskapet om julen. Jesus Kristus kom som ett ljus med hopp i en mörk värld,

det är budskapet i vår tid också.

Med önskan om Guds Välsignelse och Frid

Välkommen till våra samlingar


Anette Brandberg