Pastorns Ord

Pastorns Ord

Inlägg från 05/9

Betraktelse


Vad är en medmänniska?

Vänner kan vara enkelt att tänka att de är mina med medmänniskor.

Fast fiender är ju också mina medmänniskor.

Vi kanske inte tycker att vi har fiender, men människor runt om kring oss som gjort oss illa.

Och de är ju också våra medmänniskor.


Visa medmänsklighet- människokärlek. Fundera över hur vi kan göra det.


En enda vers Matt. 7:12. Jesu ord

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem. Detta är lagen och profeterna.


Kallas gyllene regeln, gyllene = mycket gynnsam


Den här finns i några av Österns religioner i negativ form, även inom judendomen.

Hillel ( samtid med Jesus) har sagt: Vad du hatar, skall du inte göra mot din nästa ( medmänniska). Detta är hela lagen allt annat är kommentarer.

I den apokryfiska Tobias bok står det: Gör inte mot andra vad du inte vill att andra ska göra mot dig ( 4:21)

Så som Jesus sa det har inget sagt innan. Genom att göra den positiv ger Jesus den större slagkraft. Det är inte så svårt att lämna andra i fred och låta bli att skada dem. Det är svårare att ta initiativet och göra gott.

Den gyllene regeln som Jesus formulerade den, är grunden för aktiv godhet och barmhärtighet – sådan som Gud visar oss varje dag.


Detta är lagen och profeterna. Det syftar på GT.

Guds lagar och bud gavs för at hjälpa folket att älska Gud. Helhjärtat.

Men genom historien ( Israels) har Guds lag missförståtts och misstolkas.

T.ex. skriftlärda, religiösa ledare på Jesu tid.

Obegriplig röra av förbud. Överdrifter. Levde inte som de lärde.

Många gånger tomma ord.

Jesus var inte emot lagen, men han var emot missbruket och överdrifterna den utsatts för. Hyckleri. Tyvärr förekommer det idag också

Viktigt att leva som man lär. Inte alltid enkelt kanske.

Det gjorde Jesus. De laglärda ville gärna sätta honom på prov. Matt. 22:36

Mästare vilket är det största budet.

Jesus svarade

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ. och av hela ditt förstånd. Från 3 mos. 19:18

Det är det största och främsta budet. sedan kommer ett som liknar det.

Du skall älska din nästa som dig själv.

På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Om vi lyckas leva efter dessa ord av Jesus skulle vi upptäcka att vi automatiskt följde alla Guds lagar och regler. Givna av omsorg och kärlek till oss.

Jesus ger oss också ett nytt bud i Joh. 13:34

Att ni ska älska varandra, så som jag har älskat er skall ni också älska varandra.

Han upprepar det sedan i 14:12

Vilka är då mina medmänniskor eller min nästa? Är det begränsat?

Gjorde Jesus skillnad? Vad jag ser bemötte han alla lika.

Han helade spetälsk Samarier, mötte en Samarisk kvinna.

En ren lärd jude gjorde vad som helst för att inte gå genom Samarien, men Jesus gick där.

Varför undvek en ren lärd jude Samarien?

Israel blev uppdelat i två riken efter kung Salomo. Södra och Norra riket.

När norra riket och dess huvudstad Samaria föll i Assyriernas händer blev många judar deporterade till Assyrien, landet blev istället befolkat av främmande folkslag som uppmuntrade av den Assyriske kungen tog över området, hjälpte till att bevara lugn och ordning. Genom ingifte bland judar som var kvar i området uppkom ett blandfolk som judarna i södra riket betraktade som orent, kallade dem samarier och hatade dem eftersom man ansåg att de förrått sitt folk.

Sitter djup rotat, går i generationer.

Har vi sådant idag, som sitter djupt rotat?

Så vi har svårt att se medmänniskan.

Kan vi tänka vidare perspektiv medmänsklighet?

När jag t.ex. handlar

Var kommer varorna ifrån.

Hur ser arbetssituationen ut för arbetarna

Fairtrade varor.

Vad handlar det om? Väljer du t.ex. Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnads-villkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling.

Kan det vara att visa medmänsklighet?

Det kan vi fundera på. För jag tror det är viktigt att påminna oss om det.

Och att man kan visa medmänsklighet på många olika vis.


Jag vill ha med den här meningen igen, för den säger mycket.

Den gyllene regeln som Jesus formulerade den, är grunden för aktiv godhet och barmhärtighet – sådan som Gud visar oss varje dag.

Med önskan om Guds Frid och Välsignelse

Anette

Inlägg från 22/8

Betraktelse


Möten/ händelser som berör är ju temat jag stannar i några söndagar.

Visst är det så att en del möten/ händelser kommer man särskilt ihåg. Ex. Första gången jag mötte Thomas min man. Det kommer jag väl ihåg och det fick konsekvenser för hela livet ( positiva )


En del möten / upplevelser man haft med Jesus kommer man särskilt ihåg.


Ex. När jag som nioåring fick ta emot honom i mitt liv. Jag kan väl inte påstå att jag hade så mycket att omvända mig ifrån, men jag upplevde att jag behövde Jesus i mitt hjärta och hans förlåtelse. Efter det har jag haft flera möten med Jesus som präglat och format mig.


Jag ska ta oss med till ett möte i Bibeln som fick stora konsekvenser för många. Det hände en vanlig dag, en samarisk kvinna gick till brunnen för att hämta vatten det gjorde hon varje dag. Hon gick vid en tidpunkt då inga andra var där. Hon ville inte möta någon, hade dåligt rykte. Man pratade bakom ryggen på henne. Hon hade haft många män. De såg ner på henne. Men den här dagen förvandlades allt. När hon kom till brunnen blev hon lite rädd, för det sätt en judisk man där. Det var ingen hemlighet att judarna och samarierna var ovänner. Den här mannen tilltalade henne, anmärkningsvärt kan man tycka när han säger: Ge mig något att dricka. Hon protesterade, hur kan du en jude be mig om något att dricka? Med bakgrund av att de hade olika trosuppfattningar så säger hon så. Jesu svar var ännu mer förbryllande. Om du känner till Guds gåva, och vem jag är, då skulle du be honom och han skulle ge dig levande vatten. Hon hade inte fattat vem Jesus var, hon trodde nog att han var en vanlig judisk man. Så följer ett samtal om vatten. Detta vatten ger törst igen, men om man dricker av det vatten jag ger säger Jesus, så skall du aldrig mer törstar. Det vatten jag ger skall bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan var intresserad av det vattnet. Hon sa : Herre ge mig av det vattnet, så behöver jag inte gå hit och hämta. Hon tänkte nog, då slipper jag smyga hit varje dag, fantastiskt! Då säger Jesus något som säkert var smärtsamt för kvinnan. Gå och hämta din man. Jag har ingen så hon. Det visade sig att Jesus visste precis om kvinnans liv. Ja det är sant som säger så han, fem män har du haft och den du har nu är inte din. Då förstår kvinnan att Jesus var mer än en vanlig judisk man. Hon tror att han är en profet och så följer ett resonemang om var man ska be. På detta Berg eller i Jerusalem, samarierna och judarna hade skilda åsikter. Jesus säger det kommer en tid då det varken är på detta Berg eller i Jerusalem. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Den tid kommer, ja den är redan här då sanna tillbedjare ska tillbe i ande och sanning, sådana tillbedjare vill Fadern ha. För Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa: Jag vet att Messias när han kommer skall förkunna det för oss. Då säger Jesus: Det är: Är Jag den som talar till dej. Där i mötet med Jesus händer något med kvinnan, för hon blev ivrig. Lät sin kruka stå, gick in till stan och berättade för folket om Jesus. De kom och lyssnade till honom och tog emot det liv han erbjöd. Den dagen förändrades livet för kvinnan på grund av mötet med Jesus. Det förändrades också för många fler på grund av att hon genast delade med sig av det till andra. Det hon upplevt ville hon också att ändra skulle få uppleva.


Jag tänker på vatten, det är livsnödvändigt. Det har man inte minst i sommarvärmen fått erfara. Jag upplevde det på ett särskilt sätt förra lördagen då vi gick ut på Hindens rev. ( utanför Lidköping). Jag hade inte druckit så mycket vatten och det var 28 grader i skuggan. Jag blev orkeslös och yr. Vattnet i flaskan var slut, men så fyllde vi nytt vatten från Vänern i flaskan och jag drack, det gjorde susen, samt att jag tog ett bad. Så vattnet gjorde stor nytta både invärtes och utvärtes, både att jag drack och badade. Går inte att glömma eller låta bli att dricka vatten en het dag, hjälper inte att jag drack igår. Så är det med det levande vattnet som Jesus ger, den helige Ande behöver i varje dag, ta emot från Anden då lider vi inte andlig törst. Kvinnan, hon fick sitt liv förvandlat en helt vanlig dag. Hon

hade säkert inte förväntat sig det när hon tyngd av sin situation gick till brunnen. Men där oväntat sätt Jesus och väntade på henne. Han ville förvandla henne. Varför? Jo, för han älskade henne trots hennes fel och brister, trots hennes synd, felaktiga liv. Han förlät och gav henne av sitt liv. Det är möjligt idag också, han älskar dej och mej även om i valt fel ibland, har syndat. Hans förlåtelse gäller oss också. Det finns en sång som handlar om Jesus i vardagen, jag tycker den säger mycket. Jag citerar två verser här, det är nummer 464 i segertoner.


En vanlig dag gick synderskan till brunnen, drack vattnet ur en evig källas djup. En vanlig dag då kan det största hända, ty allt blir möjligt då vi tror på Gud.


En vanlig dag där ingenting vi väntar, kan mänskosonen säga till oss så: det är din dag och en av mina dagar och genom mig till andra ska du nå.


Det finns hopp i Jesus Kristus, det fick kvinnan uppleva, det får du och jag också uppleva. Låt också kvinnan vara ett föredöme i att berätta för andra, om glädjen Jesus ger i våra liv.


Bibelsammanhanget står i Johannes evangelium kapitel 4


Med önskan om Guds Rike Välsignelse

Anette

Inlägg från 19/8

Betraktelse


Jag började förra söndagen med ett tema som jag tänkt ha några söndagar.

Möte / händelser som berör.

På grund av pandemin så är det ju speciella omständigheter

Hur vi ska förhålla oss. Ingen fysisk beröring.

Ej handhälsning, kramar m.m.

Hur kan vi ha möten som berör?

Varje gång kommer jag ta oss med till evangelierna där det står om många möten / händelser med Jesus som berörde.

Kommer att varva det med egna möten/ händelser/ upplevelser.

Något minne från semestern

Komiska situationer

När man har träffats och ska fika eller äta mat tillsammans, så är det en sak klivit väldigt viktig. Det är spritflaskan, ja jag pratar om den spriten som är för utvärtes bruk. Men det kan bli lite komisk, särskilt för de av oss som normalt inte förtär sprithaltiga drycker. Och så säger man kanske till varandra spritflaskan är väl med eller framme.

Vi har ju fått inpräntat att handhygien är mycket viktigt.

Och så har vi det här med kramar, det ska man ju inte göra. Det blir luftkaramar. Jag har inte fått så många fysiska kramar, men många luftkramar.

Räcker det? Vad händer när fysisk beröring uteblir?

En del av oss är mer beroende av fysisk beröring än andra.

Kan vi kompensera det? Det kan ju vara svårt, men jag tror att ögonkontakt kan vara ett sätt.

Viktigt att vi hjälper varandra, det tror jag man kan göra på olika vis.

Ta oss med till en händelse i Bibeln som belyser vikten av att hjälpa.

Markus 2:1-12

1Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. 2Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. 3Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. 4Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. 5När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”

6Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: 7”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” 8Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? 9Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? 10/11Men för att ni skall veta att Människosonen har

makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” 12Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”


Den här händelsen belyser bland annat vikten av att ha vänner, riktiga vänner. sådana som inte ger upp när de möter svårigheter.

Det hade ju varit lättast för de att tänka, ja, ja vi försökte men det gick inte för mycket folk, vi går hem igen. Nej, de ser taket och en trappa/stege upp.

Taken var platta, av trä och flätade grenar, övertäckt med tilltrampad jord.

De gjorde ett hål, var nog inte så svårt. Firade ner mannen. Bädden var antagligen en bår. Vännerna hade både tro och var uthålliga gav inte upp.

Och undret skedde, eller undren för det var faktiskt två.

Först förlät Jesus mannens synder, det blev negativ reaktion från några skriftlärde som var med. De tyckte han hädade, bara Gud kan förlåta synder. De hade inte fattat vem Jesus var.

Men han helade också mannen med orden stig upp ta din bädd och gå hem.

Det hände genast står det, med en gång och mannen gjorde som Jesus sa. Trodde och lydde.

Det blev mycket förvåning, men också lovprisning, tacksägelse.

Jesus helade och förlä,t vilket var viktigast?

Vi kanske inte blir helad till det yttre från sjukdomar, men till det inre.

Han förlåter synder.

Viktigaste. Får del i honom, det liv som han vill ge oss.

Vi kan också fundera över hur vi kan hjälpa varandra till Jesus.

Särskilt i en tid som denna med pandemin, då många tycker allt är hopplöst.

Jesus är vårt hopp.


Guds Välsignelse, Nåd och Frid önskar jag dej!

Anette

Inlägg från 09/8

Betraktelse


Nu är vi långt in i sommaren, vi är i sista sommarmånaden, skolorna börjar om ett par veckor, semestrarna börjar ta slut.

Själv så har jag haft härliga, avkopplande veckor på hav och sjö.

Har haft härliga upplevelser också som föder tankar.

Det har ju varit speciell sommar p.g.a. pandemin

Jag har tänkt att några söndagar stanna vi temat:

Möten / händelser som berör.


P.g.a. pandemin har vi hittat nya sätt att umgås på och nya sätt att t.ex. fira gudstjänst


Andra år på semestern har vi gärna besökt kyrkor, kapell och tält för att fira gudstjänst. Men i år så har de varit annorlunda.

Men vi har tittat på webben, bland annat från Pingst i Västra Frölunda, min hemförsamling. De har haft sommarandakter med temat möten med Jesus.

De har också bland annat ett inslag varje söndag om församlingens historia.

Jag tycker det har varit mycket intressant. Jag är ju själv en del av den.


Började med en frikyrkoförsamling i Frölunda 1876 då en som hette Lars på Tofta blev frälst och radikalt ändrade sitt levnadssätt. Han var en buse, förtärde mycket alkohol. På grund av hans omvändelse så blev det stor förändring i bygden

Den församlingen blev grunden för Missions/ Equmeniakyrkan/ Pingst och Allianskyrkan. Men det var en församling utan ordning / struktur Lars själv styrde. En grupp bröt sig ur, bildade missionsförsamlingen i Fiskebäck numera Equmeniakyrkan

1919 så var det en svår och långvarig storm, många fiskare från Fiskebäck var berörda av den. Sökte nödhamn i Skagern ( Danmark) där de blev under en längre tid.

Där ordnades möten många blev frälsta uppstod väckelse, som fick konsekvenser när de kom hem. En grupp till bröt sig ur den första församlingen.

De hade samlades hos en som hette Ragnar på hans veranda.

Och 1923 bildades pingstförsamlingen ( Filadelfia i Fiskebäck) av 17 personer.

Bland dem var min mammas morfar men också min mormor med syskon. Redan 1925 byggdes de en kyrka i Fiskebäck.

Den kyrkan som jag växte upp i. Så småningom blev det kyrkor på två platser till Näset och Åkered. Men 1987 invigdes en kyrka mitt i Västra Frölunda. I närheten av Lars på Tofta bodde.

En församling som har växt, nu planerar de att bygga ut kyrkan. Började med en liten skara människor.

Det är så evangeliet började, lärjungarna som följde Jesus, jag tänker på de tolv ingen stor skara men efter Jesus himmelsfärd förde de evangeliet vidare.

De möten och händelser som de hade med Jesus har de fört vidare, vi får ta del av de tack vare evangelierna i Bibeln. Och jag kommer att ta med oss till olika möten/händelser söndagarna framöver.

Idag tänkte jag kort stanna vid det första undret Jesus gjorde. Joh. 2:1-12

1På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. 3Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” 4Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” 5Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” 6Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. 7Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. 8Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. 9Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom — men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet — 10ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” 11Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

12Sedan gick han ner till Kafarnaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungarna, och där stannade de några dagar


Den här berättelsen / händelsen fascinerar mig. Jesus mitt i vardagen, även om det här kanske inte var en vanlig vardag utan mer festligt inslag, man är ju inte på bröllop varje dag. Han är med i det som hörde till livet. Jesus Guds Son- med uppdraget att rädda världen.

Tar sig tid att gå på bröllop. Jag tror Jesus uppskattade de här tillfällena, det engagerade människor och han hade ju kommit för att möta människor. Vara i sociala sammanhang. Han var och är ett föredöme i mycket, vi ska också vara där människor är. Det sociala livet är viktigt, att vi deltar i det. Sedan gjorde han undret vatten till vin. Och inte vilket vin som helst utan det bästa. Så är det med det liv Jesus erbjuder det bästa.

Inte det enklaste men det bästa. Livet kan vara svårt, men Jesus har lovat vara med. Lärjungarna var med om det här undret och det påverkade de säkert väldigt mycket. Efter detta så gick han till Kafarnaum för att vara tillsammans med sina lärjungarna, umgicks, hängde med dem. Kanske undervisade också.

Det här och många andra upplevelser få vi ta del av tack vare att de skrev ner det. Och varför gjorde t.ex. Johannes det? Jo för att det förändrade deras liv. Ville att fler skulle få ta del av det. Förvaltning. Kyrkoårets tema denna söndag är: Goda förvaltare. Omhänderha, verk, skötsel är synonyma ord. Vi ska vara goda förvaltare av det som vi har upplevt.

Varför startade mina släktingar m.fl. församling? Jo, av samma orsak. De hade upplevt Jesus i sina liv och det förvaltade de.

Så är det med alla våra församlingar, en historia som har sin grund i mötet med Jesus Kristus vår frälsare.

Vi får leva i det och föra evangeliet vidare. Det är samma evangelium, men tiderna har förändrats så metoderna, tillvägagångssättet blir inte som det var då. Vi får hitta på nya sätt, och det har verkligen upplevt den här våren och sommaren i och med pandemin.


Med önskan om Guds Välsignelse och Frid


Anette

Inlägg från 12/6


Mellanrum


Det här är den sista betraktelse på några veckor.

Jag går på semester nu.

Det här blir en kombination av betraktelse och semesterhälsning

Den här våren har varit annorlunda på många vis.

Många har kallat den här perioden som ett mellanrum.

Min rubrik blir därför Mellanrum.

Vad är då ett mellanrum? det kan vara ett glapp, paus, avbrott.

Det stämmer väl in på det vi upplever nu.

Det är mycket som tar paus, det blir ett avbrott. Många väntar på att det ska bli som vanligt igen, normalt. En del pratar om att det kanske blir ett nytt normalt.

Vi har fått nya vanor, som också påverkar positivt. Som det här med resandet, hittat andra vägar för att mötas till t.ex. sammanträden, digitalt.

Miljön har påverkas i positiv riktning av det och att flygresandet nästan har avtagit helt. Och förhoppningsvis så kommer det inte tillbaka till samma nivå som det varit tidigare.

Vi präglas av ovisshet, vi vill ju gärna veta vad som komma ska.

Nu så är det stor ovisshet, vi väntar ständigt på besked från folkhälsomyndigheten. Hur det blir i sommar, om vi får resa fritt inom Sverige, vi väntar på flockimmunitet, vaccin m.m.

Under våren så firar vi flera helger, påsk, Kristi Himmels färds dag och pingst. De fyra evangelierna Matteus, Markus, Lucas och Johannes i nya testamentet beskriver det som Jesus gjorde för oss, men också lärjungarna liv och kamp.

De hade följ Jesus under ca tre år, då han var verksam, tagit del i undervisning, under och tecken. De hade hört honom förutsäga vad som skulle ske, att han skulle bli utlämnad, slagen och dödad. Men han skulle uppstå på tredje dagen.

Sedan skulle han fara upp till himlen, men sända den Helige Ande. Det var nog svårt att fatta det, men de fick uppleva det. Och så 40 dagar efter uppståndelsen så får de vara med om när han lämnar jorden och far upp till himlen. Innan han lämnade dem så hade han sagt att de skulle stanna i staden

( Jerusalem) till ni blir beklädda med kraft ifrån höjden Lukas 24:49

Där från himmelsfärden och till pingstdagen när de fick uppleva den Helige Ande kan man säga att det var ett mellanrum. Ett glapp, en paus, de visste inte hur länge de skulle vänta. Vi vet nu att de fick vänta i 10 dagar, men de visste det inte då. De visste inte heller hur det skulle ske.

De levde som vi i en ovisshet och väntan. Men de var inte passiva i Apostlagärningarna 1:12-14 står det:

12Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. 13Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. 14Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.


De använde tiden i mellanrummet till att förbereda sig inför det de skulle få uppleva. De var i ständig bön.

Vi får lära av dem, vi får vara i bön. Det har både i kristna tidningar och på nätet varit mycket uppmaning och uppmuntran till uthållig bön.

Jag tror personligen att det är viktigt att hålla ut i bön är att förbereda sig. Vi vet inte hur framtiden blir, det visste inte lärjungarna heller, men de lydde Jesu uppmaning. De fick också ett löfte i Matteus 28:20 Och se jag är med er alla dagar intill tidens slut. Det löftet gäller oss också idag 2020.

Även om mycket är ovisst får vi ha förtröstan på vår Fader Gud.

Lina Sandell har uttryckt det så fint och starkt.


1. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer. Skulle jag, som barn, väl ängslas då? Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag.


2. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd. Morgondagens omsorg får jag spara, om än oviss syns min vandrings stig. ”Som din dag, så skall din kraft ock vara”, detta löfte gav han mig.


3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär, ej min tro och ej den tröst förspilla som i Ordet mig förvarad är. Hjälp mig, Herre, att vadhelst mig händer taga ur din trogna fadershand blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.


Vi är inte lovade ett bekymmerfritt liv, men har kärlek och omsorg om oss, han lovat vara med alla dagar, det är alla sorts dagar. Möda, vila och behag.


Nu som sagt åker jag på semester och det gör jag ju med båt, förhoppningsvis mycket segling.

Det är avkopplande och rofyllt att var ute till havs och på sjön. För vår del blir det både Vänern och Västkusten. Vi är väldigt tacksamma för den möjligheten vi har att få uppleva Guds skapelse och natur på det viset. Vi ser verkligen hans storhet i det.


Nu vill jag också önska en bra sommar där du befinner dig.

Och Guds rika Välsignelse och Frid

Anette

Inlägg från 5/6


BetraktelseDen här helgen firar vi Sveriges nationaldag 6/6

Den är ju helgdag sedan 2005

Är nationaldag viktigt?

Vad är det? Ett lands officiella högtidsdag

Många länder har nationaldagar p.g.a. olika händelser.

Vi firar den till minne av: Gustav Vasas val till Sveriges kung 6 juni 1523, då grunden till ett svenskt nationellt rike lades, samt antagandet 6 juni av 1809 års författning, som fastslog de medborgerliga fri- och rättigheterna. Viktiga saker – om än inte så där jättefestliga kanske...

Är det rätt att fira den? Blir jag rasistisk?

Vi sjunger i en sång 626 i segertoner. v2 Varenda liten människa är barn av samma far. Det finns ej färg, det finns ej ras, blott människan är kvar.

V. 3 Varenda liten människa har rätt att ha ett hem, har rätt att finnas till för någon som behöver dem.

Om vi tänker så blir det inte rasistiskt. Vara tacksamma för att vi har det så bra.

Vi har mycket att tacka för, men vi har också mycket att be för.

I ett antal år har Sverigebönen något som vi kallar nationaldagsbön, be utifrån sju pelare. En av pelarna är att be för politiker, myndigheter och kungar.

I 1 Tim 2:1 ”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt”

Vi uppmanas i Guds ord till bön för ”kungar och alla i ledande ställning”. De som är satta att leda vårt land och våra städer runtomkring i vårt land, behöver vishet och kraft för sina viktiga uppdrag.

Att de har bra relationer till andra länder, att de kan ta kloka beslut, särskilt gällande den pågående pandemin. Också för folkmyndigheten att det kan ge bra info och tar kloka beslut.

Be för kungar, vårt kungahus har väl egentligen ingen makt, men är en bra representation för vårt land. Vi får be att de ska få bevaras i sin tro på den kristna värdegrundens betydelse för vårt samhälle.

Värdegrund: Sveriges lagar, vårt rättsväsende bygger mycket på Bibeln och kristna värderingar som alla människors lika värde, rättvisa, att vi ska ta hand om svaga och utsatta m.m. Århundrande av kristen undervisning har påverkat människors tänkande om vad som är rätt och fel. Kristendomsundervisningen i skolan, lade den grunden. När den togs bort så har det avkristnas mer och mer, det var i och med 1969 års läroplan som kristendomskunskapen bytte namn till religionskunskap. Fokus ändrades från kristendom till de så kallade fem världsreligionerna. Undervisning om religion var inte längre undervisning i egna traditioner utan kunskap om de andra, det vill säga religiösa. Samtidigt fanns kristen moral som grundläggande för hela skolan, outtalad och självklar. Tyvärr kommer det bort mer och mer. Därför blir jag väldigt glad när jag besöker klasser men bibeläventyret då jag förstår att de har gyllene regeln.

Det du vill att andra ska göra mot dej, ska du också göra mot dom.

Det de oftast inte vet är att den står i Bibeln att det var Jesus som lärde oss den.

I går så var det många flaggor hissade. Vi har en otroligt vacker flagga, ska var stolta över den. Korset i mitten, påminna om den kristna tron.

Många störs sig på den, på korset.

Jag läste om en som har den här teorin om flaggan.

Det gula korset talar om att Jesus dog på korset men nu är uppstånden.

Den blåa färgen på flaggan talar om himlen där Jesus bor.

Jag tycker det var en bra och härlig teorin, och tänker på det när jag ser flaggan.


Kristendom handlar om att möta Jesus, det är inte bara människosyn, etik, seder, skrivna och oskrivna regler. Utan i första hand ett personligt möte med Jesus, genom honom få gemenskap med Gud, syndernas förlåtelse. Bli frälst / räddad. Jesus egna ord. Jag är vägen sanningen och Livet ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Det är nåd, vi kan ej göra frälsningen själva, det är nåd för Jesus har gjort det för oss.

Tyvärr ser vi idag ett sönderfall då människor blir mer och mer vilsna och rotlösa och har svårt att skilja mellan rätt och fel, gott och ont.

Så för att påverkas av kristendomen på ett konkret och personligt plan, så behöver vi mer och tala om att man kan få ta till sig Bibelns budskap att varje människa kan bli frälst/ räddad av nåd genom att ta emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare / räddare

I den här pandemin tiden är det många som tycker allt är hopplöst, vi får förmedla hoppet. Hoppet i Jesus Kristus.

I Jesu namnet finns det hopp. Kring Corona krisen så nämns en del namn ofta.

T.ex. Anders Tegnell många sätter sitt hopp till honom, tror på honom, en del förkastar det. Hans namn kommer att blekna, men Jesus namnet består.

Som det står i Fil. 2:9-11

9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, 10för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 11och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Det namnet består i evighet.

Och i det himmelska landet, i evigheten finns ingen pandemi. Amen

Inlägg från 21/5


Pingstdagen

31/5-20


Nu firar vi pingst, en härlig högtid som vi förknippar med att sommaren är i antågande. Det är också en helg då många gifter sig, det är många som firar bröllopsdag då. Det är också en stor konfirmationshelg. Fast i år så blir det inte som det brukar, många skjuter upp både bröllop och konfirmation på grund av den rådande pandemin. I den kristna tron är pingst så mycket mer, vi firar den helige Andes utgjutelse. Synonymt till utgjutelse är bland annat flöde, ett bra ord tycker jag, vi kan få ta del av Andens flöde.

Judarna firade pingst på Jesu tid, för minnet av när de fick budorden på stentavlorna vid Sinai berg, i och med uttåget ur Egypten.


Texten idag hämtar vi från Apostlagärningarna 2:1-11

1När pingstdagen kom var de alla församlade. 2Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. 3De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. 4Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

5I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. 6När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. 7Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galiléer allesammans, dessa som talar? 8Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? 9Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judéen och Kappadokien, från Pontos och Asien, 10från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, 11både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.


När pingstdagen kom var de alla församlade .

När Jesus for upp till himlen, så sa han till lärjungarna, att de skulle stanna i Jerusalem och vänta. Han hade ju också talat om hjälparen som skulle komma, Helig Ande. Parakletos, någon som går med.

Hur mycket de hade förstått av det vet jag inte. Men ett vet vi, de var lydiga och gjorde som Jesus sa, väntade. Men de satt inte och bara rullade tummarna. I Apg. 1: 14 står det att de var i ständig bön. De visste inte hur länge de skulle vänta, vi vet nu att det var i 10 dagar. Vilken uthållighet.

Så plötsligt hände det något. Ett dån som en stormvind fyllde hela huset.

En storm kan verkligen låta, jag har upplevt det flera gånger på sjön, man känner det i hela kroppen. Här upplevde de det inne i huset.

Så händer något ännu märkligare, tungor som av eld fördelade sig, satte sig på var och en av dem. tungor- symbolen för tal och spridningen av evangeliet.

Elden är Guds renande närvaro som kan bränna bort allt oönskat i våra liv.

Det sätter också våra hjärtan i brand, så vi kan tända andra

Vi sjunger i en kör: Herre rena mig med elden från din Ande. Rena mig och gör mig mer lik dig. Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv. Använd mig Gud som du vill.

Den här kören är också en bön, som jag hoppas vi vill be, bli renade och använda.

När de fick budorden på Sinai berg, bekräftade Gud giltigheten av lagen i Gamla testamentet genom eld från himlen. 2 Mosebok 19:16-18

På pingstdagen bekräftade Gud den helige Andes uppgift med eld.

På Sinai kom elden ner till en särskild plats, men på pingsten kom den över många troende, visade att Guds närvaro finns i alla som tror på honom.

Eld, flammor. Symbol för Guds rättfärdighet o helighet. Liksom brinnande busken ( Mose) symboliserade Guds närvaro där.

Gud är närvarande genom Anden


Hörde stormen, såg elden. Började tala andra tungotal.

Väckte förundran man hörde sitt eget språk. Största av allt såg den helige Andes kraft och närvaro. Från denna stund arbetade lärjungarna i den Helige Andes kraft där de gick fram.


Första uppfyllande. Skrämmande?

Som en storm, det låter ju omvälvande.

Behöver inte komma så, kan det, men kan också komma lugnt och stilla

Tungotal ett tecken. En av gåvorna, muntlig manifestation av elden.

Tungotal – bönespråk mellan mig och Gud, den onde har inte tillträde. I första hand uppbyggelse för mig själv. Kan också vara det för andra men då följs det ofta av uttydning som också är en Andens gåva.

Tungotalet är en av gåvorna, ett tecken, men man kan vara fylld av helig Ande utan att ha tungotalets gåva.
Idag

Helige Ande är en gåva som vi får ta emot

Ger oss del i Guds rike, är en rikedom

Helig Ande är en tillgång

Är min hjälpare, livgivare

Mitt i vår vardag

Kan möta svårigheter, problem.

Komma ihåg att helig Ande är någon som går med

Jesus andra jag, närvaro här och nu.

Uppgift: Ge frid, vägledning och ljus.

Får ta emot Anden igen och igen.


Med önskan om en fin och välsignelserik pingst

Anette

Inlägg från 21/5

Kristi himmelsfärd

Herre över allting

21/5-20


Nu firar vi Kristi himmelsfärds dag. Till minne av när Jesus for upp till himlen.

Under temat Herre över allting.

Jag vill ta oss med till Jesu egna ord inför himmelsfärden från Lukas 24:49-53


49Och jag skall sända er vad min fader har lovat.

Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”

Himmelsfärden

50Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.

52De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje.

53Och de var ständigt i templet och prisade Gud.


Jesus bekräftar vad som kommer att ske.

Han hade talat med dem om det förut.

Jag skall sända vad fadern lovat.

De skulle inte i tjänst förrän de blivit fyllda av Helg Ande, utrustade för tjänst.


Gav också instruktioner att de skulle stanna och vänta i staden ( Jerusalem)

De följde och lydde. Vi får ta efter lärjungarnas goda exempel att lyda.


Tog med dem från staden, lyfte sina händer, välsignade dem.

Under tiden så lämnade han dem. Egentligen lämnade han dem inte, han bytte gemenskapsform. Skulle vara närvarande genom Helig Ande.

Vilken otrolig upplevelse att få se när Jesus lyftes upp, nästan så man kan bli avundsjuk.

De återvände till Jerusalem under stor glädje.


Det står rätt så ofta i evangelierna att Jesus använde sina händer. Lade de på sjuka, på barnen och välsignade dem. Lyfte dem.

Jesu händer var ständigt öppna. I kärlek.

Inte minst på korset då blev de smärtsamt öppna av kärlek till oss.

Det går ej att korsfästas med knutna händer, handflatorna var utåt med spik i mitten vad jag förstår.

I korsets öppna, sårade händer finns världens räddning.

På korset ropade Jesus. Fader i dina händer överlämnar jag min ande.

Jesus visade sina händer för lärjungarna.

Nu lyfte han och välsignade lärjungarna den bilden fick de med sig

Välsignade händer.

Vi kan också vara till välsignelse med våra händer. använda dem för Guds verk.

Både att välsigna andra, men också sträcka ut hjälpande händer.


Lärjungarna stannade och väntade i Jerusalem. På söndag är det söndagen före pingst.

Väntan på hjälparen den Helige Ande.


I Apostlagärningarna 1:12-14 står det.

12Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. 13Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. 14Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.


De återvände till Jerusalem för att vänta.

Lärjungarna befann sig i ett mellanrum, ett glapp. Jesus hade lämnat dem och den Helige Ande han ännu inte blivit sänd. De visste de inte hur länge de skulle vänta.

Vi vet ju nu att det var i tio dagar. De slösade inte bort tiden medans de väntade, de hade ett bönemöte som varade i tio dagar.

Vi kan man säga är i ett mellanrum just nu. Kommit bort från det normala p.g.a. en pandemi som ger stora konsekvenser. Vi väntar också på att det ska återgå till det som vi uppfattar som normalt. Vi kan göra som lärjungarna och jag tror att det är många som gör det nu, vara uthålliga i bön. Även om vi inte kan träffas så många åt gången, kan man komma överens om en tid då man ber. De som har tillgång kan också göra det digitalt. Man kan också göra det ensam i sin kammare som Jesus själv säger.

Vi får också reda på vilka det var. Intressant att Jesu mor och bröder också var med och deltog i bönen. De var också delaktiga. De fick lön för mödan på pingstdagen. Vi får också lön när vi är uthålliga i bön. Kanske det inte alltid blir som vi tänkt oss, jag vet inte om det blev det för dessa heller. Jag tror det var svårt att föreställa sig hur det skulle bli.


Nästa betraktelse inför Pingstdagen kommer att handla om hur de blev uppfyllda av den Heliga Ande och vad den betyder för oss idag.

Inlägg från 15/5

Bönen

17/5-20


På söndag är det vad man kallar i kyrkoåret Bönsöndagen

Rubriken är Bönen.


Bön betyder ju samtal, har man relation till någon så är det viktigt att föra samtal. Vi får ha relation med vår Fader i himlen, och han vill att vi ska prata med honom. Det behöver vi göra varje dag. Han är inte beroende av tid, plats eller ställning. Vi kan göra det var som helst, i bilen, på promenad, hemma i köket, på knä eller sittande. Han vill ha våra uppriktiga böner. Han vill också att vi ska lyssna in honom, det är kanske inte alltid så lätt. Att bli stilla och lyhörd.

Jesus poängterade många gånger bönens betydelse, både i ord och i handling, det står på flera ställen i evangelierna hur han drog sig undan för att be till sin fader. Han är vårt främsta föredöme.

Jag tar oss med till ett exempel där han talar om bön. Matteus 6:5-8

5När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er. De har fått ut sin lön. 6Nej, när du ber, gå då in i din kammare, och stäng dörren och be till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. 8Var inte som de, Er fader vet vad ni behöver innan ni har ber honom om det.


Det här var raka besked om bönen. Gör inte som hycklarna eller med ett modernare ord,

ögontjänare. Vi ska ha ärliga uppsåt inte för att visa hur duktiga vi är.

De Jesus syftar på här är de religiösa ledarna, som ville bli ansedda som heliga,

Offentlig bön var ett sätt att få uppmärksamhet. Jesus såg rakt genom deras själviska motiv.

Det är därför han har den här undervisningen. Det viktiga är inte orden, sättet, platsen som jag var inne på tidigare, utan personliga kontakten med Fadern.

Ska vi inte ha offentlig bön då? Är det fel? Jag tror det är viktigt med offentlig bön, som när vi samlas till gudstjänster m.m. Men att bara be när andra lyssnar blir fel, för då blir det hyckleri, man är alltså en ögontjänare då. Jesus vill som sagt ha våra uppriktiga böner.

Vi ska uppmuntra både till gemensam bön, bönemöten stärker gemenskapen både med Jesus och människor. Och till enskild bön, det fördjupar min relation och tro till Jesus.

Jesus gick också emot rabblandet av böner. De trodde att de oupphörliga upprepningarna av samma bön försäkrade bönhörelse. Den tanken är Jesus emot. Fariséerna bad i regel länge, de var ofta formella utan att man tänkte så mycket på vad de betydde. Man framsa böner istället för att be dem. Det är det mekaniska uppradandet av ord utan ande som Jesus varnar för. Men vi kan aldrig be för mycket om vår bön är uppriktig och ärlig. Jesus uppmuntrar till uthållig bön i Lukas 11.


Vi ber heller inte för att upplysa Gud om något, han vet våra behov innan vi säger dem.

Varför ska vi be då? Jo för att han är vår Far, vill att vi ska ha förtröstan och tillit till

honom och som jag nämnde tidigare upprätthålla en relation till honom.


Vi ber ju också för andra och olika situationer. Det visar också att vi bryr oss, har omsorg om andra. Det visar också att vi tror på en Gud som kan hjälpa, ge kraft och helande.

Just nu är det många böner för den här pandemin som vi upplever just nu.

Och som ger så stora konsekvenser. Vi kommer överens om att be om något, det är

en styrka. Det gör också något med mig själv och min tro som jag varit inne på, när jag ber.

Jag tror vi får be uppriktigt och ärligt, och det är barn ett bra exempel på.

Jag ger några exempel på det ur Barn skriver till Gud.


Kära Gud! jag vill att du gör slut på alla dumma saker som händer. Doris


Käre Gud! Min pappa är dum. Gör så att han ändrar sig. Men du får inte göra honom illa.

Hjärtliga hälsningar från Martin.


Käre Gud!

När du låter det regna, hur vet du hur länge det skall hålla på?

Tommy


Kära Gud!

Menade du verkligen att giraffer skulle se ut så där, eller var det en olycka? Maria.


Ja, det kan vi le åt, men jag tror det är bra om vi har kvar lite av det här uppriktiga och barnsliga när vi ber.

Våra ord behöver inte vara så perfekta och välformulerade. Om vi tror det kan det bli hinder till bön.


När vi ber är det också viktigt att tacka. Vi har alltid något att tacka för. Jesus vill ha vårt tack, lov och ära. Lovsången är också en form av bön.


Gud Välsigne Dig

Inlägg från 8/5

Att Växa i tro

10/5-20


Att växa i tro

Det är temat denna söndag, nu är vi några veckor efter påsk.

Och några veckor till Kristi himmelsfärds dag.

Vi tänker nog lite olika på ordet växt.

Barn växer. Vi ser det på kläderna.

Träd, buskar, blommor växer

Vi ser dess skönhet särskilt på våren

Det som kännetecknar växterna är att de har rötter

Blir rötterna avhuggna så växer de inte


Jag tänker stanna i temat Att växa i tro/ inre växandet under några rubriker

Uppståndelse.

Vad tänker vi på när vi hör det ordet?

Att Jesus uppstod på tredje dagen.

Har det något med vårt inre växande att göra?

Ja i allra högsta grad

Jesus säger i Johannes 11:25

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör.

Här har vi kanske det mäktigaste Jag Är, det finns ju ett antal Jag Är. Jesus drar uppståndelsen rakt in i nuet. Inte bara då när han uppstod utan idag också.

Det finns kraft i uppståndelsen, som vi också kan få del av.

Lära känna honom.


Kärlek

Allt handla ju om det. Joh. 3:16-17

16Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Guds väsen

Det grundar sig i Guds kärlek till oss.

Alltså inte att vi älskat Gud först utan han oss.

Så mycket att han sände sin son till försoning / förlåtelse

Rev ner syndens skiljemur.

Vi ska inte bara tänka på kärleken som en del av Guds väsen, som något som blev historiskt manifesterat i Jesus genom att han kom till världen, dog på korset. Utan Guds kärlek består, han älskar oss fortfarande. Och hans kärlek skall återspeglas i oss, gensvara på hans kärlek.Omsorg

Johannes 17:9-17


9Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. 10Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. 11Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. 12Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. 13Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.

14Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 15Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. 16De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 17Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

Det här är mitt i Jesu översteprästliga förbön innan han utlämnades för att dö.

För lärjungarna men gäller oss idag också. Han ber för oss.

Jesu bad också för de som förföljde honom, som ville han illa.

Vi ska också be för andra inte bara våra vänner.


Mellan Fadern och Sonen var det fullkomlig enhet, det är grunden för den förvissning vi får ha att vi tillhör Gud, på samma intima sätt som Fadern och Sonen tillhör varandra.


Jesus ber att lärjungarna ska bli bevarade i Guds namn. Han hade gått med dem i tre år nu lämnade han dem. Men inte vind för våg, inte ensamma. Han lovade en annan hjälpare en som går med. Det säger han i Johannes 14:16-17

Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som alltid skall vara hos er. Sanningens Ande, som världen inte kan ta emot

Han lämnar ej oss ensamma han har samma hjälpare och kraft till oss också.


Lärjungarna de måste ha undrat: hur går det till, han ska lämna oss men ändå vara hos oss? Det är i den Helige Andes skepnad som Jesus skulle vara hos dem. En annan hjälpare. En som för deras talan en som går med betyder Hjälpare också.

Är för oss idag också. En som går med.

När vi tar emot Jesus får vi också Anden.

Fyller oss, är med oss.

Vad får det för konsekvenser att ha Anden i vardagen?

Att leva nära Jesus?

Det är då vi kan växa.

Det är viktigt med rötterna att de är djupt fästa i Jesus Kristus.

Det kan gå tider då vi inte känner så, kanske upplever torka

Om vi tar bilden med ett träd, har de djupa rötter och en god jordmån så kan det bli torka ett tag innan trädet dör.

Det är viktigt att vi är djup rotade i honom.

Men det är också viktigt att vi har varandra. Om jag själv inte orkar be så gör någon det för mig.

Vi ska uppmuntra, trösta och vägleda varandra.

Det är också att växa i tro.

Vad är egentligen tro?

Övertygelse, ideologi, åsikt, mening. Finns många ord

Också religiös förtröstan. Förtroende för någon.

Ibland får vi för oss att vi måste ha stark tro.

Men det räcker att jag förtroende och tillit till Jesus.

Tar emot det han har att ge.

Enkelt? Nej det är det inte. Men det är att överlämna sig, göra en viljehandling.

Ta emot hans kärlek och förlåtelse.

Också leva kristet liv utanför kyrkan. Tycka att det angår andra.

Räkna med kraften. Även om vi tycker att vi misslyckas ibland, kan tycka det är kört. Han reser oss. Helar och utrustar.

Har olika uppdrag, satta på olika platser.

Be om ledning, lyhördhet, så vi ser.

Kan tycka jag klarar inte det, jag är inte, sån, jag kan inte det.

Gud har en uppgift som passar för mig och en annan som passar för dig.

Ska inte kopiera varandra. Är på olika vis, egenskaper, gåvor m.m.

Så vi kan vara ett folk på väg

Inte färdiga, är på väg hela tiden

Rörelse

Det tror jag också menas med att växa i tro.


Med önskan om Guds Rika Välsignelse och Frid

Anette

Inlägg från 3/5

Vägen till Livet

3/5-20


Söndagens tema är Vägen till livet.
Ordet väg. Vad tänker vi på då?

En väg man åker på. Kanske kommer någon särskild väg upp?

Jag tänkte på vägen till mitt barndomshem. När jag var liten, så var det en rätt så smal grusväg inte så många hus. En del sommarstugor. Nu ser det helt annorlunda ut där, vägen är rätt så bred och asfalterad. Det är många villor.

Och backen vid vårat hus är inte alls så brant som jag tyckte den var när jag var liten. En väg tar mig någonstans, med bil, cykel, buss eller går.

Väg betyder också förbindelse och riktning.


Jag tänkte ha de här två orden som punkter.


Riktning

Jag tar oss med till uttåget ur Egypten. Farao hade släppt folket och de hade kommit över Röda havet

2 Mosebok. 13:20-22

Sedan bröt de upp från Suckot och slog läger i Etam på gränsen till öknen.

Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod (pelare) för att visa dem vägen, om natten i en eldstod( pelare) för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra dag och natt. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden om natten

Moln och eldpelare var ett tecken för folket att Gud var med dem både dag och natt på vandringen till löfteslandet. Det utlovade landet, som idag heter Israel ett mål en riktning. Israeliterna såg upp på molnet eller eld dag som natt, visade dem vägen, även om det blev lite kring vandring på grund av olydnad.

De kom fram så småningom, Gud lämnade dem inte.

Idag har vi Guds ord, Bibeln som ledning på vår vandring

Vi behöver också varandra.

Elden och molnet är exempel på hur Gud kan visa sig i det fysiska.

För Israeliterna var han en ljuskälla som visade vägen när det var mörk, var ett skydd mot fiender, gav trygghet och tröst. Han vakade över dem och symboliserade den brinnande hängivenhet israeliterna skulle ha för sin Gud.

Vi har psaltaren 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Bibeln är det ljus som kan visa vägen, så vi slipper snava där vi går fram. Precis som ett ljus, len ampa lyser upp där det är mörkt.

Bibelns ljus hjälper oss också att avslöja falska värderingar och uppfattningar. Vi har också helig Ande parakletos ( grekiska) någon som går med.

Helig Ande går med oss. Be om vishet och ledning, riktningFörbindelse

När vi hör det ordet kanske vi tänker på färdsätt. Om vi ska ta oss med buss, tåg, flyg, båt…

Om förbindelsen är bra. Jag skulle åka till Jönköping och gick in på SJ reseplanerare och fick olika förslag. en del med omvägar med flera timmar.

Kan vara så när det gäller livet också. Förslag som tar oss på omvägar, eller vägar bort från Gud.

Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6


I Hebréerbrevet . 10:20 står de, i levande bibeln. Denna nya och livgivande väg öppnades för oss när Kristus offrade sin kropp och förhänget som skymde vägen till Gud revs itu.

Jesus är den levande vägen till Gud. Vi går till Gud genom förlåten som är hans kött. Det var förlåten som skilde oss från Gud. Förlåten i templet, var en bild av Jesus kött som andligt sett rämnade på Golgata, det var då vägen till det allra heligaste öppnades. Som yttre bevis på detta rämnade också den förlåt som hängde i templet när Jesus dog. På grund av det som kan vi närma oss, gå till Gud.

Vi får ha en levande relation med hela treenighet Gud Fader, Sonen Jesus och Helig Ande tack vare Jesu död och uppståndelse.

Förbindelse betyder också relation, anslutning, kontakt.

Den kristna tron handlar om det relation ej religion.

Vi är också på väg precis som Israeliterna till det utlovade landet.

Det himmelska landet.

Inlägg från 23/4

Den Gode Herden

26/4-20


Söndagens tema är den Gode Herden

Ordet herde använder vi inte så ofta nu.

Vi förknippar det ofta med någon som vaktar boskap, då främst får.

I bibeln läser vi en hel del om herdar.

Det var ett vanligt yrke då. Inte väl ansett bland folket. De var lågt stående

I gamla testamentet står det om kung David, han var fåraherde innan han blev kung. Han berättar själv hur han försvarade fåren från björn och lejon.

Han vaktade och hade omsorg om fåren. Ett får är helt beroende av herden för bete, ledning och beskydd. Utifrån den erfarenheten skrev han psalm 23

om Herren som Herde.

1Herren är min herde,

ingenting skall fattas mig.

2Han för mig i vall på gröna ängar,

han låter mig vila vid lugna vatten.

3Han ger mig ny kraft

och leder mig på rätta vägar,

sitt namn till ära.

4Inte ens i den mörkaste dal

fruktar jag något ont,

ty du är med mig,

din käpp och din stav gör mig trygg.

5Du dukar ett bord för mig

i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja

och fyller min bägare till brädden.

6Din godhet och nåd skall följa mig

varje dag i mitt liv,

och Herrens hus skall vara mitt hem

så länge jag lever


Den här psaltarpsalmen har gett hopp och tröst till många under alla tider.

Bilden är att Gud är den gode herden som vill beskydda oss precis som herdar skyddar fåren.

Han vill leda oss på rätt väg. Vill vi ska vara lydiga efterföljare

I nya testamentet läser vi om att dessa föraktade och ringa herdar var bland de första

som fick höra om och se / möta Jesus.

Jesus använder också bilden av herden flera gånger i sin undervisning.

Bland annat i Matt. 18:12ff

12Vad tror ni: om en man har hundra får

och ett av dem kommer bort,

lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen

och ger sig ut och letar efter det som är borta?

13Och om han lyckas hitta det, sannerligen,

då gläder han sig mer över det än över de nittionio

som inte har kommit bort.

14Så är det också er himmelske faders vilja

att ingen av dessa små skall gå förlorad.


För herden är hans får värdefulla, han har omsorg om dem

Så är det med Gud, vi är värdefulla och älskade han har omsorg om oss.

Han vill inte att någon ska gå förlorad.

det var därför han sände Jesus som det står i Johannes 3:16

För att vi ska bli räddade.

Låt psaltarpsalmen tala till dej och uppmuntra dej.

Man kan ibland uppleva att man är i den mörkaste dal, men då behöver vi inte vara rädda för han är med oss.

Hans godhet och nåd är med oss alla dagar här på jorden och in i evigheten.

När vi nu ska undvika så många sociala kontakter på grund av Corona smittan, så upplever vi kanske isolering och ensamhet.

Kom då ihåg Jesu ord: jag är med dej alla dager intill tidens slut.


Med önskan om Guds Välsignelse och Nåd

Anette

Inlägg från 17/4

del4 
(föregående delar, se inlägg dedanför)

Påskens vittnen 2020

19/4-20


Vad är ett vittne?

Synonyma ord är bl.a. betraktare, iakttagare, ögonvittne

Om vi då tänker på lärjungarna som vittnen.

Så var de ju med, såg och hörde det Jesus gjorde och talade.

Var betraktade och iakttog blev ögonvittne till mycket.

Bland annat när han tillfångatogs i Getsemane.

Sedan var de med på avstånd, i Johannesevangeliet berättar Johannes att han var med vid korsfästelse. Så en del av dem blev ögonvittne till det.

Nu är det efter uppståndelsen och vi läser i Joh. 20:24-31


24En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. 25De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” 26En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.” 27Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” 28Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” 29Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”


Flera av lärjungarna hade sett / mött Jesus men inte Tomas.

Vet inte varför han inte varit med.

Vi kan nog förstå Tomas, flera gånger får han höra att de sett Jesus, men inte han.

Kanske lite avundsjuka hos honom, eller så var det svårt för honom att ta in på bara berättelse. Medan de andra glatt sig åt uppståndelsen, så kämpar Tomas med sina tvivel.

Jag kan inte tro om jag inte får se spikhålen och sticka händerna i dem.

Han blev bönhörd, en vecka senare för då visade sig Jesus igen och Tomas var med.

Och nästan med en gång efter Frids hälsningen, säger Jesus till Tomas.

Räck hit ditt finger, här är mina händer, räck ut din hand, stick den i min sida.

Det var ju den önskan han hade. Jesus visste det.

Tvivla inte utan tro säger Jesus.

Tomas utbrister Min Herre och min Gud. Den viktigaste trosbekännelse.


Tvivel är det positivt eller negativ?

Jag tror det kan vara både och. Om tvivlet väcker frågor som ger svar och man anammar det, så har tvivlet fyllt en positiv funktion. Att man inte stannar i tvivlet utan låter det fördjupa tron. Om tvivlet övergår i en orubblig hållning och utvecklas till en livsstil som det är skadligt för tron

Tomas tvivlade tills han fick se Jesus med egna ögon.

Det är naturligt, vi är funtade så.

Men Jesus är inte begränsad till en mänsklig kropp.

Han är närvarande hos oss genom den helige Ande.

Det löftet gav han medan han gick på jorden. Helige Ande är tredje personen i Gudomen och Jesu andra jag i oss och hos oss.

När vi sagt ja till Jesus har vi Helig Ande.

Vi får fokusera på honom, flytta fokus från sig själv till honom.

Att tro är inte att bli övertygad utan ett sätt att leva ( citat från Joel Halldorf)

Leva ett liv tillsammans med Jesus. Förtrösta på honom även i svåra tider.

Han som lovat vara med oss alla dagar.


Med önskan om Guds Välsignelse

Anette


Inlägg från 12/4

del3 
(föregående delar, se inlägg dedanför)

Påskdagen

12/4-20


Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden.

En glädjens dag.

Jag återberättar en del från Matteus 28

Som handlar om att första dagen efter sabbaten tidigt på morgonen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven i både Markus och Lukas evangelierna står det att de hade med sig välluktande oljor och kryddor. som var sed att man smörjde de döda med. Men de fick vänta till efter sabbaten.

De fick vara med om ett kraftigt jordskalv. En ängel rullade bort stenen och satte sig på den. Vakterna som skulle vakta så ingen kom och rövade bort Jesus skakade av skräck. Det här var en omvälvande händelse. men ängeln sa till kvinnorna: Var inte rädda. jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst.

Han är inte här, han har uppstått. Kom och se var han låg.

Så fick kvinnorna se in i den tomma graven.

Ängeln sa att de skulle gå och berätta för lärjungarna, att han hade uppstått från det döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.

De lämnade genast graven fyllda av bävan och glädje.

Ja, det var säkert blandade känslor. Vad hade de varit med om egentligen.

Bävan, var rädda varför det? Jo, det hade hänt så mycket de senaste dagarna så det var svårt att ta in. Men de fylldes också av glädje, han hade ju sagt att han skulle uppstå, de kom kanske ihåg det då.

Då medan de var på väg till lärjungarna mötte de Jesus, livs levande.

Han hälsade på dem, det står att de grep om hans fötter, de föll säkert på knä och hyllade honom. Han är värd att hyllas. Då säger Jesus till dem att inte vara rädda. Han förstod att de bar på en rädsla, han förstod deras situation och deras känslor. Och så upprepar han ängels ord, att de ska gå och säga till lärjungarna att de ska gå till Galileen. Där skall de få se mig.

Lärjungarna hade det också svårt nu, var rädda inför vad som skulle ske, hade inte fattat när han sagt att han skulle uppstå igen.

Samtidigt kom några ur vaktstyrkan till staden och berättade för översteprästerna vad som hänt. De hade också hört Jesus ord om uppståndelse på tredje dagen. De trodde inte på det, men nu fick de nog lite panik. De överlade, diskuterade med de äldste. Efter det gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medans ni sov. Det här var ju en helt orimlig lösning. För en romersk soldat var det dödsstraff att somna på sin post. Dessutom skulle det vara svårt att sova när den stora stenen rullades bort. Men de religiösa ledarna var panikslagna tror jag, då hittade de på ett sätt för att dölja sanningen.

Ingen bra sätt, att ljuga är aldrig bra. De sa också till soldaterna att de inte behövde vara oroliga för landshövdingen, vi fixar det.

Så spred sig falska rykten till judarna.

Men de elva lärjungarna fick ett möte med den uppståndne Jesus.

De hyllade också honom precis som kvinnorna, men några tvivlade står det. Vi kanske har svårt att förstå att de kunde tvivla som fick se honom.

Jesus sa till dem: åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, lär dem hålla de bud som jag har gett er. Ett uppdrag till lärjungarna då, men också till oss idag, vi ska föra evangeliet, hoppet vidare. Det är lika aktuellt idag, vi behöver hoppet från den uppståndne frälsaren, räddaren.

I den här märkliga tiden, med ett virus som lamslår en hel värld.

Det får stora konsekvenser både globalt och enskilt.

Men låt påskens budskap ge hopp och tro.

Kapitlet, ja hela evangeliet slutar med ett löfte.

Och jag är med er alla dagar in till tidens slut.

Det betyder alla slags dager genom alla tider.


Guds Välsignelse önskas


Inlägg från 11/4

del2
(föregående del,, se inlägg dedanför)

Långfredag

10/4-20


Jag vet inte vad du har för minnen av långfredagar.

Mina minnen från barndomen är att det var långa tråkiga dagar.

Vi fick inte leka som vi brukade, vara med kompisar utan vi satt inne.

Då var också alla affärer stängda.

Med åren så har jag en annan syn på långfredagen, på engelska heter den

Good Friday, bra fredag om man översätter det rakt av.

Temat för långfredagen är Korset

Och det handlar om det. Jag tänkte ta oss med till Matteus-evangeliet, alla fyra evangelisterna har med denna händelse på snarlika vis. Betonar lite olika detaljer. Det är ju själva kärnan i den kristna tron, det som hände på korset.

Kapitel 27 från v. 32 och framåt.

32På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors. 33När de kom till ett ställe som kallas Golota, vilket betyder Skallen, 34gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. 35När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, 36och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. 37Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.

38Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. 39De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet 40och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar — hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.” 41Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: 42”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. 43Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.” 44På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.


Jesu död

45Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. 46Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). 47Några som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” 48En av dem

sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. 49Då sade de andra: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.” 50Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.

51Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, 52och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, 53och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. 54När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

55Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, 56och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Sebedaios söner.


Några tankar kring texten.

De gav honom att dricka, men han avböjde. Vinet var avsett att lindra den fruktansvärda smärta som korsfästelsen innebar. Vi får inte glömma att det var den hemskaste avrättningsmetoden. Han avböjde för han ville vara vid fullt medvetande. Han led smärtan för vår skull.

De kastade lott om hans kläder, i med det gick det i uppfyllelse som står i psaltaren 22:19

de delar mina plagg emellan sig,

de kastar lott om mina kläder.

Ett citat till från psaltaren 22

Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig.

Det var alltså inte en fråga till Gud utan ett citat.

Men han gav uttryck för den djupaste ångest han kände när han tog på sig alla synder i världen. Blev gjord till synd. Och därmed skild från gemenskapen med si Far. Det var denna stund Jesus hade ängslas för när han bad i Getsemane:

Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.”

( Kap. 26 v. 39)

Visst var den kroppsliga smärtan outhärdlig, men ändå var den andliga skilsmässan från Gud ett större lidande. Jesus led döden i dubbel bemärkelse.

Han gjorde det för vår skull, därför behöver vi inte drabbas av skilsmässa från Gud.

Förhänget i templet brast i två delar.

Templet hade tre huvuddelar förgården, det heliga bara för prästerna. Det allra

heligaste bara för översteprästerna en gång om året för att sona nationen synd.

Förhänget som avskilde det heliga från det allra heligaste brast mitt itu när Jesus dog. det var tecknet på att hindret mellan Gud och människa var bort. Nu kan var och en personligt närma sig Gud eftersom Jesus dött och sonat all synd.

Jesus banade väg till Fadern.

Det är därför vi firar påsk. Långfredagen är en dyster men en god dag, för det stannar inte med döden. Förmedlar hopp!


Fortsättning följer påskdagen..


Inlägg från 3/4

del1

Vägen till korset

Det är söndagens tema.

5/4-20


På söndag är det palmsöndagen med temat Vägen till korset.

Jag utgår från Matteus-evangeliet i min betraktelse.

Med början i kapitel 20 v. 18 - 19:

Jesus säger se vi går upp till Jerusalem,

och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärde.

De ska döma honom till döden, utlämna honom till hedningarna,

som skall håna, gissla och korsfästa honom.

Och på tredje dagen ska han uppstå.

På väg till Jerusalem i utkanten av Jeriko så botar Jesus två blinda män.

Han vet vad han är på väg till, ändå så har omsorg och kärlek till de han möter.

Kapitel 21 från vers 1:

Så närmar de sig Jerusalem, då sänder han två lärjungar i förväg

med order om att hämta en åsna med föl.

Han satte sig på fölet.

En stor folkskara bredde mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen.

Folket gick både före och efter Jesus och ropade Hosianna, Davids son.

Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Hosianna i höjden.

Det här var förutsagt från profeterna i gamla testamentet.

När han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse och frågade. Vem är han?

Svaret kom: Det är profeten. Jesus från Nasaret i Galileen.

Här var Hosianna och Hurra ropen höga.

Men Jesus visste vad som väntade i Jerusalem.

Hade försökt berätta för lärjungarna. ville få dem förstå att hans väg skulle leda in i döden.

Men de förstod ej, kunde ej ta in det. Tala om det.

Nu jubel, men vem kunde tro att bortom jublet väntade hatet och döden.

Jesus visste, vi får följa med i detta påskdrama, som i hög grad handlar om vårt mänskliga livsdrama, där glädje och förhoppningar kan vändas till uppgivenhet, död och skam, men också vändpunkten som visar att kärlekens krafter kan segra. Det är båden intressant och givande att följa Jesu väg från Palmsöndagen till påskdagen. År efter år får texterna tala till oss. de kanske gör det på olika vis.

För vi är i olika situationer. I år är vi i en situation som vi aldrig har varit i förut.

Hela världen är upp och ner på grund av det här coronaviruset.

Det skapar oro, både sjukdomen i sig som skördar människoliv. men också konsekvenserna av det.

Många blir av med sitt arbete, ekonomin drabbas. Både på det lokala planet men också nationellt.

Det blir också en ensamhet när äldre och folk i riskgrupp ska isolera sig.

Vi kan få frid från Jesus, han är vår frid, kan ge oss frid och skapa frid.

Friden framställs ej här som en lära eller ideologi. Det är en person Jesus Kristus. Tala om det.

Min frid ger jag er inte den som världen ger säger Jesus.

Tack vare att han rev ner skiljemuren mellan Gud och människor så kan vi få frid med Gud.

Men också frid medmänniskor emellan.

Jesus kom ödmjukt, ridande på ett litet djur. Han kom i ögonhöjd.

Lika idag han vill rida in i ditt och mitt liv i ögonhöjd, han ser inte ner på någon.


Kan sammanfattas så här:

Vi är älskade av Gud.

Vi är frälsta/ räddade och lever genom Guds nåd.

Vi står inför Jesus och sanningen.

Vi är Guds barn.

Vi är fria i Jesus att älska och tjäna.

Vi har blivit förda från död till härlighet.

Från mörker till ljus.

Vi har oförtjänt del av Guds välvilja. Det som vi kallar nåd.

Vi har löfte av evigt liv i härlighet.


Det är för det här som vi firar påsk.

Befrielse

Judarna firade ju påsk till minne av uttåget ur Egypten

Befrielse från slaveriet.

Blev fria.

Vi får bli fria i Kristus Jesus.

Vi har inte slaveri i den bemärkelsen.

Men det kan var saker vi behöver bli befriade från som är som ett slaveri.

Så budskapet gäller i hög grad oss idag också.


En dikt från hemmets vän


Palmsöndag

Vem vore jag

på palmsöndag

när in i stan

Han red?


Säg var jag arg?

Säg var jag glad?

Säg var jag den

som teg?


Vem vore jag?

Säg, trodde Jag?

La jag ett

palmblad ned?


Vem vore jag?

Men ett jag vet

- det var för mig

Han led


Guds Rika Välsignelse önskas

Anette


Inlägg från 28/3

Försonaren

Det är söndagens tema.

29/3 -20


Vad betyder det?

Bli vänner igen.

Få gemenskap med Gud, befrielse från synd, genom Jesu offerdöd.

Jesus är vår försonare. Han befriar oss från synd, förlåter oss. Ger oss gemenskap med Gud.

Han säger:
Jag är vägen, sanningen och Livet ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6

Han är alltså Vägen till Gud, Han är Sanningen som uppfyller alla Guds löften.

Han är Livet, för han vill fylla oss med sitt gudomliga liv varje dag.

Det här ger oss hopp mitt i en trasig värld. För det kan vi ju hålla med om att den är.

Stora delar av vår värld har drabbats av ett virus ( corona) som sprider sig väldigt fort och dramatiskt.

Även vi i Sverige har drabbats, vi som har varit förskonade från både katastrofer och krig.

Vi får begränsa vårt sociala umgänge, för att inte så många åt gången blir sjuka och belastar sjukvården.

Det får konsekvenser för bland annat näringslivet, men också personligt, ensamhet. brottslingar som tar chansen att utnyttja situationen, lurar framförallt äldre.

Samtidigt ser vi en kreativitet, många idéer hur vi kan hjälpa varandra. Så vi ser också ljusglimtar det ger oss hopp.

Jesus försonaren vår befriare ger oss hopp, han är vår frälsare, räddare.

Vi får komma till honom, vara nära honom varje dag. Han vill fylla oss med sin Frid mitt i en orolig tid.

Det här är möjligt på grund av Guds stora kärlek till dig och mig.

I psalm 103:8-14 står det.


8 Barmhärtig och nådig är Herren,

sen till vrede och rik på kärlek.

9 Han går inte ständigt till rätta med oss,

hans vrede varar inte för evigt.

10 Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,

han ger oss inte våra synders lön.

11 Ty så hög som himlen välver sig över jorden,

så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

12 Så långt som öster är från väster,

så långt från oss förvisar han vår synd.

13 Som en far visar ömhet mot barnen,

så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.

14 Ty han vet hur vi är skapade,

han minns att vi är mull.


Jag tycker den här psalmen inger hopp och förtröstan.

Vi har en barmhärtig och kärleksfull Gud, även om vi inte förtjänar det.

Han ger oss förlåtelse när vi ber om det.

Hans kärlek är gränslös, därför sände han sin son som det står i Joh. 3:16

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Många får för sig att Gud bara vill döma oss men i vers 17 står det

Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Jesus ger oss frälsning / räddning, han är vår befriare. Det är vårt hopp mitt i all hopplöshetMed önskan om Guds Rika Välsignelse och Frid

Anette


PS. På onsdag 1/ 4 från kl. 10 är jag i Mokyrkan för bön.

Vill du komma och vara med och be så är du välkommen.

Ta på dej en extra tröja då värmen i kyrkan är nerdragen. DS

Inlägg från Mars 2020


Vi lever just nu i en märklig tid.

Ett virus som härjar, risk för stor smittspridning.

Det gör att många aktiviteter ställs in.

Det gör att vi kanske känner oss mer ensamma och modlösa.

Men vi får komma ihåg att vi har hopp i Jesus Kristus, han gav sitt liv för vår skull.

Han säger att vi inte ska vara modlösa.

i 2 Tim. 1:7 står det. "Ty den ande som Gud gett oss gör oss inte modlösa,

utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande."

Den Helige Ande kan hjälpa oss komma över rädsla och att från att bli modlösa.


Jag vill uppmuntra dej också att titta eller lyssna på någon gudstjänst på söndag.

Vi har både tv och radio.

Flera större församlingar har också webbsändningar.

Här kommer några förslag:

www.frolunda.pingst.se

www.smyrna.se

www.korskyrkangotene.se


På YouTube så lägger Linda Alexandersson pastor i Equmeniakyrkan Arvika

ett videoklipp varje dag med uppmuntrande ord. Man kan söka på hennes namn.


Med önskan om Guds Välsignelse och Frid

Anette Brandberg

Inlägg från Frbruari 2020

Vår hälsning!I skrivande stund är det februari, alltså fortfarande vintermånad.

Om vi tittar i naturen så är det inte vinter.

Marken har knappt varit frusen, och vi börjar se vårtecken.

Blåsippor, snödroppar, fåglarna kvittrar.

Detta är ett stort samtalsämne just nu, det oroar.

Vi förstår att den här milda vintern har med klimatförändringar att göra.

Det är ju något som både engagerar och oroar oss.

Ett annat stort samtalsämne, i alla fall i media är coronaviruset,

ett virus som fått mycket stor spridning i Kina men också i fler länder.

All ökad brottslighet är också något som vi förfasar oss över.

Ja, det är mycket i vår tid som oroar oss.

Då är Jesus ord ett hopp, en tröst och hjälp.


"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat.

Då skall ni finna ro för era själar.

Ty mitt ok är milt och min börda är lätt."

Matteus 11:28-30


Jesus vill befria oss från det som kan bli som bördor för oss.

Han gav sitt liv för oss på Golgata kors,

för att vi skulle få ett liv tillsammans med honom.

Den vila han utlovar är Frid med Gud,

men inte slutet på alla ansträngningar.

Vi friar påsk också under våren.

En påminnelse om att Jesus gett sitt liv för dej och mej,

för att han älskar oss så mycket.Med önskan om en Välsignelserik Vår och påsk.

Välkommen till våra samlingar.

Anette Brandberg

Inlägg från December 2019

Jul och Nyårshälsning!"Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna,

det är mörkt nu med det bli ljusare igen."

Så börjar en julsång som hörs på radion nu och som jag nynnar på.

Det är mycket som kan var mörkt, just nu har vi den mörkaste årstiden,

det blir mörkare för var dag. Men vi vet att det vänder efter jul och

blir lite ljusare för varje dag. Ett hopp vi har.

Under tiden så får våra stjärnor, ljusstakar och slingor lysa

upp både inne och ute.

Sången fortsätter, "på radion sjöng dom om fred på jorden,

jag ville tro de slitna orden."

Vi firar jul för att Jesus föddes, kom till jorden som ett barn.

Med löfte om Fred och Ljus.

"Det folk som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus,

Över dom som bor i mörkrets land, strålar ljuset fram.

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.

Hans namn är: Allvis härskare, Gudomlig hjälte,

Evig Fader, Fredsfurste." Från Jesaja kapitel 9

Jesus kom till oss på grund av Guds kärlek till oss människor.

Han vill vara ljuset i i dit och mitt liv.


God Jul och Gott nytt år!

Lova va rädd om dig själv, det är den hälsning du får.

Och Guds rika Välsignelse i Jul och nyårstid.

Anette Brandberg


Inlägg från September 2019

Höst Hälsning!


Höst, vad tänker du på då?

Vi har säkert olika tankar och upplevelser kring hösten. Nu är det skördetid då
vi får skörda både det vi har sått eller satt ner i jorden t.ex. potatis, morötter,
lök och kål men också det vi får från fruktträd och skogen.
Vi har en rikedom ute i naturen och det är mycket att vara tacksam för.
I en del kyrkor firas skördegudstjänst. Då det man skördat bärs fram i
tacksägelse till vår skapare och Gud.
På hösten byter också trädens blad färg och så småningom faller av. Det blir
mörkare och mörkare och man saknar sommarens ljusa kvällar.
Varje årstid har ändå något att ge, även om hösten ibland kan kännas lite tung.


I psalm 203 vers 2 står det:
"Låt gulna varje blad på kvist,
låt falna varje strå.
Guds rika nåd, det vet jag visst,
den skiftar ej ändå." 


Det är gott att veta att om det är vår, vinter, sommar eller höst så förändras
inte Guds nåd.
I bibeln står det:
"Jesus Kristus är densamme igår, idag och evighet."


Med önskan om en fin och härlig höst.
Välkommen till våra samlingar
Anette Brandberg

Inlägg från Juni 2019

Hälsning!


Vatten, det är något livsnödvändigt för människor, djur och natur.

I vårt land har vi varit bortskämda med rent vatten och det är något vi tagit för givet,

men på senare år har vi periodvis drabbats av torka och det får stora konsekvenser.

När det är varmt behöver vi också dricka mycket vatten för att kroppen skall må bra.

I skrivande stund är vi på väg mot sommaren, hur den blir vet vi inte.

Men våren har ju varit mycket torr, även om det regnat lite sista tiden.


I bibeln berättas om en kvinna som hämtade vatten vid en brunn. En kvinna som hade lite trassligt.

När hon kom till brunnen var Jesus där, men hon visste inget om honom.

Hon var en samarisk kvinna och han en judisk man. Och fast det var förbjudet så pratade han med henne.

Han gjorde ingen skillnad på folk och där i samtalet erbjuder han levande vatten, för hennes inre liv.

Han förklarade för henne vem han var, Messias som de hade väntat på.

Han ville förvandla hennes liv som var problematiskt och svårt,

ge henne av sitt liv där och då men också i evighet.

Där vid brunnens kant fick hon ta emot det liv han erbjöd henne, och gav henne av sin Frid.


Jesus vill erbjuda oss det levande vattnet, för våra inre liv, alltså sitt liv och sin Frid idag också,

för det står i bibeln att Jesus är densamma igår, idag och i evighet.

Det är lika aktuellt idag som då.


Med önskan om en skön och avkopplande sommar

Och Guds Välsignelse

Välkommen till våra samlingar

Anette Brandberg

Inlägg från Januari 2019

Hälsning!


"Här växlar det av dagar, år, av vinter, sommar, höst och vår,

och knappt är livets middagstid förrän aftonen tar vid."

Ja, så börjar en sång vi gärna sjunger vid ett årsskifte.

Nu är vi någon månad in på ett nytt år, ett år vi inte vet så mycket om än.

Det är ett oskrivet blad.

Vi planerar och har förhoppningar inför detta år.

Det är också lätt att känna oro och hopplöshet när det ser ut som det gör, både i vårt eget land och ut i världen.

Med så mycket mörker och ondska.

Sången fortsätter så här: "Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän.

Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet."

Vi får ha Jesus med vid vår sida varje dag, han vill fylla oss med sitt liv och sin kärlek.

Vi vet ingenting om nästa dag, vi får ta en dag i taget och lägga våra liv i hans händer.

Med önskan om Guds rika Välsignelse.

Välkommen med på våra samlingar.


Anette Brandberg

Inlägg från December 2018

Advents och julhälsning!


Nu är det en mörk årstid ute.

Då kommer första Advent med alla ljus som lyser upp både ute och inne.

Visst är det härligt och uppmuntrande att se hur de lyser upp våra fönster, en förberedelse inför julen.

Ja, det är inte bara det som ska förberedas det är så mycket annat.

När jag var barn så sjöng vi:

"Raska fötter springa tripp, tripp, tripp.

Mamma har så bråttom klipp, klipp, klipp.

Juleklappar lackas in. Dörren stängs för näsan din, men det är bara roligt."


Det är så lätt att vi stressar, ska hinna så mycket.

Jag vill uppmuntra och uppmana oss att stanna upp och tänka över vad som är advents och julens budskap.

Advent betyder ankomst. En konungs ankomst firar vi i jul.

Jesus Guds Son föddes som ett barn, han kom som ljus till en mörk värld för ungefär två tusen år sedan.

Men det är budskapet är lika aktuellt idag också.

Det är så lätt att det blir bortglömt mitt i all julstress.


I kyrkan kommer vi att påminna om det i advenstgudstjänst, klingande julkort och julotta.

Välkommen att sitta ner och lyssna till julens viktiga budskap i toner och ord.

Om hur Jesus Kristus vill komma med ljus, frid och liv in i ditt och mitt liv.

Med önskan om en riktig välsignad advents och jultid.

Välkommen till våra samlingar


Anette Brandberg

Inlägg från September 2018

Hösthälsning!


Nu skriver vi september månad och därmed första höstmånaden.

Vi har haft en underbar sommar, sol och mycket varmt.

Det är fantastiskt med vår variation i skapelsen.

Vi kommer snart att få se höstens alla färger och kulörer. Får ta vara på rikedomarna i skog och mark, svamp och bär. Frukten i våra trädgårdar.

Ja det är skördetider. Vi ser fåglar som flyttar till varmare och ljusare länder.

När jag tänker på allt detta, så ser jag en stor Gud bakom det.

En Gud som har omsorg om sin skapelse.

Och vi ingår i den, vi är skapade till hans avbild.

Det betyder att vi är älskade och värdefulla för honom.


Vi är så mycket älskade att han gav oss sin ende son för att vi skulle

få evigt liv. Johannes 3:16.


Alltså få tillbringa evigheten med honom.

Vi får vara som flyttfåglarna på väg till ett bättre och skönare land.

Men under tiden här på jorden vill Jesus vara nära oss, dej och mej.

Vara med oss alla dagar till tidens slut.

Med önskan om en Välsignad höst.


Och Välkommen till våra samlingar.


Anette Brandberg

Inlägg från Juli 2018

Valtider!


Vad ska man välja?

Ja den frågan är vi nog många som ställer inför höstens val till riksdag, kommun och landsting.

Våra politiker är duktiga på att argumentera för sitt parti och det låter ofta så bra.

Ibland önskar man att plocka lite från varje parti och mixa ihop.

Det skulle vara bra att möta politikerna öga mot öga och ställa frågor.

Den möjligheten finns inför kommunvalet.

Kyrkorna i Hova och Gullspång inbjuder till Valcafé den 24 augusti i Equmeniakyrkan, Gullspång.

Då kan vem som vill ställa frågor till de lokala politikerna.


Vi står inför olika val varje dag, en del är lätta, andra svårare.

Men vi kan välja att tro på en Gud som har omsorg om oss.

Tro att han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand, som det står i Ps. 139:5


Med önskan om en härlig sommar

Och Guds Välsignelse


Välkommen till våra Gudstjänster och samlingar


Anette Brandberg

Inlägg från April 2018

Hälsning!


Vi lämnar nu vintern bakom oss.

Den mörkaste årstiden är förbi, nu väntar ljusare tider.

Det vaknar till liv ute i naturen.

Vi både ser och hör det.

Knoppar slår ut, fåglarna sjunger.

Under våren firar vi också påsk.

En stor kristen och viktig högtid.

Påminner oss om Livet.


Vi sjunger i Psalm 198:

"Likt vårdags sol i morgonglöd, gick Jesus fram ur natt och

död till liv förutan like. Därför så länge världen står,

det efter vinter kommer vår också i andens rike."


Vi kan ibland uppleva det som att det är dött och fruset inombords också.

Totalt mörker, svårt att se ljuset. Precis som under mörkaste vinter.

Den här psalmversen ger oss hopp och tröst.

Jesus vann över döden och mörkret, han är det eviga ljuset.

Han vill ge dej och mej nytt liv.

Det får påskens budskap påminna oss om.


Guds Rika Välsignelse

Anette Brandberg

Inlägg från December 2017

Hälsning


I skrivande stund närmare vi oss första advent.

En tid som många av oss ser fram mot.

Ljusstakar, stjärnor, ljusslingor kommer upp både här och där.

Ett välkommet inslag som lyser upp höstmörkret.

Advent betyder ankomst, förbereder för julen, Jesu ankomst.

Vi firar ju jul för att Guds son Jesus Kristus kom till en mörk värld.

Han kom med ljus och liv till människorna.

Det hände för ca 2000 år sedan, men är lika aktuellt idag.

Efter jul så avslutar vi ett gammalt år, för att träda in i ett nytt.

Det är en tid då man minns olika saker.

Kanske människomötena man haft, olika upplevelser,

resor och händelser. Både det som varit positivt och negativt.

Vi funderar också på det nya året, vad det ska innebära.

Vi vet inte om morgondagen.

Det finns ett ordspråk. Gårdagen är förbi, Morgondagen har vi inte sett men idag hjälper Herren.

Och i Bibeln står det. "Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet."

Det är ett hopp som vi får ha in i 2018.


Med önskan om en Välsignelserik Jul

Och ett Gott Nytt År


Välkommen på våra samlingar

Anette Brandberg

Inlägg från Augusti 2017

Hälsning


Kärlek


Ett ord som väcker, många känslor.

Så här efter sommaren så kanske den har satts på prov.

Inte alltid så enkelt med relationer.

Finns många olika sorters kärlek.

Vänskap, intim relation mellan kvinna/ man, föräldrar / barn

Yttre kärlek, sårande, många brända på kärlek.

Vi har en kärlek som inte är egoistisk eller sårande.

Sträcker sig så andra får dela av den


Det mest centrala budskapet i Bibeln

I Joh. 3:16-17 står det:

16Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son,

för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen

utan för att världen skulle räddas genom honom.


Handlar om varför Jesus kom, kärlek till oss. Ser oss, älskar oss med evig kärlek.

En del får för sig att Jesus kom för att döma oss.

Men vers 17 säger det motsatta.

Tvärtom för att rädda oss, dej och mej till en evighet tillsammans med honom.

Guds bud till oss är kärlek, kärlekens budbärare.

Denna kärlek är helt annan än den jordiska.


Med önskan om en skön höst och

Guds rika Välsignelse


Anette Brandber

Inlägg från Januari 2017

Hälsning 2017


Ja nu börjar vi ett Nytt År. Vi har kanske funderingar på hur det nya året kommer att bli. Kanske har vi också önskningar inför det. Att få vara friska, få ett arbete eller komma in på en viss skola.

Ja, vi vet ju inte hur året blir men vi får ha förtröstan på att Jesus är med oss, alla dagar det står så i Bibeln. I en sång står sjunger vi också:


”Här växlar det av dagar år av sommar vinter höst och vår.

Och knappt är livets middagstid förrän aftonen tar vid.

Men Jesus är densamme än förblir och är min bäste vän,

hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet.”


Jesus vill vara vår vän i livet, både i medgång och motgång.

Det är ett löfte från honom som vi får lita på


Med önskan om Guds Välsignelse och

Välkommen på våra samlingar


Anette Brandberg

Inlägg från 22/9-16

Hälsning!


Blott en dag!

Blott en dag ett ögonblick i sänder

vilken tröst vad än som kommer på

Allt ju vilar i min Faders händer

skulle jag som barn väl ängslas då

Han som bär för mig ett fadershjärta

han ju ger åt varje dag

dess beskärdas del av fröjd och smärta

möda vila och behag.


Den här psalmen rymmer så mycket.

Vi vill gärna ta lång tid i taget, veta om morgondagen.

Men vi får ta en dag i sänder. Livet är både möda, vila och behag.

Om vi överlåter oss till Gud så får vi vila i hans famn och förtrösta på honom.

Vi är inne i hösttider nu, det är en tid som kan vara härlig, soliga dagar, men också mörka och ruggiga,

vi kan inte undgå att vi går mot mörkare tider

Då kan vi se fram mot att efter hösten kommer jul.

Och det är budskapet om julen. Jesus Kristus kom som ett ljus med hopp i en mörk värld,

det är budskapet i vår tid också.

Med önskan om Guds Välsignelse och Frid

Välkommen till våra samlingar


Anette Brandberg

Post & besöks adress:


Mokyrkan

Parkgatan 4

54831 HOVA

Telefon och epost:


Mokyrkan:

0506-302 05Felanmälan / tips om hemsidan:

info@mokyrkan.se